Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Pseudomonas aeruginosa. 1.У хворого з гострим циститом пiд час дослiдження сечi виявили лейкоцити та багато1.У хворого з гострим циститом пiд час дослiдження сечi виявили лейкоцити та багато грамнегативних паличок. При посiвi виросли колонiї слизового характеру, якi утворювали зелений розчинний пiгмент. Який мiкроорганiзм, найбiльш вiрогiдно, є причиною захворювання?

A. Pseudomonas aeruginosa B. Escherihia coli C. Klebsiella pneumoniae

D. Proteus mirabilis E. Salmonella enteritidis

2.У пацiєнтки хiрургiчного вiддiлення з’явилися скарги на бiль у попереку та в низу живота, болiсне i часте сечовипускання. Пiсля бактерiологiчного дослiдження сечi виявленi грамнегативнi оксидаза-позитивнi паличкоподiбнi бактерiї, що утворюють мукоїднi колонiї зеленуватого кольору зi специфiчним запахом. Про який збудник можна думати?

A. Pseudomonas aeruginosa B. Proteus mirabilis C. E.coli

D. Str.pyogenes E. Mycoplasma pneumonie

3.При бактерiологiчному дослiдженнi сечi хворого на пiєлонефрит видiленi мiкроорганiзми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарi жовто-зелений пiгмент i характерний запах. Як вони називаються?

A. Псевдомонади B. Ешерiхiї C. Протеї D. Клебсiєли E. Азотобактерiї

4.У пацiєнтки хiрургiчного вiддiлення з’явилися скарги на бiль у попереку та в низу живота, болiсне i часте сечовипускання. Пiсля бактерiологiчного дослiдження сечi виявленi грамнегативнi оксидаза-позитивнi паличкоподiбнi бактерiї, що утворюють мукоїднi колонiї зеленуватого кольору зi специфiчним запахом. Про який збудник можна думати?

A. Pseudomonas aeruginosa B. Proteus mirabilis C. E.coli

D. Str.pyogenes E. Mycoplasma pneumonie

5.При бактерiологiчному контролi якостi дезiнфекцiї, проведеної в аптецi, в пiдсобному примiщеннi (у зливi раковини умивальника) виявлений мiкроорганiзм з наступними властивостями: рухливi неспоровi грамнегативнi палички, утворюють капсулоподiбну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, видiляючи синьозелений пiгмент. До якого роду найбiльш iмовiрно вiдноситься цей мiкроорганiзм?

A. Pseudomonas B. Proteus C. Clostridium D. Shigella E. Vibrio

6.Багато хвороб лiкарських рослин спричиняютьба ктерiї роду Pseudomonas. Оберiть серед наведених бактерiй тi, якi належатьд о цього роду:

A. Синьогнiйна паличка B. Кишкова паличка C. Протей D. Мiкоплазма E. Мiкрококи

7.З гнійних ранових виділень пацієнта виділено грамнегативні рухливі палички,

лактозонегативні, які на МПА утворюють пігмент синьо-зеленого кольору. Який

мікроорганізм є причиною інфекції ?

A *Pseudomonas aeruginosa

B Salmonella typhimurium

C Escherichia coli

D Bacteroides melaninogenicus

E Proteus vulgaris

Helicobacter pylori

1.У хворого виявлена виразка шлунка. При бактерiологiчному дослiдженнi бiоптату, отриманого iз ушкодженої дiлянки шлунка, на 5-й день на шоколадному агарi виросли дрiбнi колонiї грамнегативних оксидоредуктазопозитивних звивистих бактерiй. Який iз перерахованих мiкроорганiзмiв є найбiльш вiрогiдним збудником?

A. Helicobacter pylori B. Campilobacter jejuni C. Campilobacter fetus

D. Mycoplasma hominis E. Chlamydia trachomatis

ХОЛЕРА

1.Хворий надiйшов до інфекційного вiддiлення з пiдозрою на холеру. Який основний метод дослiдження необхiдно використати для пiдтвердження дiагнозу?

A. Бактерiологiчний B. Lмунологiчний C. Бiологiчний

D. Серологiчний E. Алергiчний

2.Вiд хворого з дiагнозом "холера"видiлена чиста культура рухливих вiбрiонiв. До якої групи джгутикових бактерiй вiдноситься цей збудник?

