Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПРИЙМАННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ СИСТЕМИ ПІСЛЯ МОНТАЖУ 

__________________________________________________________________

тип системи: гарячого водопостачання, опалення

 

змонтованої в______________________________________________________

найменування будови, комплексу

Місто_________________ “____”____________20 р.

 

Робоча комісія, призначена___________________________________________

(організація-замовник)

наказом від “____”_____________20 р. у складі:

 

голови____________________________________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові, посада

членів комісії_______________________________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові, посади представників генпідрядника,

__________________________________________________________________

монтажної організації, організації, на яку покладається експлуатація системи

представників залучених організації____________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові

виконала огляд та перевірку системи та встановленого в ній обладнання та склали цей акт про нижчевикладене:

1. До приймання представлена закінчена монтажем______________________

найменування монтажної

________________________ система __________________________________

організації тип системи

яка містить у собі___________________________________________________

перелік змонтованого обладнання, його скорочена

__________________________________________________________________

технічна характеристика

2. Монтажні роботи виконані за проектом______________________________

найменування проектної

__________________________________________________________________

організації, №№ креслень

3. Дата початку монтажних робіт______________________________________

4. Дата завершення монтажних робіт___________________________________

5. Робочій комісії пред’явлено монтажною організацією наступну документацію

__________________________________________________________________

перелічити пред’явлені проектні матеріали, акти, довідки та ін.

6. Робочою комісією здійснено наступні випробовування системи та обладнання (окрім випробувань, зафіксованих у пред’явленій документації) :

__________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕННЯ

 

Роботи з монтажу системи____________________________________________

тип системи

в______________________________ виконані згідно з проектом, стандартами

найменування будови, комплексу

будівельними нормами та правилами та іншими нормативними актами з

 

оцінкою їх якості_____________________________________________________

відмінно, добре, задовільно

Система пройшла комплексне випробування з “___”__________200_ р. по “____”_____________200_ р. протягом_________годин, днів та відповідає вимогам чинних нормативних актів щодо приймання закінчених будівництвом об’єктів.

 

Рішення робочої комісії

Пред’явлену до приймання систему_____________________________________

тип системи

в_______________________вважати готовою до експлуатації та прийнятою в

експлуатацію з ”____”_______________200_ р.

 

 

ЗДАЛИ ПРИЙНЯЛИ

В ЕКСПЛУАТАЦІЮ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

 

Представник генпідрядника Представник замовника

________________________ ____________________________________

(підпис) (підпис)

Представник монтажної Представник організації, на яку

організації покладається експлуатація системи

________________________ ____________________________________

(підпис) (підпис)

 

Додатки до акту:

1.______________________

2.______________________

та ін.

 

Голова робочої комісії ______________________________________________

(підпис)

Члени комісії______________________________________________________

(підписи)

Представники залучених установ______________________________________

(підписи)

Додаток Л

(довідковий)

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДСТУ Б В.2.5-9-97 Арматура санітарно-технічна водозливна. Технічні умови

2 ДСТУ Б В.2.7-93-2000 Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови

3 ДСТУ Б В.2.5-14-99 Арматура санітарно-технічна водорозбірна. Загальні технічні умови

4 ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

5 ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення

6 ДБН 79.92 Житлові будинки для індивідуальних забудовників України

7 ДБН В 1.1-5-2000 Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах

8 ДБН В 2.2-3-96 Будинки і споруди навчальних закладів

9 ДБН В 2.2-4-96 Будинки і споруди дитячих дошкільних закладів

10 ДБН В 2.2-10-2001 Заклади охорони здоров’я

11 ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

12 ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

13 EN 12975-1:2006 Thermal solar systems and components — Solar collectors — Part 1: General requirements (Теплові сонячні системи і компоненти – Сонячні колектори – Частина 1: Загальні вимоги);

14 EN 12975-2:2006, Thermal solar systems and components — Solar collectors – Part 2: Test methods (Теплові сонячні системи і компоненти – Сонячні колектори – Частина 2: Методи випробувань);

15 EN 12976-1:2006, Thermal solar systems and components — Factory made systems — Part 1: General requirements (Теплові сонячні системи і компоненти – Промислові системи – Частина 1: Загальні вимоги);

16 ENV 12977-1:2001, Thermal solar systems and components — Custom built systems — Part 1: General requirements (Теплові сонячні системи і компоненти – Побудовані на замовлення системи – Частина 1: Загальні вимоги);

17 ENV 12977-2:2001, Thermal solar systems and components — Custom built systems – Part 2: Test methods (Теплові сонячні системи і компоненти – Побудовані на замовлення системи – Частина 2: Методи випробувань);

18 prEN 15316-1, Heating systems in buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 1: General (Опалювальні системи у будівлях - Методика розрахунку системних енергетичних параметрів і ефективності систем - Частина 1: Загальне);

19 prEN 15316-2-1, Heating systems in buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 2-1: Space heating emission systems (Опалювальні системи у будівлях - Методика розрахунку системних енергетичних параметрів і ефективності систем - Частина 2–1: Емісійні системи для опалення простіру);

20 prEN 15316-2-3, Heating systems in buildings — Method for calculation of system energy roquirements and system efficiencies — Part 2-3: Space heating distribution systems (Опалювальні системи у будівлях – Методика визначення енергетичних параметрів і ефективності систем – Частина 2–3: Розподільчі системи для опалення простіру);

21 prEN 15316-3-1, Heating systems in buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 3-1: Domestic hot water systems, characterisation of needs (Опалювальні системи у будівлях – Методика визначення енергетичних параметрів і ефективності систем - Частина 3-1: Внутрішні системи гарячого водопостачання, визначення необхідних параметрів);

22 prEN 15316-3-2, Heating systems in buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 3-2: Domestic hot warm systems distribution (Опалювальні системи у будівлях – Методика визначення енергетичних параметрів і ефективності систем - Частина 3-2: Внутрішні розподільчі системи гарячого водопостачання);

23 ISO/FDIS 9459-5, Solar heating — Domestic water heating systems — Part 5: System performance characterization by means of whole-system tests and computer simulation (Сонячне опалення – Внутрішні системи водяного опалення - Частина 5: Визначення характеристик систем шляхом системних тестів и комп’ютерного моделювання);

24 Методичні рекомендації з обґрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об’єктах житлово-громадського будівництва, узгоджені рішенням НТР Держбуду України від 10.02.2005р.

25 Справочник по климату СССР. Выпуск 10. Украинская СССР. Гидрометиздат, Л., 1966. (Довідник з клімату СРСР. Випуск 10. Українська СРСР. Гидрометиздат., Л., 1966).

_____________________________________________________________________

27.160

91 140.01

 

Ключові слова: системи сонячного теплопостачання, класифікація, архітектурно–конструкторські рішення будинків, розрахунок, проектування, будівництво

 

 

Директор ПІНЕІ, керівник розробки Рабінович М.Д.

 

Відповідальний виконавець,

Заступник директора Буніна О.М.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.