Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

У-зчеплений тип успадкуванняГени, локалізовані в непарній ділянці У-хромосоми, не гомологічній відповідній ділянці Х-хромосоми, відповідають за формування голандричних ознак. Ці ознаки виявляються лише в чоловіків і успадковуються зчеплено з У-хромосомою по чоловічій лінії із покоління в покоління (рис. 8). Упевнено довести, що ознака успадковується з У-хромосомою за родовідними таблицями вкрай важко, оскільки цю ознаку необхідно диференціювати від АД успадкування. Лише у великих родинах, у яких серед сибсів є і дівчатка, і хлопчики, але така ж ознака, як у батька, є лише у хлопчиків, існує можливість установити У-зчеплене успадкування. Хворіють у такому випадку лише чоловіки, але, на відміну від Х-зчепленої патології, уражений батько буде передавати свою хворобу лише синам, а його дочки та їхні діти – завжди здорові [6].

Рис. 8. Родовід сім’ї з гіпертрихозом – хворобою з У-зчепленим успадкуванням [3]

3. Контрольні питання

1. Які особливості має людина як об’єкт генетичних досліджень? Який метод антропогенетики дає можливість отримати дані, що могли б замінити результати запланованих схрещувань?

2. Які основні типи успадкування менделюючих ознак у людини?

3. У чому сутність клініко-генеалогічного методу? З якою метою він застосовується в генетиці людини?

4. Які основні етапи клініко-генеалогічного методу? Які найважливіші аспекти кожного з них?

5. Якими методами послуговуються, збираючи дані про родичів пробанда? Яким з цих методів можна надати перевагу?

6. Яким чином будують родовідну таблицю? Які умовні позначки прийняті в Україні для побудови родоводу?

7. Що таке ядерна сім’я? Які особи родоводу є родичами першого, другого, третього ступенів спорідненості? Яке значення це має під час аналізу родоводів?

8. Назвіть основні ознаки родоводу у випадку аутосомно-домінантного типу успадкування ознаки? Який прогноз щодо стану здоров’я нащадків можна поставити для шлюбів Аа х Аа, Аа х аа, аа х аа, Аа х Аа?

9. Які характерні особливості родоводу у разі аутосомно-рецесивного захворювання? Яким буде прогноз щодо стану здоров’я нащадків для шлюбів Аа х Аа, Аа х аа, аа х аа, Аа х Аа?

10. В яких ситуаціях можна зробити висновок (припущення) стосовно гетерозиготності членів родоводу за різних типів успадкування?

11. В яких випадках ідеться про псевдодомінантне успадкування? Чим воно обумовлене? Наведіть приклади хвороб людини, за яких можливе псевдодомінантне успадкування?

12. Які типи успадкування пов’язані зі статевими хромосомами? Що таке крис-крос успадкування і як воно позначається на успадкуванні зчеплених зі статтю ознак?

13. Назвіть основні характерні риси домінантного Х-зчепленого успадкування. Які труднощі мають місце під час визначення цього типу успадкування? На що треба звернути увагу в процесі аналізу родоводу, якщо дослідник підозрює домінантний Х-зчеплений тип успадкування?

14. Які основні характерні риси рецесивного Х-зчепленого успадкування. На що треба звернути увагу, аналізуючи родовід, якщо дослідник підозрює рецесивний Х-зчеплений тип успадкування?

15. Назвіть патологічні стани ознак людини, які успадковуються за домінантним Х-зчепленим, рецесивним Х-зчепленим типами?

16. Що таке голандричні ознаки й голандричне успадкування?

17. Назвіть основні характерні риси У-зчепленого успадкування. З якими труднощами стикається дослідник, визначаючи цей тип успадкування? На що треба звернути увагу в процесі аналізу родоводу з підозрою на У-зчеплений тип успадкування?

18. Які ознаки людини закодовані в генах, що знаходяться в У-хромосомі? Які з них успадковуються зчеплено зі статтю, а які – частково зчеплено зі статтю?

19. Що таке медико–генетичне консультування? Його завдання. Що є показанням для проведення консультації?

20. Назвіть принципи й етапи медико–генетичного консультування.

21. Що таке пренатальна діагностика вроджених вад розвитку і спадкових хвороб?

22. Які існують проблеми в медико–психологічній реабілітації хворих на спадкові хвороби (недоумкуватість, дефекти зору й слуху, аномалії опорно-рухового апарату) та їх родичів?

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.