A. Монотрiхи B. Лофотрiхи C. Амфiтрiхи D. Перитрiхи E. –

3.У пацієнта спостерігається частий стілець, блювота, обезводнення організму,

випорожнення нагадують “рисовий відвар”, не мають фекального запаху. Який збудник

став причиною хвороби ?

A *Холерний вібріон

B Шигели дизентерії

C Сальмонели черевного тифу

D ЕПКП

E Ентеровіруси

4.При посіві випорожнень пацієнта на лужну пептонну воду виявлено ріст у вигляді ніжної голубої плівки, а при мікроскопії - зігнуті грамнегативні рухливі палички. Для яких бактерій характерні такі властивості ?

A *Холерного вібріона

B Шигел

C Ешерихій

D Протею

E Сальмонел

5.При мікроскопічному дослідженні фекалій пацієнта з діареєю виявлено зігнуті палички у вигляді коми, розташовані як зграйки риб. Збуднику якого захворювання притаманні ці морфологічні ознаки?

A *Холери

B Дизентерії

C Туберкульозу

D Сальмонельозу

E Ешерихіозу

6.Пацієнт надійшов зі скаргами на часті рідкі випорожнення у великій кількості у вигляді рисового відвару, з частим блюванням, що розвинулось пізніше, з виділенням водянистих блювотних мас, спрагу. Для якої хвороби характерні такі симптоми?

A. Холери

B. Черевного тифу

C. Єрсиніозу

D. Сальмонельозу

E.Ешерихіозу

 

 

ЧУМА

1.В одному з гiрських селищ спостерiгалася масова загибель гризунiв,що супроводжувалася захворюванням мешканцiв селища. Для цiєї хвороби було притаманне швидке пiдвищення t0 до 400С, виражена iнтоксикацiя, збiльшення пахвинних лiмфовузлiв. У препаратах-мазках з трупного матерiалу виявленi грамнегативнi палички овоїдної форми з бiполярним забарвленням. Якi мiкроорганiзми є збудниками цього iнфекцiйного захворювання?

A. Збудник чуми B. Стафiлокок C. Збудник туляремiї

D. Збудник сибiрки E. Клостридiї

2.З харкотиння хворого з високою температурою, ознобом, кашлем видiлили грамнегативнi палички овоїдної форми з бiполярним забарвленням, що мають нiжну капсулу. Який дiагноз можна припустити?

A. Чума B. Туберкульоз C. Лептоспiроз D. Бруцельоз E. Токсоплазмоз

3.Із трупа ховрака виділено чисту культуру грам негативних овоїд них біполярних паличок, які на МПА утворюють колонії з щільним сіро-жовтим центром і нерівним краєм, що нагадують «хустинку з мереживом». Для яких мікроорганізмів характерні такі властивості?

A. Єрсиній чуми

B. Францісел туляремії

C. Бруцел

D. Бацил сибірки

E. Вірусу сказу

 

БРУЦЕЛЬОЗ

1.Ветеринарний фельдшер, що працював на тваринницькiй фермi, звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль у суглобах, лихоманку, нездужання, пiтливiсть по ночам. Хворiє близько мiсяця. Враховуючи скарги та професiйний анамнез, лiкар запiдозрив у нього бруцельоз. Який матерiал, взятий у цього хворого, пiдлягає дослiдженню в звичайнiй мiкробiологiчнiй лабораторiї?

A. Сироватка кровi B. Спинномозкова рідина C. Блювотнi маси

D. Сеча E. Випорожнення

2.Дитинi 14-ти рокiв поставили дiагноз: бруцельоз. В контактi з хворими тваринами вона не була. Як дитина могла заразитись?

A. Через сире молоко B. Через немитi овочi i фрукти

C. Через воду D. Через бруднi руки E. Пiд час iн’єкцiї

3.Пiд час огляду у доярки виявлено ураження опорно-рухового апарату, порушення зору, нервової i iнших систем. Для пiдтвердження дiагнозу призначено серологiчне обстеження – реакцiя Райта i постановка шкiрно-алергiчноїпроби Бюрне. Який попереднiй дiагноз встановив лiкар?

A. Бруцельоз B. Туляремiя C. Сибiрка D. Ревматизм E. Лептоспiроз

4. До лікаря звернувся працівник м’ясокомбінату зі скаргами на лихоманку, яка триває вже 9 діб, біль в м’язах, кістках, суглобах, пітливість. Імовірний діагноз: бруцельоз. Яка серологічна реакція зможе підтвердити діагноз?

