Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Вісцеральний лейшманіозB. Шкірний лейшманіоз

C. Токсоплазмоз

D. Трипаносомоз

E. Малярія

ВІРУСОЛОГІЯ

1.Особливiстю вiрусiв, як iнфекцiйних агентiв, є обов’язковий внутрiшньоклiтинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт не використовують з метою культивацiї вiрусiв?

A. Поживнi середовища B. Первиннi клiтиннi культури

C. Сприйнятливих лабораторних тварин D. Курячi ембрiони, що розвиваються E. –

2.Одному з туристiв, який повернувся з Китаю, був встановлений дiагноз "атипова пневмонiя". До якої групи мiкроорганiзмiв вiдноситься збудник цього захворювання?

A. Вiруси B. Бактерiї C. Гриби D. Актиномiцети E. Найпростiшi

3.При мiкробiологiчному контролi лiкарської рослинної сировини було зроблено посiв на рiзнi диференцiально-дiагностичнi середовища. Якi мiкроорганiзми, що викликають хвороби рослин, не можуть бути визначенi таким дослiдженням?

A. Вiруси B. Бактерiї C. Мiкоплазми D. Гриби E. Актиномiцети

ГРИП

1.У мiстi епiдемiя грипу. Який препарат доцiльно використати для неспецифiчної профiлактики захворювання?

A. Лейкоцитарний iнтерферон B. Протигрипозна вакцина C. Пенiцилiн

D. Протигрипозний iмуноглобулiн E. Протигрипозна сироватка

2.У вірусологічну лабораторію поступив патологічний матеріал від пацієнта з підозрою на грип. При експрес-діагностиці грипу найчастіше застосовують:

A *Імунофлюоресцентний метод

B Зараження курячих ембріонів

C Зараження культури клітини

D Дослідження сироваток

E Постановка реакції гемаглютинації

 

РОТАВІРУСИ

1.У фекалiях трирiчної дитини iз сильновираженоюд iареєю, яка хворiє впродовж 3-х днiв, за методом iмунної електронної мiкроскопiї виявлено вiруси iз двошаровим капсидом i псевдооболонкою, якi нагадують дрiбнi колiщатка iз спицями. Якi вiруси найбiльш вiрогiдно виявленi?

A. Рота віруси B. Коксакi-вiруси C. ЕСНО-вiруси D. Коронавiруси E. Реовiруси

2.У дитячому дошкiльному закладi напередоднi новорiчних свят було зареєстровано спалах кишкової iнфекцiї. При бактерiологiчному дослiдженнi випорожнень хворих патогенних бактерiй не було видiлено. При електроннiй мiкроскопiї виявлено утворення округлої форми з чiтким обiдком i товстою втулкою, якi нагадують колесо. Вкажiть найбiльш iмовiрний збудник даної iнфекцiї:

A. Rotavirus B. Adenovirus C. Coxsacki-virus D. E.coli E. P.vulgaris

ГЕРПЕСВІРУСИ

1.У жiнки встановлено дiагноз – рак шийки матки. З яким вiрусом може бути асоцiйована ця патологiя?

A. Вiрус простого герпеса тип 2 B. Varicella-Zoster вiрус

C. Цитомегаловiрус D. Папiлома вiрус E. Аренавiрус

2.У 30-рiчного померлого наркомана, який страждав на ВIЛ-iнфекцiю, при патоморфологiчному дослiдженнi виявлено, що обидвi легенi ущiльненi, темно-бордово-сiрi, мало повiтрянi, мiжальвеолярнi перетинки густо iнфiльтрованi лiмфоцитами, частина альвеолоцитiв трансформованi у великi клiтини з центрально розташованим круглим ядром зi свiтлим обiдцем, якi нагадують "совине око". Яка опортунiстична iнфекцiя викликала пневмонiюу даного хворого?

A. Цитомегаловiрус B. Пневмоциста карiнiї C. Атипова мiкобактерiя

D. Герпес-вiрус E. Токсоплазма

3.До аптечної мережi надiйшли противiруснi препарати. Який з перерахованих препаратiв застосовують для лiкування герпетичної iнфекцiї?

