Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Етапи реалізації Державної стратегії підтримки розвитку місцевого самоврядування та її нормативно-правове забезпеченняРеформування системи територіальної організації влади, вдосконалення управління місцевим та регіональним розвитком - це довгостроковий процес, він охоплює різні напрями державної діяльності та передбачає координацію зусиль глави держави, органів законодавчої і виконавчої гілок влади. Цей процес має здійснюватися поетапно і супроводжуватися формуванням нової нормативно-правової бази місцевого та регіонального розвитку на всіх рівнях нормативно-правового регулювання - конституційному, законодавчому та подзаконному - на засадах єдиної законодавчої ідеології, що має базуватися на, незмінних концептуальних засадах та принципах. Саме це і обумовлює необхідність розробки та затвердження Державної стратегії управління, місцевим і регіональним розвитком.

На І етапі (2004 - 2006 роки)пріоритетними напрямками реалізації Державної стратегії мають стати: 1. Вирішення нагальних, найбільш болючих питань місцевого та регіонального розвитку в межах чинної Конституції України, зокрема: завершення передачі об'єктів права державної власності в комунальну власність територіальних громад та спільну власність територіальних громад; розмежування земель права комунальної та державної власності; законодавче визначення порядку різних способів відчуження комунального майна та встановлення переліку об'єктів права комунальної власності, що не можуть бути відчужені в будь-який спосіб; розробка Типового статуту комунального підприємства та типових положень про організацію, установу комунальної форми власності; законодавче визначення статусу об'єктів спільної власності територіальних громад; законодавче визначення стабільних внутрішніх джерел формування місцевих бюджетів всіх територіальних рівнів та вдосконалення законодавчого регулювання міжбюджетних трансфертів, що сприятиме становленню реальної фінансової самостійності територіальних громад та органів місцевого самоврядування; законодавче визначення мінімального переліку громадських послуг, що мають надаватися населенню в системі місцевого самоврядування та фінансування яких гарантується державою; вдосконалення механізмів державної фінансово-матеріальної допомоги депресивним регіонам та територіальним громадам; створення організаційних, правових та фінансово-матеріальних передумов реформування і розвитку житлово-комунального господарства; визначення територіальної основи місцевого самоврядування шляхом запровадження самоврядної адміністративної одиниці - територіальної громади; визначення статусу територіальних громад населених пунктів, що перебувають в межах юрисдикції органів місцевого самоврядування територіальних громад інших населених пунктів визначення кола питань, віднесених до виключної компетенції територіальної громади, вдосконалення механізмів розподілу повноважень між елементами системи місцевого самоврядування; визначення порядку створення та реорганізації територіальних громад, зокрема, механізмів об'єднання територіальних громад на основі створення об'єднаних територіальних громад, а також створення асоціацій, агломерацій територіальних громад; визначення статусу "внутрішніх" територіальних громад (громад районів у містах, а також громад сіл та селищ, що не мають власних органів місцевого самоврядування) та засад їх взаємовідносин з територіальними громадами - самостійними суб'єктами права на місцеве самоврядування; законодавче врегулювання питань прямої демократії на місцевому та регіональному рівнях (місцеві вибори, місцеві референдуми тощо); законодавче врегулювання порядку створення міліції місцевого самоврядування та її статусу.

Відпрацювання ефективних механізмів забезпечення взаємодії різних гілок державної влади та органів місцевого самоврядування з метою спільного пошуку та узгодження шляхів вдосконалення місцевого і регіонального розвитку. Підвищення ролі асоціацій органів місцевого самоврядування як представників інтересів місцевого самоврядування у взаємовідносинах територіальних громад з вищими та центральними органами державної влади. Запровадження інституту Представника Президента України у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування. Проведення незалежної (громадсько-професійної) експертизи відповідності системи територіальної організації влади, що закріплена в Конституції та законах України, стандартам та принципам Ради Європи, а також визначення завдань щодо забезпечення такої відповідності в контексті євроінтеграції України. Створення з цією метою експертної комісії із залученням представників Ради Європи, КМРВЄ та представників органів місцевого самоврядування (їх асоціацій) зарубіжних країн. Запровадження в практику нормотворення організаційно-правових механізмів професійного та громадського обговорення проектів важливих державних документів з питань місцевого та регіонального розвитку (громадські слухання, муніципальні слухання, громадсько-професійні експертизи тощо).

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.