A. Райта

B. Нейтралізації

C. Васермана

D. Відаля

E. Преципітації

 

СИБІРКА

1. Територiю старого худобомогильника, який не використовувався бiльше 50 рокiв, планується вiдвести пiд житлове будiвництво. Однак дослiдження грунту виявило наявнiсть життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який iз вказаних мiкроорганiзмiв найбiльш вiрогiдно мiг зберiгатися у грунтi протягом такого тривалого часу?

A. Bacillus anthracis B. Francisella tularensis C. Brucella abortus

D. Yersinia pestis E. Mycobacterium bovis

2.Сибiрська виразка є особливо небезпечною iнфекцiєю. Якi фактори вiрулентностi притаманнi збуднику цiєї iнфекцiї?

A. Екзотоксин та капсула B. Ендотоксин та пiлi C. Бактерiоцини та спори

D. Плазмокоагулаза та джгутики E. Гемолiзин та зерна волютину

3.Досить часто ґрунт може бути мiсцем перебування низки патогенних мiкроорганiзмiв. Збудники яких захворювань можуть тривалий час iснувати в ґрунтi?

A. Сибiрка B. Дифтерiя C. Вiрусний гепатит D. Кашлюк E. Дизентерiя

4.У сiльськiй мiсцевостi серед тварин виникли випадки сибiрки. Для попередження розповсюдження захворювання необхiдно провести масову iмунiзацiю тварин. Який препарат необхiдновикористати?

A. Живу вакцину СТI B. БЦЖ C. Вакцину Солка D. Вакцину Себiна E. АКДП

5.При вивченнi мазку з вмiсту карбункула виявленi великi грампозитивнi палички з обрубаними кiнцями, розташованi у виглядi ланцюгiв, оточенi загальною капсулою. Який попереднiй дiагноз?

A. Сибiрка B. Чума C. Туляремiя D. Кандидоз E. Пiодермiя

6. У лабораторію скеровано витяжку тваринної сировини з району, де були випадки

сибірської виразки. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення

антигенів збудника в досліджуваному матеріалі ?

A *Кільцепреципітації

B Непрямої гемаглютинації

C Радіоімунний аналіз

D Преципітації в агарі

E Зв’язування комплементу

7. У лабораторію скеровано конверт з підозрілим порошком, який необхідно дослідити на

наявність спор збудника сибірки. Який метод дослідження дає можливість якнайшвидше

виявити можливого збудника ?

A *Імунолюмінесцентний метод

B Реакція зв’язування комплементу

C Виділення чистої культури

D Біопроба на мишах

E Реакція преципітації в гелі _

8.У лабораторії при експертизі шкіри тварин була використана реакція преципітації за

Асколі. При обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки

та екстракту із шкіри було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний

результат?

A *Наявність антигенів сибірки

B Наявність токсину анаеробної інфекції

C Наявність збудника бруцельозу

D Поверхневого антигену ешеріхій

E Антигену вірулентного сальмонел

9.Який метод використовується при фарбуванні мазків-відбитків з органів інфікованих

тварин при сибірській виразці для виявлення капсули бактерій?

A *За Бурі-Гінсом

B За Ожешко

C За Ганзеном

D За Циль-Нільсеном

E За Грамом

10.Після роботи зі шкірами великої рогатої худоби у працівника з'явилися карбункули на

руках. При посіві вмісту карбункула на МПА виросли колонії, що нагадують “левову

гриву”. Який збудник має такі культуральні властивостії?

A *Збудник сибірки

B Збудник туляремії

C Збудник бруцельозу

D Збудник чуми

E Збудник дифтерії

ТУБЕРКУЛЬОЗ

1.На практичному заняттi з мiкробiологiї студентам запропоновано пофарбувати готовi зафiксованi мазки iз мокротиння хворого на туберкульоз. Який метод фарбування треба використати у данному випадку?

A. Циля-Нiльсена B. Буррi C. Романовського-Гiмза D. Гiнса E. Грама

2.Лiкування туберкульозу здiйснюється за допомогою комбiнованої хiмiотерапiї, що включає речовини рiзного механiзму дiї. Яке з протитуберкульозних засобiв пригнiчує в мiкобактерiях транскрипцiю РНК на ДНК?