A. Ацикловiр B. Ремантадин C. Азидотимiдин D. Метисазон E. Iнтерлейкiн-2

4.В аптеку звернулася жiнка, у якої на верхнiй губi з’явились герпетичнi висипання. Порекомендуйте для лiкування противiрусний препарат:

A. Ацикловiр B. Iзонiазид C. Глiбенкламiд D. Хiнгамiн E. Метронiдазол

КАШЛЮК

1.До дитячої поліклініки звернулася мати з дитиною з імовірним захворюванням на кашлюк. Який біоматеріал беруть для бактеріологічного дослідження?

A. Слиз із задньої стінки глотки

B. Кров

C. Гній

D. Випорожнення

E. Сеча

2.Поживне середовище Борде-Жангу використовується для отримання культури збудника

кашлюку. Який компонент обов’язково входить до його складу ?

A *Кров

B Солі жовчних кислот

C Гліцерин

D Картопляний крохмаль

E -

 

ЕНТЕРОВІРУСИ

1.Матерiалом вiд дитини з попереднiм дiагнозом "ентеровiрусна iнфекцiя"заразили культуру клiтин мавпи (V ero) i мишат-сисункiв, в результатi не виявлено цитопатичного ефекту на культурi клiтин, але зареєстрована загибель мишат-сисункiв. Якi ентеровiруси могли викликати захворювання у цiєї дитини?

A. Коксакi А B. Коксакi В C. ECHO D. Полiовiруси

E. Некласифiкованi ентеровiруси 68-71

СКАЗ

1.У клiтинах мозку лисицi, яка була спiймана в межi мiста, виявленi включення у виглядi тiлець Бабеша-Негрi. Джерелом якого захворювання є ця тварина?

A. Сказ B. Iнфекцiйний мононуклеоз C. Грип

D. Клiщовий енцефалiт E. Вiтряна вiспа

2.До хiрургiчного кабiнету звернулася потерпiла, яку покусав невiдомий собака. Широкi рванi рани локалiзованi на обличчi. Яку лiкувальнопрофiлактичну допомогу потрiбно надати для профiлактики сказу?

A. Розпочати iмунiзацiю антирабiчною вакциною

B. Призначити комбiновану антибiотикотерапiю

C. Термiново ввести вакцину АКДП

D. Госпiталiзувати хворого пiд нагляд лiкаря

E. Термiново ввести нормальний гаммаглобулiн

3.У клітинах мозку трупа лисиці, виявлено тільця Бабеша-Негрі. При якому захворюванні їх виявляють?

A *Сказі

B Сибірці

C Чумі

D Бруцельоз і

E Правці

4.У вірусологічній лабораторії при мікроскопії препарату з мозкової тканини виявлено тільця Бабеша-Негрі. Для якого захворювання характерна така мікроскопічна картина?

A. Сказ

B. Вітряна віспа

C. Краснуха

D. Епідемічний паротит

E. Інфекційний мононуклеоз

 

 

ЕНЦЕФАЛІТИ

1.До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов пацiєнт з клiнiчними ознаками енцефалiту. В анамнезi - укус клiща. В реакцiї гальмування гемаглютинацiї виявлено антитiла проти збудника клiщового енцефалiту в розведеннi 1:20, що не є дiагностичним. Вкажiть наступнi дiї лiкаря пiсля одержання зазначеного результату:

A. Повторити дослiдження iз сироваткою, взятою через 10 днiв

B. Дослiдити цю ж сироватку повторно C. Використати чутливiшу реакцiю

D. Повторити дослiдження з iншим дiагностикумом

E. Вiдхилити дiагноз клiщового енцефалiту

ГЕПАТИТИ

1.Збудник гепатиту D (дельта-агент) є дефектним вiрусом, який може реплiкуватись лише в клiтинах, що вже iнфiкованi одним з вiрусiв. Який саме вiрус необхiдний для розмноження дельта-вiрусу?

