Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розрахунок вентиляції

Системи опалення та системи кондиціонування слід встановлювати так, щоб ні теплий, ні холодне повітря не прямував на людей. На виробництві рекомендується створювати динамічний клімат з визначеними перепадами показників. Температура повітря в поверхні підлоги і на рівні голови не повинна відрізнятися більш, ніж на 5 градусів. У виробничих приміщеннях крім природної вентиляції передбачають приточно-витяжну вентиляцію. Основним параметром, що визначає характеристики вентиляційної системи, є кратність обміну, тобто скільки разів на годину зміниться повітря в приміщенні.

Розрахунок для приміщення:

Vвент - об'єм повітря, необхідний для обміну;

Vприм - обсяг робочого приміщення.

Для розрахунку приймемо наступні розміри робочого приміщення:

• довжина В = 18 м;

• ширина А = 24 м;

• висота Н = 10,9 м.

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
Відповідно, обсяг приміщення дорівнює:

V прим = А * В * H =4708,8 м3

Необхідний для обміну об'єм повітря Vвент визначимо виходячи з рівняння теплового балансу:

Vвент * С( tуход - tприход ) * Y = V помещения * Qизбыт

V прим - об'єм приміщення (м3);

Qнадл -надлишкова теплота (Вт);

С = 1000 - питома теплопровідність повітря (Дж/кгК);

Y = 1.2 - щільність повітря (мг/см).

Температура повітря, що минає визначається за формулою:

tуход = tр.м. + ( Н - 2 )t , де

t = 1-5 градус. - перевищення tна висоти приміщення;

tр.м.= 18 градусів - температура на робочому місці;

Н = 10,9 м - висота приміщення;

tприход= 15 градусів

tуход = 18+ ( 10,9 - 2 ) 2 = 13.45

Qнад= Qнад.1 + Qнад2, де

Qнадл. - надлишок тепла від освітлення.

Qнад.1 = Е * р , де

Е - коефіцієнт втрат електроенергії на топловідвід ( Е=0.55);

р - потужність,

росв = 57 шт х 80 Вт = 4560 Вт.

Qнад.1 = 0.55 * 4560 = 2508 Вт

Qнад.3- тепловиділення людей

Qнад.3 = n * q, де

q = 120 Вт/люд. ,n - число людей, наприк.n = 2

Qнад.3 = 120 * 2 = 240 Вт

Qнад = 2508 +240 = 2748 Вт

З рівняння теплового балансу випливає:

Vвент м3

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
Оптимальним варіантом є кондиціонування повітря, тобтоавтоматична підтримка його стану в приміщенні відповідно до певних вимог (задана температура, вологість, рухливість повітря) незалежно від зміни стану зовнішнього повітря і умов в самому приміщенні.

 

 

Вибір вентилятора.

Вентиляційна система складається з наступних елементів:

1.Припливної камери, до складу якої входять вентилятор з електродвигуном, калорифер для підігріву повітря в холодну пору року і жалюзна решітка для регулювання об'єму повітря, що поступає;

2. Круглого сталевого повітровода, довжиною 1.5 м;

3. Повітророзподільники для подачі повітря в приміщення.

Втрати тиску у вентиляційній системі визначаються за формулою:

, де

Н - втрати тиску, Па;

R - питомі втрати тиску на тертя в повітроводі, Па/м;

l - довжина повітровода, м;

V - швидкість повітря, ( V = 3 м/с );

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
р - щільність повітря, (р = 1.2 кг/м ).

Необхідний діаметр повітроводу для даної вентиляційної системи:

м

Приймаються в якості діаметра найближчу велику стандартну величину - 0,75 м, при якій питомі втрати тиску на тертя в повітроводі - R = 0.1 Па / м (Табл. в методичці).

Місцеві втрати виникають в залізній решітці (x=1.2), повітророзподільники (x=1.4) і калорифері (x=2.2). Звідси, сумарний коефіцієнт місцевих втрат у системі: x = 1.2 +1.4 + 2.2 = 4.8

Тоді:

Па

З урахуванням 10%-го запасу:

Н = 110% * 26.07 = 28.67 Па

Vвент = 110% *8347 = 9181,7 м3/год.

За каталогом вибираємо вентилятор відцентрової серії ВЦ 4-75-5:

-витрата повітря - 1,1-2,6 м3 / год,

-тиск - 470-980 Па,

-ККД - 65%,

-швидкість обертання - 1500 об / хв.,

-діаметр колеса - 400 мм,

-потужність електродвигуна - 3 кВт.

 

Пожежна безпека.

Необхідна ступінь вогнестійкості будівлі або споруди залежить від ступеня вибуховий і пожежної небезпеки виробництв, що розміщуються на проектованому підприємстві.

У відповідності зі СНиП - М.2 - 72 всі виробництва за вибуховою, вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються на п'ять категорій залежно від характеристики звертаються у виробництві речовин.