A. Рiфампiцин B. Iзонiазид C. Стрептомiцин D. Етiонамiд E. ПАСК

3.До навчального закладу вступив юнак 16-ти рокiв з сiльської мiсцевостi. При плановому проведеннi реакцiї Манту виявилося, що у цього юнака вона негативна. Яка найбiльш рацiональна тактика лiкаря? A. Зробити щеплення БЦЖ

B. Повторити реакцiю через 1 мiсяць C. Провести серодiагностику туберкульозу

D. Термiново iзолювати юнака з навчального колективу

E. Провести прискорену дiагностику туберкульозу методом Прайса

4.В першому класi було проведене медичне обстеження учнiв з метою вiдбору дiтей для ревакцинацiї проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому використали?

A. Проба Манту B. Проба Шика C. Нашкiрна проба з тулярином

D. Проба Бюрне E. Проба з антраксином

5.У хворого виявили туберкульоз легень. Який антибiотик слiд йому призначити поряд з iншими протитуберкульозними засобами?

A. Рiфампiцин B. Азiтромiцин C. Тетрациклiн D. Левомiцетин E. Кефзол

6.У баклабораторiї пiд час мiкроскопiї мазкiв з харкотиння хворого на хронiчне легеневе захворювання, забарвлених за Цiлем-Нiльсеном, виявленi червонi палички. Яка властивiсть туберкульозної палички виявлена при цьому?

A. Кислотостiйкiсть B. Лугостiйкiсть C. Спиртостiйкiсть

D. Капсулоутворення E. Спороутворення

7.Значну роль у профiлактицi туберкульозу вiдiграє планова масова вакцинацiя проти туберкульозу новонароджених дiтей вiком 5-7 днiв життя. При цьому застосовують вакцину:

A. БЦЖ B. АКДП C. АДП D. АД E. АКП

8.При забарвленнi бакпрепаратiв, виготовлених з харкотиння, методом Цiля-Нiльсена виявлено наявнiсть яскраво-червоних паличок, якi розмiщувалися поодиноко або групами, не чутливi до дiї кислот. На живильних середовищах першi ознаки росту з’являються на 10-15-ту добу. До якої родини вiдносяться виявленi бактерiї?

A. Micobacterium tuberculosis B. Yersinia pseudotuberculosis

C. Histoplasma dubrosii D. Klebsiella rhinoscleromatis E. Coxiella burnettii

9.При вiдборi для ревакцинацiї вакциною БЦЖ у школяра поставлено пробу Манту, яка виявилася негативною. Результат проби свiдчить про такi особливостi iмунiтету до туберкульозу:

A. Вiдсутнiсть клiтинного iмунiтету B. Наявнiсть клiтинного iмунiтету

C. Вiдсутнiсть гуморального iмунiтету D. Вiдсутнiсть антитоксичного iмунiтету

E. Наявнiсть гуморального iмунiтету

10.Матерiал вiд хворого для видiлення збудника посiяли на середовище Левенштейна-Йєнсена. Який збудник очiкують видiлити?

A. Туберкульозна паличка B. Менiнгокок C. Стафiлокок

D. Рикетсiї E. Вiруси

11.У баклабораторiї пiд час мiкроскопiї мазкiв з харкотиння хворого на хронiчне легеневе захворювання, забарвлених за Цiлем-Нiльсеном, виявленi червонi палички. Яка властивiсть туберкульозної палички виявлена при цьому?

A. Кислотостiйкiсть B. Лугостiйкiсть C. Спиртостiйкiсть

D. Капсулоутворення E. Спороутворення

12.У хворого виявили туберкульоз легень. Який антибiотик слiд йому призначити поряд з iншими протитуберкульозними засобами?

A. Рiфампiцин B. Азiтромiцин C. Тетрациклiн D. Левомiцетин E. Кефзол

13.На пiдприємствi, що виробляє вакцини, необхiдно перевiрити якiсть вакцини БЦЖ - визначити життєздатнiсть бактерiй вакцинного штаму. Яке з перелiчених поживних середовищ можна використати для контрольного посiву?

A. Левенштейна-Йенсена B. Казеїново-вугiльний агар C. Молочно-сольовий агар

D.Жовчний бульйон E. Середовище з телурiтом i цистеїном

14.Чоловiку 28-ми рокiв, хворому на туберкульоз, лiкар призначив протитуберкульознi препарати. Назвiть, який iз наведених хiмiотерапевтичних препаратiв дiє на збудник туберкульозу?