A. Вiрус гепатиту В B. Вiрус гепатиту А C. Вiрус гепатиту Е

D. Вiрус Епстайна-Барр E. Вiрус iмунодефiциту людини

2.У населеному пунктi зареєстрований спалах гепатиту, який зв’язують з водним фактором. Який вiрус гепатиту мiг викликати спалах захворювань у цьому населеному пунктi?

A. E B. C C. D D. G E. B

3.У сироватцi хворого виявлений iмуноферментним методом HBsAg. При якому захворюваннi виявлення даного ангигену маєд iагностичне значення?

A. Вiрусний гепатит В B. ВIЛ C. Сказ D. Натуральна вiспа E. Кiр

4.Вiдомо, що iнфекцiйний гепатит В- системне захворювання, що викликане вiрусом гепатиту В та характеризується переважним ураженням печiнки. З запропонованого нижче списку оберiть препарати для етiотропної терапiї цiєї iнфекцiї:

A. Ацикловiр B. Пенiцилiн C. Тетрациклiн D. Сульфанiламiди E. Фторхiнолони

5.При проведенні лабораторної діагностики захворювання лаборант за необережністю

розбив пробірку з кров’ю пацієнта та отримав поранення шкіри склом. Збудник якого

захворювання може бути найбільш небезпечним для лаборанта в цьому випадку?

A *Гепатит В

B Грип

C Туберкульоз

D Сальмонельоз

E Холера

6.При дослідженні сироватки крові пацієнта виявлено НВs-антиген. При якому

захворюванні виявляється даний антиген?

A *Вірусний гепатит В

B Вірусний гепатит А

C Хронічний гепатит

D Цироз печінки

E -

7.Під час хірургічної операції пацієнтові проведене переливання крові. На антигени якого

збудника необхідно перевірити цю кров?

A *Вірусу гепатиту В

B Вірусу гепатиту А

C Вірусу гепатиту Е

D Аденовірусів

E Ентеровірусів

 

ВІЧ

1.Пiд час дослiдження сироватки кровi пацiєнта з ознаками iмунодефiциту виявлено антитiла до бiлкiв gр120 та gр41. Наявнiсть якої iнфекцiї у хворого пiдтверджує цей результат?

A. ВIЛ-iнфекцiя B. НLTV-1-iнфекцiя C. TORCH-iнфекцiя

D. НВV-iнфекцiя E. ЕСНО-iнфекцiя

2.У хворого 25-ти рокiв з численних шкiрних пустул висiвається золотистий стафiлокок в асоцiацiї з епiдермальним стафiлококом. В аналiзi харкотиння виявлена пневмоциста карiнiї, у випорожненнях - криптоспоридiї, вульгарний протей та гриби роду кандiда. При якому захворюваннi зустрiчається таке множинне iнфiкування умовно-патогенними мiкроорганiзмами?

A. СНIД B. Цукровий дiабет C. Сепсис D. Дисбактерiоз

E. Медикаментозний агранулоцитоз

3.При обстеженнi молодого чоловiка у центрi по боротьбi зi СНIДом отримано позитивний результат IФА з антигенами ВIЛ. Скарги на стан здоров’я вiдсутнi. Про що може свiдчити результат IФА?

A. Про iнфiкування ВIЛ B. Про захворювання на СНIД C. Про iнфiкування ВГВ

D. Про перенесене захворювання на СНIД E. Про персистенцiю ВГВ

4.РНК, що мiстить вiрус iмунодефiциту людини, проникла всередину лейкоцита i за допомогою ферменту ревертази змусила клiтину синтезувати вiруснуДНК. В основi цього явища лежить:

A. Зворотня транскрипцiя B. Репресiя оперона C. Зворотня трансляцiя

D. Дерепресiя оперона E. Конварiантна реплiкацiя

5.Встановлено ураження вiрусом ВIЛ Т-лiмфоцитiв. При цьому фермент вiрусу зворотня траскриптаза (РНК-залежна ДНК-полiмераза) каталiзує синтез:

