Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Рікетсії,хламідії,мікоплазми1.До iнфекцiйної лiкарнi доставлено лiтнього чоловiка, безпритульного. Скарги на високу температуру, запаморочення, висип на шкiрi. Враховуючи, що хворий страждає також на педикульоз, лiкар запiдозрив висипний тиф. Який метод діагностики найдоцiльнiше використати для пiдтвердження дiагнозу?

A. Серологiчний B. Бактерiологiчний C. Вiрусологiчний

D. Мiкроскопiчний E. Алергологiчний

2.В лабораторію на дослідження скеровано кров пацієнтки для виявлення антитіл до

хламідій. Який метод дослідження слід застосувується для підтвердження діагнозу ?

A *Імуноферментний аналіз

B Реакцію преципітації

C Реакцію Відаля

D Реакцію аглютинації

E Реакцію непрямої гемаглютинації

3.При мікроскопії мазка-препарата виявлено поліморфні, без клітинної стінки

мікроорганізми, які оточені тришаровою ліпопротеїдною цитоплазматичною мембраною.

Для яких мікрорганізмів характерні такі ознаки ?

A *Мікоплазм

B Рикетсій

C Вірусів

D Актиноміцет

E Хламідій

4.З виділень кон’юнктиви ока виготовлено мазок-препарат за методом Романовського-Гімзи. При мікроскопії препарату в цитоплазмі виявлено включення. Для яких з перерахованих мікроорганізмів характерні такі включення?

A. Хламідії

B. Мікоплазми

C. Рикетсії

D. Віруси

E. Гриби

 

 

МІКОЗИ КАНДИДОЗИ

1.Зi слизових оболонок та з харкотиння хворого, який тривалий час приймав iмунодепресанти, були видiленi грампозитивнi великi овальнi клiтини з брунькуванням, що розташованi хаотично, та подовженi клiтини у виглядi

A. Кандиди B. Стрептобактерiї C. Актиномiцети D. Стрептококи E. Iєрсiнiї

2.У хворого, який тривалий час приймав тетрациклiн, виник кандидоз слизових оболонок. Який лiкарський препарат слiд призначити для його лiкування?

A. Iтраконазол B. Гризеофульвiн C. Нiтрофунгiн D. Амфотерiцин E. Фурадонiн

3.У дитини на слизовiй оболонцi щiк та на язицi виявленi бiлуватi плями, якi нагадують молоко, що скипiлося. У виготовлених препаратах-мазках знайденi грампозитивнi овальнi дрiжджоподiбнi клiтини. Якi це збудники?

A. Гриби роду Кандiда B. Стафiлококи C. Дифтерiйна паличка

D. Актиномiцети E. Фузобактерiї

4.При мiкроскопiї зiскрiбку з язика, забарвленого за Грамом, знайденi овальнi, округлi, темно-фiолетового кольору, видовженi ланцюжки клiтин, що брунькуються. Про збудника якого захворювання може йти мова?

A. Кандидоз B. Актиномiкоз C. Стрептококова iнфекцiя

D. Стафiлококова iнфекцiя E. Дифтерiя

5.У чоловiка 40-ка рокiв у дiлянцi шиї виникло почервонiння та набряк шкiри i з часом розвинувся невеликий гнiйник. На розрiзi осередок щiльний, жовто-зеленого забарвлення. В гнiйних масах видно бiлi крупинки. Гiстологiчно виявлено друзи грибка, плазматичнi та ксантомнi клiтини, макрофаги. Який найбiльш вiрогiдний вид мiкозу?

A. Актиномiкоз B. Аспергiльоз C. Кандидоз D. Споротрихоз E. Кокцидiомiкоз

6.До лабораторiї направлено матерiал бiлуватого нашарування iз слизових оболонок ротової порожнини. Висiв матерiалу зроблено на середовище Сабуро, вiдмiчено рiст сметаноподiбних колонiй. Бактерiоскопiя виявила короткi брунькованi нитки. До збудникiв якої iнфекцiї вiдносять iзольованi мiкроорганiзми?