A. Фтивазид B. Фурацилiн C. Метисазон D. Сульфадимезин E. Фталазол

15.Пацієнтові, в анамнезі якого була легенева форма туберкульозу, проведене

мікроскопічне дослідження харкотиння з метою виявлення збудника. Який метод

фарбування використовують при цьому?

A *Метод Ціля-Нільсена

B Метод Буррі-Гінса

C Метод Грама

D Метод Нейсера

E Метод Романовського-Гімза

16. В лабораторію надійшло для дослідження харкотиння пацієнта з попереднім діагнозом туберкульоз легенів. Для визначення збудника туберкульозу лаборант використав спеціальний метод забарвлення. Який?

A *Ціля-Нільсена

B Ожешко

C Бурі-Гінса

D Здродовського

E Грама

17.При мікроскопічному дослідженні колоній, отриманих при висіві харкотиння пацієнта з підозрою на туберкульоз на середовище Левенштейна-Йенсена виявлено сплетіння

паличок у вигляді джгутів (корд-фактор). З якими компонентами хімічного складу

збудника туберкульозу пов'язаний цей морфологічний феномен?

A *Фракцією ліпідів

B Фракцією білків

C Фракцією ліпополісахаридів

D Фракцією вуглеводів

E Плазмідами

 

ДИФТЕРІЯ

1.Пiд час обстеження на бактерiоносiйство працiвникiв дитячих закладiв у виховательки видiлена С.diphtheriae. Було проведено дослiдження на токсигеннiсть збудника, яке показало, що цей штам С.diphtheriae не продукує екзотоксин. Яку реакцiю провели при дослiдженнi на токсигеннiсть дифтерiйних бактерiй?

A. Реакцiя преципiтацiї в агаровому гелi B. Реакцiя кiльцепреципiтацiї

C. Реакцiя аглютинацiї D. Реакцiя зв’язування комплементу

E. Реакцiя iмунофлуоресценсiї

2.У хворого з пiдозрою на дифтерiю пiд час бактерiоскопiчного дослiдження мазка з зiву виявленi паличкоподiбнi бактерiї з зернами волютину. Який етiотропний препарат є препаратом вибору в даному випадку?

A. Протидифтерiйна антитоксична сироватка B. Бактерiофаг

C. Дифтерiйний анатоксин D. Еубiотик E. Iнтерферон

3.У дитини з пiдозрою на дифтерiю з зiву видiлена чиста культура мiкроорганiзмiв та вивченi їх морфологiчнi, тинкторiальнi, культуральнi та бiохiмiчнi властивостi, якi виявилися типовими для збудникiв дифтерiї. Яке дослiдження необхiдно ще провести для видачi висновку про те, що видiлена патогенна дифтерiйна паличка?

A. Визначення токсигенних властивостей B. Визначення протеолiтичних властивостей

C. Визначення уреазної активностi D. Визначення цистиназної активностi

E. Визначення властивостi розщеплювати крохмаль

4.З метою встановлення токсигенностi видiлених вiд пацiєнтiв збудникiв дифтерiї, культури висiяли на чашку Петрi з поживним агаром по обидва боки вiд розташованої в центрi смужки фiльтрувального паперу, змоченого протидифтерiйною антитоксичною сироваткою. Пiсля iнкубацiї посiвiв в агарi мiж окремими культурами i смужкою фiльтрувального паперу виявлено смужкоподiбнi дiлянки помутнiння середовища. Яку iмунологiчну реакцiю було виконано?

A. Реакцiя преципiтацiї в гелi B. Реакцiя Кумбса C. Реакцiя аглютинацiї

D. Реакцiя кiльцепреципiтацiї E. Реакцiя опсонiзацiї

5.При посiвi матерiалу iз зiву вiд хворого ангiноюна кров’янотелуритовий агар виросли колонiї дiаметром 4-5 мм, сiрого кольору, радiально посмугованi (у виглядi розеток). Пiд мiкроскопом - грампозитивнi палички iз булавоподiбними потовщеннями на кiнцях, що розмiщенi у виглядi розчепiрюваних пальцiв. Якi це мiкроорганiзми?

A. Коринебактерiї дифтерiї B. Клостридiї ботулiзму C. Дифтероїди

D. Стрептококки E. Стрептобацили

6.Лiкар-отоларинголог при оглядi хворого вiдмiтив гiперемiю, значний набряк мигдаликiв з сiрим нальотом на них. При мiкроскопiї нальоту було виявлено грампозитивнi палички, розташованi пiд кутом одна до одної. Про яке захворювання слiд думати?