Під вогнестійкістю розуміють здатність будівельної конструкції чинити опір впливу високої температури в умовах пожежі і виконувати при цьому свої звичайні експлуатаційні функції.

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
На підставі вищевказаної документації ділянку по відновленню колінчастого валу - відноситься до категорії "Г" - це виробництво пов'язане з: вогнетривкими матеріалами в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор та полум'я; твердими, рідкими, газоподібними речовинами [1]. На ділянці з відновлення колінчастого вала будемо використовувати електричну пожежну сигналізацію, як найнадійнішу. Принципова схема електричної системи сигналізації представлена ​​на малюнку 6.4.

 


6

 


 


Рис. 4.4 Схема електричної системи сигналізації.

1 - датчики - сповіщувачі;

2 - приймальна станція,

3 - блок резервного живлення;

4 - блок живлення від мережі;

5 - система перемикання;

6 - проводка;

7 - виконавчий механізм системи пожежогасіння.

 

Основними причинами займання можуть бути:

- Необережність при курінні або куріння у не відведених для цього місця;

- Необережне поводження з вогнем;

- Несправності електрообладнання;

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
- Самозаймання промасленим дрантя або інших матеріалів;

- Ремонт обладнання на ходу.

 

При виникненні пожежі він може поширюватися по пролитої маслу. За пальним відкладенням на робочих конструкціях, по витяжної вентиляції.

Цех має вогнестійкі перекриття і колони, стіни будівлі цеху складені із силікатної цегли, який має критичну температуру 700 - 900 0С і належить до групи негорючих матеріалів. За ступенем вогнестійкості ремонтний цех належить до будівель першого ступеня. З метою підвищення вогнестійкості сталевих перекриттів і колон рекомендується провести їх обшивку цеглою, частина металевих перекриттів рекомендується покрити фарбою типу ВПМ, яка в умовах звичайної експлуатації буде захистять метал від корозії, а при пожежі підвищить межа вогнестійкості конструкції.

На ділянці є два пожежних крана Ø66 мм, які обладнані рукавами довжиною 20м. Гасіння здійснюється водою. Із первинних засобів пожежогасіння на ділянці є: вогнегасники ОП - 5 в кількості 18шт, пересувна установка ОВП - 100 (1шт), пісок (1 ящик). На ділянці також передбачена евакуація людей при пожежі (рис.6.5)

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  


Малюнок 4.5. Схема евакуації робітників при пожежі.

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  


Розрахунок економіки

Собівартість відновлення зношеної шатунної шийки коленвала автомобіля Nissan діаметром 48,7 мм (при номінальному діаметрі 49,93 мм) і довжиною 28 мм. Обраний спосіб включає три операції: 1) попередню механічну обробку на 0,6 мм глибше зношеного розміру; 2) наплавка на 2,5 мм, 3) остаточну механічну обробку на 0,75 мм. Спочатку необхідно визначити трудомісткість, енергоємність і матеріаломісткість кожної операції, тобто значення показників tk, gk, Еk ці показники вказані стосовно обробці 1м2 поверхні деталі (tk0, gk0, Еk0).

Потім потрібно визначити площу оброблюваної поверхні шийки валу S, м2.

 

S = πDL / 〖10〗 ^ 6;

D-Діаметр шийки, мм;

L-Довжина шийки, мм;

Sш = (3,14 ∙ 48.7 ∙ 28) / 〖10〗 ^ 6 = 0,0428 м2;

Оскільки у нас на відновлюваному коленвале є 4 шатунних шийки, то:

S = 4 ∙ Sш = 4 ∙ 0,0428 = 0,171 м2;

 

Трудомісткість k-й операції визначається за формулою:

tk = tk0 (Sh_k) / H_k;

tk0-трудомісткість обробки 1 м2 поверхні z-м способом на глибину

(Товщину) Нk (табл.1), люд.-год;

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
h_k-товщина фактично наращиваемого шару, або глибина обробки (На сторону), мм; H_k-раціональна товщина покриття z-м способом, мм (табл.1)

Трудомісткість попередньої механічної обробки

t1 = 17 (0,171 ∙ 0,3) / 1 = 0,872 люд.-год,

Трудомісткість наплавлення

t2 = 25 (0,171 ∙ 1,25) / 2.5 = 2,137 люд.-год,

Трудомісткість остаточної механічної обробки

t3 = 17 (0,171 ∙ 0,375) / 1 = 1,09 люд.-год,

 

Витрата матеріалів визначається за формулою: gk = gk0 (Sh_k) / H_k;

gk0-приведена витрата матеріалів на обробку 1м2 поверхні деталі z-м способом наглибину (товщину) H_k, кг (табл. 5.1);

g1 = 2,5 (0,171 ∙ 0,3) / 1 = 0,128 кг;

g2 = 1 (0,171 ∙ 1,25) / 2.5 = 0,085 кг;

g3 = 2,5 (0,171 ∙ 0,375) / 1 = 0,160 кг;

Витрата електроенергії визначається за формулою:

Еk = Еk0 (Sh_k) / H_k;

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
Е1 = 12 (0,171 ∙ 0,3) / 1 = 0,616 кВт ∙ год

Е2 = 11 (0,171 ∙ 1,25) / 2,5 = 0,940 кВт ∙ год

Е3 = 12 (0,171 ∙ 0,375) / 1 = 0,769 кВт ∙ год

Враховуючи, що механічна обробка ведеться по четвертому розряду, а наплавка - по третьому розряду, тарифні ставки вказані в таблиці 5.2. визначимо вартість С1, С2, С3.