A. ДНК на матрицi вiрусної i-РНК B. Вiрусна i-РНК на матрицi ДНК

C. ДНК на вiруснiй р-РНК D. Вiрусна ДНК на матрицi ДНК

E. i-РНК на матрицi вiрусного бiлка

6.Вiрус iмунодефiциту людини, маючи на своїй поверхнi антигени gp . 41 та gp . 120, взаємодiє з клiтинамимiшенями органiзму. Виберiть серед перерахованих антигени лiмфоцитiв людини, з якими комплементарно зв’язується gp . 120 вiрусу:

A. CD 4 B. CD 3 C. CD 8 D. CD 19 E. CD 28

7.У хворих iз синдромом набутого iмунодефiциту (СНIД) рiзко знижується iмунологiчна реактивнiсть, що проявляється розвитком хронiчних запальних процесiв, iнфекцiйних захворювань, пухлинного росту. Клiтини якого типу ушкоджує ВIЛ-iнфекцiя, внаслiдок чого знижується iмунний захист?

A. Т4-хелпери B. Природнi кiлери (NK) C. Т-супресори

D. Т8-ефектори E. В-лiмфоцити

8.У пацiєнтки 20-ти рокiв встановлено дiагноз - СНIД. Якi популяцiї клiтин найбiльш чутливi до вiрусу iмунодефiциту людини?

A. Т-хелпери B. Гепатоцити C. Ендотелiоцити D. Епiтелiоцити E. В-лiмфоцити

9.Встановлено ураження вiрусом ВIЛ Т-лiмфоцитiв. При цьому фермент вiрусу зворотня траскриптаза (РНК-залежна ДНК-полiмераза) каталiзує синтез:

A. ДНК на матрицi вiрусної i-РНК B. Вiрусна i-РНК на матрицi ДНК

C. ДНК на вiруснiй р-РНК D. Вiрусна ДНК на матрицi ДНК

E. i-РНК на матрицi вiрусного бiлка

10.Вiрус iмунодефiциту людини, маючи на своїй поверхнi антигени gp . 41 та gp . 120, взаємодiє з клiтинамимiшенями органiзму. Виберiть серед перерахованих антигени лiмфоцитiв людини, з якими комплементарно зв’язується gp . 120 вiрусу:

A. CD 4 B. CD 3 C. CD 8 D. CD 19 E. CD 28

11.У хворого ВIЛ-iнфекцiєю виявленi ознаки iмунодефiциту. Порушення функцiї яких клiтин є причиною?

A. Т-лiмфоцити-хелпери B. Т-лiмфоцити-кiлери C. Плазматичнi клiтини

D. Мiкрофаги E. В-лiмфоцити

12.В анонімному кабінеті проводять обстеження пацієнтів на СНІД. Який клінічний матеріал використовують з цією метою?

A *Кров

B Сперма

C Слина

D Сеча

E Фекалії

13.В діагностичній лабораторії отримали позитивний результат на ВІЛ-інфекцію методом

ІФА(імуноферментий аналіз). Який метод є додатковим для підтвердження цієї інфекції?

A *Імуноблотінг

B Агглютинації

C Преципітації

D Імунофлюоресценції

E Лізиса

14.Анонімний пацієнт звернувся в лабораторію для обстеження на ВІЛ-інфекцію. Який

біоматеріал від нього слід забрати для ІФА?

A *Кров

B Сечу

C Кал

D Слиз із зіву

EЛіквор

15.У юнака 25-ти років спостерігається збільшення пахових лімфатичних вузлів, тривала субфебрильна температура та кандидоз ротової порожнини. Вкажіть найбільш достовірний метод лабораторного дослідження, який підтвердить факт зараження ВІЛ-інфекцією:

A. Вестернблот

B. Радіоімунний аналіз

C. Реакція аглютинації

D. Реакція преципітації

E. РЗК

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.