A. Дифтерiя B. Ангiна C. Скарлатина D. Менiнгоназофарингiт E. Епiдемiчний паротит

7.При оглядi дитини 4-х рокiв зi скаргами на загальну слабкiсть, бiль у горлi та утруднене ковтання лiкар запiдозрив дифтерiюта направив матерiал до бактерiологiчної лабораторiї. На яке диференцiально-дiагностичне поживне середовище слiд засiяти матерiал для видiлення збудника дифтерiї?

A. Кров’яно-телуритовий агар B. Середовище Ендо C. Середовище Плоскiрєва

D. Середовище Сабуро E. Середовище Левенштейна-Йєнсена

8.При оглядi дiвчинки 5-ти рокiв лiкар помiтив на мигдаликах сiрувату плiвку. Мiкроскопiя мазкiв, пофарбованих за Нейссером показала наявнiсть коринебактерiй дифтерiї. Яка морфологiчна особливiсть була найбiльш суттєвою для встановлення виду збудника?

A. Полярно розташованi гранули волютину

B. Локалiзацiя збудника всерединi макрофагiв

C. Наявнiсть спор, дiаметр яких перевищує дiаметр клiтини

D. Розташування клiтин збудника у виглядi штахетника

E. Наявнiсть капсули

9.Головним чинником патогенностi дифтерiйної палички являється продукцiя екзотоксину. За допомогою якої iмунологiчної реакцiї в лабораторiях визначається ця ознака?

A. Преципiтацiї в гелi B. Аглютинацiї C. Зв’язування комплементу

D. Флокуляцiї E. Бактерiолiзу

10.Пiд час мiкроскопiї мазка вiд хворого з пiдозрою на дифтерiю виявленi жовтого кольору палички з темно-синiми булавоподiбними потовщеннями на кiнцях. Який структурний елемент мiкробної клiтини було виявлено?

A. Зерна волютину B. Спори C. Капсули D. Краплi жиру E. Джгутики

11.У хворого з пiдозрою на дифтерiю пiд час бактерiоскопiчного дослiдження мазка з зiву виявленi паличкоподiбнi бактерiї з зернами волютину. Який етiотропний препарат є препаратом вибору в даному випадку?

A. Протидифтерiйна антитоксична сироватка B. Бактерiофаг

C. Дифтерiйний анатоксин D. Еубiотик E. Iнтерферон

12. Лiкар-отоларинголог при оглядi хворого вiдмiтив гiперемiю, значний набряк мигдаликiв з сiрим нальотом на них. При мiкроскопiї нальоту було виявлено грампозитивнi палички, розташованi пiд кутом одна до одної. Про яке захворювання слiд думати?

A. Дифтерiя B. Ангiна C. Скарлатина

D. Менiнгоназофарингiт E. Епiдемiчний паротит

13.При посiвi матерiалу iз зiву вiд хворого ангiною на кров’яно-телуритовий агар виросли колонiї дiаметром 4-5 мм, сiрого кольору, радiально покресленi (у виглядi розеток). Пiд мiкроскопом - грампозитивнi палички iз булавоподiбними потовщеннями на кiнцях, що розмiщенi у виглядi розтопирених пальцiв. Якi це мiкроорганiзми?

A. Коринебактерiї дифтерії B. Клостридiї ботулiзму

C. Дифтероїди D. Стрептококи E. Стрептобацили

14.У дитини з пiдозрою на дифтерiю взяли мазки з зiву i направили в баклабораторiю. Яке елективне середовище доцiльно використати для отримання чистої культури збудника дифтерiї?

A. Кров’яний телуритовий агар B.Жовтково-сольовий агар

C. Середовище Ендо D. Вiсмут-сульфiт агар E. Середовище Сабуро

15.В iнфекцiйному вiддiленнi знаходиться дитина 10-ти рокiв з дiагнозом "дифтерiя зiву". Видiлено дифтерiйну паличку, токсигенний штам. Токсигеннiсть видiленої дифтерiйної палички встановлюють у реакцiї:

A. Преципiтацiї в гелi B. Аглютинацiї C. Зв’язування комплементу

D. Непрямої гемаглютинацiї E. Флокуляцiї

16.Коринебактерії дифтерії, які мають фермент цистиназу, розщеплюють цистин і

сірководень. На якому середовищі можна вивчити такі властивості коринебактерій ?

