Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Реакція гальмування міграції лейкоцитів (РГМЛ)РГМЛ заснована на феномені пригнічення міграції лейкоцитів фактором, що виділяють сенсибілізовані лімфоцити при взаємодії з антигеном. Даний метод дозволяє in vitro визначати сенсибілізацію клітин людини до різних алергенів. Найбільш розповсюджений капілярний варіант РГМЛ полягає в наступному. У цільну гепаринізовану кров додають розчин випробуваного антигену, алергену або іншого препарату в необхідній концентрації. Цією кров'ю заповнюють капіляри, що потім герметично закривають з одного кінця парафіном або іншим подібним матеріалом. Клітини осаджують центрифугуванням при 200g протягом 20 хв. (у результаті одержують стовп еритроцитів, на якому знаходиться кільце лейкоцитів, а над ним – сироватка), після чого капіляр закривають з іншої сторони аналогічним образом. Інкубують капіляр у горизонтальному положенні у вологій камері при 20°С 18-24 год. За цей час лейкоцити мігрують у шар сироватки. Довжину зони міграції вимірюють. Обчислюють індекс зміни міграції клітин під впливом препарату у порівнянні зі спонтанною (без антигену) міграцією.


ПИТАННЯ

Для засвоєння матеріала

1. В яких сферах клінічної медицини і експериментальної біології використовують імунологічні методи?

2. На які групи можуть бути поділені імунологічні методи в залежності від об’єкта вивчення?

3. Що визначає різноманітність зовнішніх проявів реакцій “антиген – антитіло”? Як класифікують серологічні реакції?

4. Які серологічні реакції використовують в діагностиці інфекційних захворювань? З якою метою?

5. Що представляють собою стандартні діагностикуми та діагностичні сироватки?

6. Які антигени можна виявляти за допомогою реакції аглютинації? Дайте характеристику основних варіантів реакції аглютинації. Для діагностики яких захворювань вони використовуються?

7. Охарактеризуйте механізм і особливості реакції преципітації. Які існують варіанти реакції преципітації? В чому різниця і подібність реакцій аглютинації та преципітації?

8. З якою метою у клінічній діагностиці використовують реакцію флокуляції та кольцепреципітації?

9. Які аналітичні можливості мають реакції подвійної радіальної імунодифузії по Оухтерлоні та радіальна імунодифузія по Манчині?

10. Які методи діагностики базуються на реакції нейтралізації?

11. В чому суть реакції імунофлюоресценції (РІФ). Надайте характеристику методам прямої та непрямої флюоресценції.

12. Перебіг яких серологічних реакцій пов’язаний з комплементом?

13. Охарактеризуйте реакцію зв’язування комлемента (РЗК). Чим РЗК відрізняється від інших реакцій імунітета? Де на практиці вона застосовується?

14. Які методи використовують для кількісної оцінки фагоцитарної активності? Що розуміють під поняттями “фагоцитарне число”, “опсонічний індекс”, “опсоно-фагоцитарний індекс”, “титр опсонинів”?

15. Який принцип покладено в основу радіоімунного метода (РІМ)? Які його можливості на практиці?

16. В чому принципова відмінність метода імуноферментного аналіза (ІФА) від інших серологічних методів? Порівняйте його чутливість з іншими методами діагностики.

17. Які методи аналізу використовують для визначення основних типів клітин крові?

18. Завдяки яким методам здійснюють ідентифікацію субпопуляцій лімфоцитів?

19. Які прийоми використовують для відділення лейкоцитарної маси від еритроцитів?

20. Як проводять фракціонування різних груп лейкоцитів?

21. Як проводиться оцінка субпопуляцій лімфоцитів за рецепторами на поверхні клітин?

22. З якою метою використовують люмінісцентно-серологічний метод?

23. Які параметри клітин крові можна виміряти за допомогою проточного цитофлуориметра при наявності широкого нобору моноклональних антитіл?

24. В чому суть візуального стрептавідин-біотинового методу?

25. В чому полягає принцип імуномагнітної сепарації клітин?

26. На чому оснований метод лімфоцитоліза і для чого його використовують?

27. Для визначення яких клітин крові використовують методи розеткоутворення?

ТЕСТИ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.