Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Різноманітність організмів в біосфері. Система органічного світу. Поняття про основні систематичні категоріїСисте́ма органі́чного сві́ту — це класифікація всіх живих істот з урахуванням їхньої спорідненості не тільки за комплексом морфологічних, фізіологічних, біохімічних та молекулярно-генетичних ознак, а головне з урахуванням філогенетичної спорідненості організмів. Тобто ця система є філогенетичною.

Створення системи органічного світу є головним завданням систематики. Очевидно така система ніколи не буде створена, але це не означає, що цього не потрібно прагнути.

До теперішнього часу описано понад 2 млн видів тварин, 0,5 млн видів рослин, близько 100 тис. видів грибів. Для збереження інформації про таку величезну різноманітність живі організми класифікують (систематизують) — об’єднують у групи, керуючись певними критеріями. Цим займається систематика — наука, яка вивчає і описує живі організми, а також встановлює споріднені зв’язки між ними. Розрізняють штучну і природну системи. Основне завдання сучасної систематики — збудувати природну систему, тобто об’єднати філогенетично споріднені групи організмів на підставі даних палеозоології, генетики, біохімії та інших наук. Таким чином, основний критерій природної системи — еволюційна спорідненість особин, а не подібність їх зовнішніх ознак (як у штучній).
Структурними одиницями системи єтаксони— вид, рід, родина, ряд, порядок, клас, тип, царство. Усі таксони утворюютьієрархічну систему— кожний таксон включає таксони нижчого порядку: тип — класи, клас — ряди і т. д. Найвищим систематичним таксоном у системі живого світу вважаєтьсяцарство. Іноді вживається категоріянадцарство. У цьому випадку всіх живих організмів групують у надцарство Прокаріоти і надцарство Еукаріоти. Прокаріоти представлені царством Дріб’янки, до яких належать бактерії і синьо-зелені водорості, що не мають клітинного ядра. До надцарства Еукаріот належать царства: Рослини, Тварини, Гриби.
Царство Тваринискладається з двох підцарств: Одноклітинні та Багато клі тинні. У кожному підцарстві прийняті такі основні категорії (таксони): тип, клас, ряд, родина, рід і вид. Проміжні категорії утворюються з додаванням префіксанад-і під-: надклас, підродина, підтип. Наприклад, тип Хордові об’єднує класи: Ланцетники, Кісткові та Хрящові риби, Земноводні, Плазуни, Птахи, Ссавці. Клас Земноводні складається з трьох рядів — Безногі, Хвостаті, Безхвості. Ряд Безхвості включає сімнадцять родин. У царстві Рослини та Гриби найвищою категорією є тип. Далі йдуть клас, ряд, родина, рід, вид.
У біології застосовуєтьсябінарна номенклатура виду, розроблена К. Ліннеєм. За правилами бінарної номенклатури кожен вид має назву латинською мовою, що включає родову й видову назви, наприклад кишкова паличка — Escherichia coli. Сучасний рослинний світ нашої планети

Рослини також можна побачити в усіх куточках біосфери. Вони змогли пристосуватися до різноманітних умов проживання (пригадайте ці пристосування та наведіть приклади).

Рослинами є одноклітинні водорості, які влітку за сприятливих умов настільки швидко ростуть та розмножуються, що непроточна вода ставків може стати зеленою. Рослинами є й дерева, наприклад могутні дуби, обхват стовбура яких сягає 8 м, а вік - понад 800 років. Крім деяких водоростей, більшість рослин мають хлорофіл. Це він надає їм зеленого забарвлення.

За підрахунками вчених, рослин існує понад 300 тисяч видів. З них людина використовує приблизно десяту частину.

Своєю діяльністю людина впливає на царство Рослини. Вона створює нові сорти культурних рослин (пригадайте з § 13 і 14, які саме), вирощує і доглядає рослини полів, садів, парків. Та не завжди діяльність людини сприяє збільшенню чисельності і різноманітності рослин. Якщо виникає потреба прокласти дороги, збудувати будинки чи інші споруди, людина знищує рослини на певних ділянках землі. Від цього гинуть представники й інших царств. Нині на нашій планеті внаслідок негативного впливу діяльності людини на біосферу під загрозою зникнення опинилися близько 25 тисяч видів рослин.

Багатоманітність тваринних організмів біосфери

Кількість видів тварин майже в сім разів більша, ніж рослин. Як і рослини, тварини пристосувалися до проживання в різних частинах біосфери. Але якщо рослинам властивий переважно прикріплений спосіб життя, то тварини здебільшого рухаються - повзають, літають, стрибають, ходять, плавають.

Завдяки фотосинтезу відбувається живлення рослинних організмів. Тваринні організми (крім окремих одноклітинних) не здатні самостійно створювати органічні речовини. Вони отримують їх, споживаючи рослинну чи тваринну їжу. (Пригадайте, яких визнаєте рослиноїдних, м'ясоїдних і всеїдних тварин.)

До багатоманітності світу тварин доклала зусиль і людина. Вона створила тисячі порід свійських тварин і продовжує створювати нові. Та тварини, як і рослини, теж потерпають від господарської діяльності людини. На тварин полюють, їх колекціонують (наприклад, жуків, метеликів), позбавляють звичних умов існування, порушуючи зв'язки в екосистемах. Тож кількість видів тварин і особин одного виду з року в рік зменшується. Так, за останні 400 років на нашій планеті зникло назавжди 100 видів птахів. Це дронт, мандрівний голуб, безкрила гагарка та інші. За цей самий час жива природа втратила й 60 видів ссавців. Зокрема, на території України через надмірне полювання та розорювання степів зникли дикі коні, зубри, тури, кулани, сайгаки.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.