A *Пізу

B Ендо

C Гіса

D Сімонса

E КВА

17.Від дитини з підозрою на дифтерію виготовлено мазки із зіву і зафарбовано за методом Нейсера. При мікроскопії виявлені жовті палички з темно-синіми потовщеннями на кінцях. Який структурний елемент мікробної клітини визначається у мікроорганізмів ?

A *Зерна волютину

B Плазміди

C Капсули

D Спори

E Джгутики

18.Від пацієнта виділили чисту культуру коринебактерій дифтерії. Яку імунологічну реакцію

використовують для виявлення токсигенності даних бактерій ?

A *Преципітації в агарі

B Аглютинації

C Зв'язування комплементу

D Гальмування гемаглютинації

EНепрямої гемаглютинації

19.У дитини 5 років, що страждає на ангіну, в мазку із зіва виявили бактерії, які на кінцях

мали булавоподібні потовщення із зернами волютину. Збудники якого захворювання

мають таку мікроскопічну картину?

A *Дифтерії

B Правця

C Ботулізму

D Сибірки

E Туберкульозу

20.У дитини з підозрою на дифтерію з зіва виділена чиста культура мікроорганізмів. Яку

імунологічну реакцію слід застосувати з метою встановлення токсигенності збудника?

A *Реакція преципітації в гелі

B Реакція опсонізації

C Реакція аглютинації

D Реакція Кумбса

E Реакція кольцепреципітації

21.При посіві матеріалу від пацієнта з підозрою на дифтерію на середовищі Клауберга

отримані колонії біовару "gravis". Яким методом можна підтвердити токсигенність

виділенної культури?

A *Реакцією преципітації в агарі

B Реакцією аглютинації

C Реакцією зв’язування комплементу

D Реакцією імунофлюоресценції

E Реакцією гемадсорбції

КЛОСТРИДІЇ

1.В бактерiологiчнiй лабораторiї дослiджували в’ялену рибу домашнього виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння. При мiкроскопiї видiленої на середовищi Кiта-Тароццi культури виявленi мiкроорганiзми, схожi на тенiсну ракетку. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Ботулiзм B. Сальмонельоз C. Холера D. Дизентерiя E. Черевний тиф

2.До лабораторiї надiйшов матерiал iз рани хворого. Попереднiй дiагноз - газова гангрена. Яким мiкробiологiчним методом можна встановити видову приналежнiсть збудника?

A. Бактерiологiчний B. Алергiчний C. Бактерiоскопiчний D. Серологiчний E. РIА

3.У студента пiсля вживання м’яса, консервованого в домашнiх умовах, з’явились диплопiя, порушення мови та паралiч дихання. Чим обумовленi такi симптоми ботулiзму?

A. Дiя нейротоксину B. Iнвазiя Cl. вotulinum в епiтелiй кишечнику

C. Секрецiя ентеротоксину D. Ендотоксичний шок E. Активацiя аденiлатциклази

4.При харчовому отруєннi видiлена культура анаеробних грампозитивнихспороутворюючих паличок. До якого виду, найбiльш вiрогiдно, вiдноситься видiлений збудник?

A. C. рerfringens B. Proteus vulgaris C. P.mirabilis

D. Vibrio parahemolyticus E. Esherichia coli

5.Хворому поставлено дiагноз газова гангрена. Пiсля iдентифiкацiї збудника дослiджуваний матерiал необхiдно знищити. Який метод слiд використати?

A. Стерилiзацiя парою пiд тиском B. Тиндалiзацiя

C. Стерилiзацiя текучою парою D. Пастеризація E. Кип’ятiння

6.Пацiєнт доставлений в iнфекцiйне вiддiлення з попереднiм дiагнозом ботулiзм. У бактерiологiчнiй лабораторії провели одну з iмунних реакцiй на вмiст ботулiнiчного токсину в дослiджуваному матерiалi. Як називається ця реакцiя?

A. Нейтралiзацiї B. Аглютинацiї C. Зв’язування комплементу

D. Iммобiлiзацiї E. Подвiйної iмунної дифузії

7.До iнфекцiйної лiкарнi надiйшов пацiєнт з дiагнозом "ботулiзм". Який препарат слiд застосувати для лiкування у першу чергу?

