Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Лабораторні твариниB. Поживне середовище Ендо

C. Культури трипсинізованих клітин

D. Курячі ембріони

E. Культури тканин злоякісних пухлин

 

 

СПІРОХЕТИ

1.Хворий чоловiк госпiталiзований на 5-й день хвороби з проявами жовтяницi, болем у м’язах, ознобом, носовими кровотечами. Пiд час проведення лабораторної дiагностики бактерiолог виконав темнопольну мiкроскопiю краплини кровi хворого. Назвiть збудника хвороби: A. Leptospira interrogans B. Borrelia dutlonii

C. Calymmatobacterium granulomatis D. Bartonella bacilloformis E. Rickettsia mooseri

2.У мiкропрепаратi, виготовленому з пунктату регiонарного лiмфовузла хворого, зафарбованому за Романовським-Гiмзою, лiкар виявив тонкi мiкроорганiзми з 12-14 рiвномiрними завитками з гострими кiнцями, довжиною1 0-13 мкм блiдо-рожевого кольору. Про збудника якої iнфекцiйної хвороби може йти мова в данному випадку?

A. Сифiлiс B. Трипаносомоз C. Лептоспiроз D. Поворотний тиф E. Лейшманiоз

3.Чоловiк помер вiд гострого iнфекцiйного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагiчноюв исипкоюна шкiрi та слизових оболонках, а також гострою нирковоюне достатнiстю. При гiстологiчному дослiдженнi тканини нирки (забарвлення за Романовським-Гiмзою) виявленi звивистi бактерiї, якi мають вигляд букв С та S. Якi бактерiї були виявленi?

A. Лептоспiри B. Трепонеми C. Спiріли D. Боррелiї E. Кампiлобактерiї

4.До iнфекцiйного вiддiлення госпiталiзували хворого з ознаками загальної слабкостi, сильними головними i м’язовими болями, високою температурою, гiперемiєю обличчя. Встановлено, що тиждень тому хворий вiдпочивав бiля озера. Лiкар запiдозрив лептоспiроз. Яким чином лептоспiри могли потрапити до органiзму хворого?

A. З водою B. З повiтрям C. З ґрунтом D. З їжею E. Через предмети вжитку

5.В iнфекцiйну клiнiку доставлено хворого iз проявами лихоманки, що повторюється вдруге з iнтервалом 2 днi. В краплi кровi, зафарбованiй за Романовським-Гiмзою, виявлено звивистi клiтини синьо-фiолетового кольору. Який мiкроорганiзм викликав захворювання?

A. Borrelia recurentis B. Leptospira interrogans C. Ricketsia typhi

D. Treponema pallidum E. Plasmodium vivax

6.До дермато-венерологiчного диспансеру звернувся хворий з виразкою на статевих органах. Поставлено дiагноз – сифiлiс. Назвiть збудника цього захворювання:

A. Treponema pallidum B. Staphylococcus aureus C. Mycobacterium tuberculosis

D. Corynebacterium diphtheria E. Salmonella typhi

7.У мiкропрепаратi, виготовленому з пунктату регiонарного лiмфовузла хворого, зафарбованому за Романовським-Гiмзою, лiкар виявив тонкi мiкроорганiзми з 12-14 рiвномiрними завитками з гострими кiнцями, довжиною1 0-13 мкм блiдо-рожевого кольору. Про збудника якої iнфекцiйної хвороби може йти мова в данному випадку?

A. Сифiлiс B. Трипаносомоз C. Лептоспiроз D. Поворотний тиф E. Лейшманiоз

8.При бактерiоскопiчному дослiдженнi матерiалу з твердого шанкеру виявили рухомi, тонкi, довгi, звивистi мiкроорганiзми з рiвномiрними 8-12 завитками. Вказанi властивостi мають:

A. Трепонеми B. Борелiї C. Лептоспiри D. Вiбрiони E. Кампiлобактери

9.Пацієнту поставлено діагноз сифіліс. Була виконана реакція зв’язування комплементу.

Що вказує на позитивну реакцію?

A *Відсутність гемоліз

B Аглютинація еритроцитів

C Преципітація

D Флокуляція

E Гемоліз

10.Під час профілактичного огляду робітників тваринницької ферми в одного з них

запідозрили лептоспіроз. Його кров скерували в баклабораторію. Яке поживне

середовище використовують для виділення збудника ?

A *Сироватковий бульон

B Плоскірєва

C Ендо

D Кітта-Тароцці

E Гіса

11.До інфекційного відділення поступив пацієнт С. з вираженими головними і м’язовими

болями, підвищеною температурою тіла, загальною слабкістю, жовтяницею. Запідозрено

лептоспіроз. Який з перелічених методів дослідження дозволить найшвидше підтвердити

діагноз?

A *Біологічна проба

B Бактеріологічний

C Алергічний

D Серологічний

E Фарбування за методом Грама

12.Для серологічної діагностики сифілісу було використано реакцію Васермана. Лаборант

підготував такі інградієнти: специфічні та неспецифічні антигени, гемолітичну систему,

ізотонічний розчин, досліджувану сироватку. Який ще компонент необхідний для

постановки цієї реакції ?

A *Комплемент

B Живі трепонеми

C Еритроцити барана

D Діагностичну преципітуючу сироватку

E Антиглобулінову сироватку

13.У хворого скарги на появу неболючої ерозії, діаметром до 1 см, в ділянці головки статевого члена; збільшений,щільний, неболючий лімфовузол у паху. Яке захворювання можна припустити?

A. Сифіліс

B. Дерматит

C. Екзема

D. Еритема

E. Імпетіго

14.У пацієнта з імовірним діагнозом сифілісу для дослідження взяли кров. Яку серологічну реакцію застосовують для підтвердження діагнозу?

A. Вассермана

B. Райта

C. Борде-Жангу

D. Асколі

E. Відаля

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.