Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. 1. Зіставте системи управління місцевих органів у різних країнах1. Зіставте системи управління місцевих органів у різних країнах

2. В чому проявляється важливість Європейської хартії місцевого самоврядування

3. Концептуальні положення Європейської хартії місцевого самоврядування

4. Дайте аналіз понятійного апарату Європейської хартії місцевого самоврядування

5. Визначте суб’єкти місцевого самоврядування, які реалізують безпосередньо самоуправлінські повноваження територіальних громад

6. Компетенції місцевого самоврядування

7. Дайте аналіз оптимальної децентралізації і реальної керованості території

8. Визначте права органів місцевого самоврядування, що закріпляються в Європейській хартії місцевого самоврядування

9. Джерела фінансування місцевого самоврядування, що визначаються в Європейській Хартії місцевого самоврядування

10. Основні завдання Фонду сприяння місцевому самоврядуванні

11. Міжнародні правові акти з питань організації місцевого самоврядування

12. Гуманістичні основи західноєвропейського досвіду місцевого самоврядування

ЛІТЕРАТУРА

1.Реформа державного управління в Словаччині й інши країнах Центральної Європи та її значення для України//Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України.-К.: МЦПД,2005.-43 с.

2. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. Монографія/ Кол.авт.;Відпов.ред. Н.Р.Нижник.-К.:Вид-во УАДУ,1997.- 157 с.

3. Зеленько Г.Навздогінна модернізація: досвід Польщі та України.-К.: Критика,2003.-215 с.

4. Сартрі Дж. Порівняльна конституційна інженерія.-К.: Арт ЕК,2001.-211 с.

5. Шварц Г. Истоки современной модернизации государственной службы (на примере Австралии, Дании, Новой Зеландии, Швеции)// Administration and Society.- №1.- р.48-77.

6. Основи демократії: Навч.посібн. для студ. вищ.навч. закладів /Авт.кол.: М.Бессонова, О.Бірюков та ін.- К.: Вид-во „Ай-Бі”, 2002.-684 с.

7. Європейська Хартія місцевого самоврядування /Місцеве самоврядування.-1997.-№1-2.-с.90.

8.КравченкоВ.В., ПітникМ.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.-К.,2001.

9. Кравченко В.В. Муніципальне право України.-К.,2003.

10.Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування.- К.,2003.

11.Закон України про службу в органах місцевого самоврядування //Офіц. Вісн. України.-2001.-№26.

12. Закон України про місцеві державні адміністрації//Відом.Верховної Ради України.-1999.-№20-21.

13. Серьогін С.М. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством.-Д.:ДРІДУ НАДУ ,2003.-456 с.

14. Грицяк І.А. Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади: Монографія.-К.:Вид-во НАДУ,2005.-236 с.

15.Європейський Союз:основи політики, інституційного устрою та права//Навч.посібн.-К.:Вид-во”Заповіт”,2005.-368 с.

16. Боссарт Д.,Деммке К. Державна служба у країнах-кандидатах до ЄС:Нові тенденції та вплив інтеграційного процесу /Пер. з англ.. О.М.Шаленко.-К.:Міленіум,2004.-с.75-76.

17. Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах.-М.:Изд-во «РАТС»,2004.-с.47-77.

18. ВоронковаВ.Г. Муніципальний менеджмент.-К.:ВД «Професіонал».-2004.-256 с.

ТЕМА 15

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

15.1. Обґрунтування необхідності прийняття Державної стратегії.

15.2. Стратегія управління місцевим і регіональним розвитком.

15.3. Мета державної стратегії підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні.

15.4. Зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та ресурсне забезпечення місцевого та регіонального розвитку.

15.5. Етапи реалізації Державної стратегії підтримки розвитку місцевого самоврядування та її нормативно-правове забезпечення.

15.6. Механізм нормативно-правового забезпечення.

Висновки

Питання для самоконтролю знань

Література

Ключові слова та терміни: державна стратегія, місцеве самоврядування, управління місцевим і регіональним розвитком, матеріальна база, фінансова база, ресурсне забезпечення, етапи реалізації , механізм забезпечення .

Цілі та завдання:

· обґрунтувати необхідність прийняття Державної стратегії підтримки розвитку місцевого самоврядування;

· визначити суть стратегії управління міським і регіональним розвитком;

· прокоментувати мету державної стратегії;

· розкрити сутність ресурсного забезпечення місцевого та регіонального розвитку;

· проаналізувати етапи реалізації державної стратегії підтримки розвитку місцевого самоврядування;

· виявити механізми нормативно-правового забезпечення.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.