Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оцінка виконання рухів в бігу, стрибках і метанняхЗасвоєння техніки вправ визначається загальними показниками по кожному виду легкої атлетики. При оцінці виконання вправ необхідно враховувати наступне:

1. Правильність вихідного положення і попередніх дій для початку виконання вправи, форму і узгодженість рухів.

2. Напрямок та амплітуду рухів, характер зусиль у головній фазі вправи.

3. Правильність ритмової структури вправи.

Техніка виконаного вправи оцінюється за п'ятибальною системою.

- Відмінно: вправа виконана узгоджено, точно по напрямку і амплітуді, з оптимальним зусиллям і правильним ритмом;

- Добре: вправа виконана правильно за формою і узгодженості, але з деякими порушеннями ритму;

- Задовільно: вправа виконана правильно за загальною схемою, але з окремими помилками за формою і ритмовою структурою руху;

- Незадовільно: рух виконано з численними грубими помилками.

Повідомляючи оцінку, педагог повинен вказати на позитивні сторони і недоліки у виконанні даної вправи і накреслити шляхи виправлення вказаних недоліків. Об'єктивна оцінка має величезне виховне та психологічне значення. Вона стимулює спортсмена займатися ще старанніше.

Методика навчання спортивній техніці повинна бути побудована так, щоб чітка послідовність в оволодінні деталями техніки, використання спеціальних і підвідних вправ та різних методичних прийомів попереджали виникнення помилок.

Щоб уникнути помилок важливе значення (в педагогічному плані) мають активно залучені в рухову діяльність спортсмена різні аналізатори. Для цього доцільно використовувати всілякі орієнтири і лідери: просторові, тимчасові (рітмолідери), силові (місця акцентування зусиль у ритмі руху), що служить для оволодіння необхідною координацією і швидкістю рухів. Для усунення помилок слід використовувати повторний показ, супроводжуючи його ілюстраціями, пояснювати в усній формі учневі помилки, допомагати при виконанні вправи і т.д.

 

Особливості масового навчання видам легкої атлетики

Багато видів легкої атлетики входять в програму масових змагань. Це біг на короткі та середні дистанції, кросовий біг, стрибки у висоту і довжину, метання гранати і штовхання ядра. Методика навчання цим видам детально розглядається у відповідних розділах підручника. У цьому розділі зупинимося лише на загальних положеннях масового навчання.

Головна мета такої форми навчання - це оволодіння найпростішими варіантами техніки рухів у видах бігу, стрибків і метань.

Основні завдання навчання техніки полягають в оволодінні цілісним рухом в полегшених і природних умовах.

У бігу на короткі дистанції необхідно навчити початківців спортсменів чітко і правильно виконувати команди «На старт!», «Увага!», «Марш!», Правильному погодженням роботи рук і ніг і свободи рухів при бігу на дистанції. При цьому вправи на розтягування і розслаблення повинні використовуватися при навчанні в різних умовах тренувань.

У бігу на короткі дистанції до цього слід додати вміння правильно розподіляти свої сили на дистанції, а в кросовому бігу - придбання навичок подолання природних перешкод на пересіченій місцевості.

У стрибках слід навчити техніці виконання вправи простими способами. У стрибках у висоту це спосіб «переступання», в довжину - «зігнувши ноги».

У метанні гранати спочатку освоюють бруски з трьох кроків, а потім - з розбігу. У штовханні ядра слід навчати способу з вихідного положення стоячи спиною до напрямку штовхання. В окремих випадках (при слабкій координації учнів) можливе виконання руху з вихідного положення стоячи боком до напрямку штовхання ядра.

При груповому навчанні краще використовувати фронтальний метод з періодичним індивідуальним наочним демонструванням - «як треба» і «як не потрібно» виконувати те чи інше рухове дію (фази, зв'язки фаз і елементів). При цьому необхідно строго дотримуватися техніки безпеки і дисципліну. Всі рухи виконувати тільки за командою того, хто веде заняття, особливо це стосується всіх видів метань.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.