Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Конституційна та правова основа місцевого самоврядування.Ст.2. Місцеве самоврядування є одним з найважливіших принципів організації функціонування влади в суспільстві та державі і становить необхідний атрибут будь-якого демократичного ладу. Громадам повинно бути надано право вирішувати місцеві питання в межах закону під їх власну відповідальність. Ст.3. Місцеве самоврядування означає право і спроможність місцевих властей в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою частиною державних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. Ст.4. Сфера компетенції місцевого самоврядування. Головні повноваження і функції місцевих властей визначаються Конституцією або законом. Місцеві власті, в межах закону, мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції, і вирішення якого не доручене ніякому іншому органу. Повноваження, якими наділяються місцеві власті, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншими центральними або регіональними органами, якщо це не передбачено законом. Здійснення суспільних обов'язків повинно бути децентралізоване. Ст.5. Охорона територіальних кордонів місцевих властей виходить з того, що зміни територіальних кордонів місцевих властей не можуть здійснюватися без попереднього з'ясування думки відповідних місцевих общин, можливо проведення референдуму, якщо це дозволяється законом. Ст.6. Органи місцевого самоврядування, що без шкоди для більш загальних законодавчих положень, мають можливість визначати свої власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління. Умови служби місцевих державних службовцю повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих якостей та компетентності, для цього забезпечуються належні можливості професійної підготовки, винагороди та просування по службі. Ст.7. Умови здійснення функцій на місцевому рівні і мандат місцевих обраних представників передбачає вільне здійснення ними своїх функцій. Він передбачає відповідне фінансове відшкодування витрат, здійснених під час виконання цього мандату, вільне виконання своїх функцій, безперешкодна участь у конкурсах на отримання місця в органах місцевого самоврядування. Ст.8. Адміністративний погляд за діяльністю місцевих властей, може здійснюватися згідно з процедурами та у випадках передбачених Конституцією або законом; має на меті забезпечення дотримання закону та конституційних принципів; здійснюється таким чином, щоб забезпечити заходи органу, який здійснює контроль. Ст. 9. Місцеві власті мають право в рамках національної політики, під свої власні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися, в межах своїх повноважень: частина фінансових ресурсів місцевих властей формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких встановлюється в межах закону. Ст.10. Право місцевих властей на свободу асоціацій: в межах закону створювати консорціуми з іншими місцевими властями для виконання завдань, що мають спільний інтерес; мають право бути членом міжнародної асоціації місцевих властей; мають право співробітничати з місцевими властями інших держав. Ст. 11. Місцеві власті мають право використовувати засоби правового закону для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень, які утілені в Конституції. Ст.12. Кожна сторона зобов'язується вважати для себе обовя'зковими принаймні 20 пунктів частини першої усієї Хартії (ст.2 пункти 1, 2 і 4 ст.5. пункти 1 ст. 7. пункт 2 ст. 8. пункт 1, 2 ст.9 пункт 1 ст. 10. Ст. 11.) Ст.13. Принципи місцевого самоврядування, що містять в цій Хартії, застосовується до всіх категорій місцевих властей, існуючих в межах території відповідної сторони. Ст.14. Кожна сторона надсилає Генеральному секретарю Ради Європи всю відповідну інформацію, що стосується законодавчих положень або інших заходів, вжитих нею з метою дотримання положень цієї Хартії. Ст. 15. Підписання, ратифікація та набрання чинності Хартії. Ст. 16. Територіальне застосування. Ст 18. Повідомлення.

Гарантії місцевого самоврядування - це сукупність заходів, що забезпечують повну та ефективну реалізацію територіальними громадами або органами та посадовими громадами права на місцеве самоврядування. Система місцевого самоврядування - сукупність форм прямого волевиявлення громадян, органів посадових осіб місцевого самоврядування, органів самоорганізації громадян, інших організацій - правових форм здійснення місцевого самоврядування, за допомогою яких територіальна громада здійснює своє конституційне право самостійно вирішувати питання місцевого значення.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.