Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Навчальний проект для спеціальності 6.010102 – початкова освіта.(індивідуальні навчально-дослідні завдання)

 

№ п/п Назва (коротка характеристика змісту і вимог до виконання) Кількість годин
Тематика рефератів.
Зміст, завдання, та теоретико-методичне обґрунтування наступних питань.
3 семестр
1. Система виразів, рівнянь і нерівностей в курсі математики початкових класів.
2. Рівняння та нерівності зі змінною в курсі матем атики початкових класів.
3. Функціональні залежності та функції в курсі математики початкових класів.
4. Побудова геометричних фігур за допомогою циркуля та лінійки.
5. Геометричні фігури та їх властивості в курсі математики початкових класів.
6. Величини та їх властивості в курсі математики початкових класів.
7. Многогранники та тіла обертання в курсі математики початкових класів.
Всього годин за 3 семестр:
Всього годин за три семестри:

 

Розподіл балів за видами занять для спеціальності 6.010101 – початкова освіта.

 

№ п/п Зміст перевірки Максимальна кількість балів
ІІІ семестр
Модуль УІ. «Вирази. Рівняння. Нерівності. Функції.».
1. ЗМ61. «Вирази».
2. ЗМ62.«Рівняння, їх системи та сукупності».
3. ЗМ63.«Нерівності, їх системи та сукупності».
4. ЗМ64. «Функції».
Модуль УІІ. «Елементи геометрії. Величини.».
5. ЗМ71.«Геометричні побудови на площині».
6. ЗМ72.«Многогранники та тіла обертання».
7. ЗМ73. «Величини та їх вимірювання».
8. КОЛОКВІУМ № 3:“Вирази. Рівняння. Нерівності. Функції.”.
9. Контрольна робота № 7. “Вирази. Рівняння та їх системи.”.
10. Контрольна робота № 8. “Нерівності та їх системи. Функції.”.
11. Контрольна робота № 9. “Геометричні побудови. Многогранники. Величини.”.
12. Довгострокове завдання № 10.Система виразів, рівнянь і нерівностей в курсі математики початкових класів.
13. Довгострокове завдання № 11.Рівняння та нерівності зі змінною в курсі математики початкових класів.
14. Довгострокове завдання № 12.Функціональні залежності та функції в курсі математики початкових класів.
15. Довгострокове завдання № 13.Побудова геометричних фігур за допомогою циркуля та лінійки.
16. Довгострокове завдання № 14.Геометричні фігури та їх властивості в курсі математики початкових класів.
17. Довгострокове завдання № 15.Величини та їх властивості в курсі математики початкових класів.
18. Довгострокове завдання № 16.Многогранники та тіла обертання в курсі математики початкових класів.
19. Своєчасне та якісне виконання домашніх завдань:
20. Екзамен.
Всього балів за ІІІ семестр:
  Додаткові бали за відвідування занять
  Додаткові бали за написання реферату
  Штрафні бали за пропуски занять без поважних причин 1×n - n
  Штрафні бали за неявку на контрольну роботу: 5× n -5n
  Штрафні бали за невиконання домашніх завдань: 5× n -5n
Всього балів за ІІІ семестр:  

Розподіл балів, що присвоюються студентам спеціальності 6.010102 – початкова освіта.

ІІІ семестр
Модуль 6 Модуль 7 КР №4 КР №4 КР №4 Кол. № 3 ДЗ №10 ДЗ №11 ДЗ №12 ДЗ №13 ДЗ №14 ДЗ №15 ДЗ №16 Дом. Завд. Екзамен
ЗМ61 ЗМ62 ЗМ63 ЗМ64 ЗМ71 ЗМ72 ЗМ73

Пільги та штрафні санкції

1. Якщо студент на протязі семестру не пропустив з нашого предмету жодного академічного заняття, то йому додатково нараховується 5 балів.

2. Якщо студент написав реферат на тему, узгоджену з викладачем, то йому додатково нараховується 8 балів.

3. Якщо студент не з’явився на лекцію або практичне заняття, йому нараховується штраф – мінус 1 бал.

4. Якщо студент не з’явився на контрольну роботу або не виконав домашнього завдання, йому нараховується штраф – мінус 5 балів.

 

Методи навчання.

Лекції, практичні заняття, розв’язування задач і вправ, робота з навчальними посібниками та електронними носіями інформації, виконання контрольних робіт і навчально-дослідних завдань.

 

Методи оцінювання.

1. Біжучий контроль

2. Колоквіуми

3. Контрольні роботи

4. Самостійні роботи

5. Довгострокові завдання

6. Реферати

7. Залік

8. Екзамен.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.