A. Антитоксична сироватка B. Анатоксин C. Антибiотики

D. Сульфанiламiди E. Нiтрофурани

8.У студента пiсля вживання м’яса, консервованого в домашнiх умовах, з’явились диплопiя, порушення мови та паралiч дихання. Чим обумовленi такi симптоми ботулiзму?

A. Дiя нейротоксину B. Iнвазiя Cl. вotulinum в епiтелiй кишечнику

C. Секрецiя ентеротоксину D. Ендотоксичний шок E. Активацiя аденiлатциклази

9.Пацiєнт доставлений до лiкарнi з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервованих грибiв, що були виготовленi у домашнiх умовах. Дослiдження продукту виявило наявнiсть у ньому мiкроорганiзмiв, що розвиваються лише за вiдсутностi кисню. Якi мiкроорганiзми стали причиною отруєння?

A. Облiгатнi анаероби B. Факультативнi анаероби C. Мiкроаерофiли

D. Облiгатнi аероби E. Капнофiли

10.Серед мiкрофлори ґрунту дуже часто можна знайти представникiв патогенних мiкроорганiзмiв. Якi з нижче перерахованих патогенних мiкроорганiзмiв можуть тривалий час iснувати в ґрунтi?

A. Збудники правця i газової анаеробної iнфекцiї

B. Збудники туберкульозу i мiкобактерiозiв C. Збудники колiентериту i холери

D. Збудники лептоспiрозу i чуми E. Збудники черевного тифу й дизентерiї

 

11.При посіві виділень з рани на кров’яному агарі Цейслера на 4 день культивування в

анаеростаті виросли ніжні сірі колонії з зоною гемолізу. Для яких мікроорганізмів

характерні такі культуральні властивості ?

A (Клостридій ранової анаеробної інфекції

B Сальмонел черевного тифу

C Шигел дизентерії

D ЕПКП

E Мікобактерій туберкульозу

12.У iнфекцiйне вiддiлення госпіталізовано пацієнта з підозрою на ботулізм. Яку серологічну реакцію використовують для визначення типу ботулотоксину ?

A *Нейтралізації

B Аглютинації

C Преципітації

D Лізису

E Гемолізу

13.У пацієнта некротична флегмона нижньої кінцівки. Підозра на газову гангрену. При

мікроскопії виявлено грампозитивні палички, що утворюють спори. Який мікроорганізм

виявлено?

A * Клостридії

B Кишкова паличка

C Стрептококи

D Ешерихії

E Сальмонели

14.При підозрі на газову гангрену для бактеріологічного дослідження гною з рани необхідно

застосовувати середовище:

A *Кітта-Тароцці

B Ендо

C Сабуро

D Гісса

E Клауберга

15.Через 48 годин після хірургічного втручання після вогнепального поранення у пацієнта

спостерігається набряк навколо швів, виділення з рани, шкіра бронзового забарвлення,

виражена інтоксикація. У мікропрепараті з раневого вмісту – крупні грампозитивні

палички, з потовщеннями на кінцях клітин. Які мікроорганізми могли викликати такі

клінічні прояви?

A *Клостридії газової гангрени

B Дріжджоподібні гриби

C Кишкова палична

D Стафілококи

E Синьогнійна паличка

16.З м’ясних консервів, що викликали неврологічні порушення у пацієнта, зроблено

фільтрат, який ввели внутрішньочеревно білим мишам. Через три години тварини

загинули. Збудник якого захворювання ймовірно був присутнім у консервах?

A *Ботулізму

B Сальмонельозу

C Дизентерії

D Дифтерії

E Кандидозу

17.У бактеріологічній лабораторії необхідно підтвердити діагноз "Правець". На яке живильне середовище необхідно зробити первинний посів матеріалу з рани пацієнта?

A *Кітта-Тароці

B Жовчний агар

C Кров’яний агар

D Ендо

E Лужний агар

18.Для діагностики ботулізму застосовують серологічні реакції. Яку реакцію використовують

для визначення типу екзотоксину?

A *Нейтралізації

B Преципітаціі

C Аглютинації

D Гемаглютинації

E Бактеріолізу

19.Якщо можливе припущення про газову гангрену, для бактеріологічного дослідження гною з рани необхідно застосувати середовище:

A. Кітта-Тароцці

B. Ендо

C. Клауберга

D. Сабуро

E. Гісса

20.Після вживання рибних консервів громадянин М. захворів на ботулізм. Які тест-системи потрібні для постановки реакції біологічної нейтралізації при діагностиці ботулізму?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.