A. Мiкоз B. Спiрохетоз C. Рикетсiоз D. Мiкоплазмоз E. Хламiдiоз

7.У жiнки, що тривало приймала антибiотики з приводу кишкової iнфекцiї, розвинулось ускладнення з боку слизової порожнини рота у виглядi запального процесу i бiлого нальоту, у якому пiд час бактерiологiчного дослiдження були виявленi дрiжджеподiбнi грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратiв показаний для лiкування цього ускладнення?

A. Флуконазол B. Бiсептол C. Тетрациклiн D. Фуразолiдон E. Полiмiксин

8.При мiкроскопiї мiкропрепарату з видiлень хворої хронiчним кольповагiнiтом лiкар виявив округлої форми та елiпсоподiбнi клiтини, що брунькуються, розмiром 3-6 мкм. Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

A. Кандидоз B. Кокцидiоз C. Епiдермофiтiя D. Мiкроспорiя E. Криптококоз

9.При мiкроскопiї зiскрiбку з язика, забарвленого за Грамом, знайденi овальнi, округлi, темно-фiолетового кольору, видовженi ланцюжки клiтин, що брунькуються. Про збудника якого захворювання може йти мова?

A. Кандидоз B. Актиномiкоз C. Стрептококова iнфекцiя

D. Стафiлококова iнфекцiя E. Дифтерiя

10.У чоловiка 40-ка рокiв у дiлянцi шиї виникло почервонiння та набряк шкiри i з часом розвинувся невеликий гнiйник. На розрiзi осередок щiльний, жовто-зеленого забарвлення. В гнiйних масах видно бiлi крупинки. Гiстологiчно виявлено друзи грибка, плазматичнi та ксантомнi клiтини, макрофаги. Який найбiльш вiрогiдний вид мiкозу?

A. Актиномiкоз B. Аспергiльоз C. Кандидоз D. Споротрихоз E. Кокцидiомiкоз

11.До лабораторiї направлено матерiал бiлуватого нашарування iз слизових оболонок ротової порожнини. Висiв матерiалу зроблено на середовище Сабуро, вiдмiчено рiст сметаноподiбних колонiй. Бактерiоскопiя виявила короткi брунькованi нитки. До збудникiв якої iнфекцiї вiдносять iзольованi мiкроорганiзми?

A. Мiкоз B. Спiрохетоз C. Рикетсiоз D. Мiкоплазмоз E. Хламiдiоз

12.При культивуванні патматеріалу з вагіни пацієнтки виросли гладкі, блискучі,

сметаноподібної консистенції колонії на середовищі Сабуро. Які мікроорганізми дають

такий ріст?

A *Кандіда

B Стафілококи

C Ешерихії

D Рикетсії

E Мікоплазми

13.При дослідженні ураженого волосся виявлено ланцюжки спор, які розташовані безладно як “мішок з горіхами”. Для якого збудника характерні такі ознаки?

A *Трихофітії

B Мікроспорії

C Парші

D Фавусу

E Кандіда

14.Проведено посів біоматеріалу на середовище Сабуро та при мікроскопії колоній виявлено великі грампозитивні мікроорганізми овальної форми. Для яких мікроорганізмів характерні такі властивості ?

A *Грибів роду Candida

B Цитомегаловірусу

C Вірусу простого герпесу 1 типу

D Стрептокока

E Актиноміцетів

15.До лікаря жіночої консультації звернулася пацієнтка зі скаргами на відчуття пекучого болю, свербіж у ділянці піхви. При вагінальному огляді в дзеркалах виявлено:

A. Кандиди

B. Мікоплазми

C. Гарднерели

D. Хламідії

E. Гонококи

 

МАЛЯРІЯ

1.До інфекційної лікарні з гарячковим нападом надійшов пацієнт, в анамнезі якого є місячне перебування в одній з африканських країн. Імовірний діагноз: малярія. Яке лабораторне дослідження проводиться в першу чергу?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.