 

Таблица 5.1

Порядковий номер способу, z     Спосіб Відновлення Товщина покриття або обробки Hk трудомісткість tk0, чел.-ч енергоємність Эk0, кВт ч Наведено витрат матеріалів gk0, кг Середня вартість 1 кг. матеріалів k, грн.
Наплавка 2,5 11,5
Механічна обробка 2,5

С1=0,872∙5,85+2,137∙5,65+1,09∙5,85=23,55грн.

С2=0,128∙16+0,085∙11,5+0,160∙16=5,59грн.

С3=(0,616+0,940+0,769)∙0,45=1,05грн.

Таблица 5.2 Часовые тарифные ставки рабочих на ремонтных заводах, грн

вид роботи   Розряди, зарплата
III IV V VI
а) на холодних роботах 5,46 5,64 5,79 5,92
б) для верстатників 5,65 5,85 10,01 10,17
в) на гарячих роботах 5,65 5,85 10,01 10,17

 

Накладні витрати:

С4=β С1=2,0 23,55=47,1грн.

Вартість зношеної деталі, визначається:

М=21,3 кг.; См(ціна на лютий 2013г.)=2,0 ;

С5=М См+20%=25,2∙2,0+20%=60,48грн.

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
Св=23,55+5,59+1,05+47,1+60,48=137,77грн.

Вартість нового коленвала по даних ТОВ "parts.japancar.ru" складає 3096грн. Собівартість відновлення шатунних шийок коленвала становить ≈ 4,45% від вартості нового коленвала.

Висновок:

Виходячи з розрахунку, слід, що відновлювати шатунні шийки вибродуговой наплавленням доцільно.

 

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
Висновки:

На підставі виконаної роботи можна зробити наступні висновки:

Робота присвячена проблемі відновлення колінчастих валів автомобільного двигуна. За основу взято спосіб вібродугової наплавки покриття. Також технологічний процес може бути впроваджений в ремонтних майстернях, так як за складом операцій, прийнятому устаткуванню і з технологічної оснащенні його не складно реалізувати.

Пропоновані процеси відновлення шатунних шийок колінчастого вала дозволяють отримати хорошу якість наносимого шару не створюючи деформації вала за рахунок безперервного охолодження та мінімальної зона термічного впливу.

Так само цей метод відновлення дозволяє отримувати покриття високої твердості (HRC 52 ... 54) і зносостійкості і будь-якої товщини шару при наплавленні.

Ефективність застосування відновлення колінчатого вала підкріплена розрахунками.

 

 

Література:

1. Дюмін І. Е., Трегуб Г. Г. Ремонт автомобілів / Под ред. І. Е. Дюміна. - М.: Транспорт, 1999.-280 с.

2. Ремонт автомобілів: Підручник для вузів / Л. В. Дехтерінскій, К. Х. Акмаєв, В. П. Апсін та ін, Під. ред. Л. В. Дехтерінского. - М.: Транспорт, 1992.-295 с.: Іл., Табл.

3. Автомобіль ВАЗ - 2108,09: [альбом]. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Машинобудування, 1978.-77с., Мул.

4. Какуевіцкій В. А. "Ресурсо-ощадні технології відновлення деталей автомобілів".-М.: Транспорт, 1993.-76 с.: Іл., Табл.

5. Какуевіцкій В. А. Застосування газотермічних покриттів при виготовленні і ремонті машин. - К.: Техніка, 1989.-176 с.

6. Охорона праці в електроустановках: Підручник для О-92 вузів / За ред. Б.А.Князевского.3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Вища школа, 1983.-336с., мул.

7. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів. [Учеб. посібник для технікумів]. М., Машгіз, 1950.-352 с. зі схем.; 5л. схем.

8. Розрахунок і конструювання машин і механізмів: (Меж. вуз. СБ науч. Тр.) / Каз. політехн. ін-т ім. В. І. Ленін [Редкол.: Джіенкулов С. А. (Отв.ред.) И др.]. - Алма-Ата: КазПТІ, 1982.-167 с.

9. Розрахунок і конструювання деталей і вузлів машин і методи їх випробувань: [СБ ст] / Кишин. Політехн. ін-т ім. С.Лазо; В. В. Атдер (Отв.ред.) Та ін - Кишинів: Штіінца, 1988. - 141, [1] с.: Іл., 22см.

10. Розрахунок і конструювання деталей і вузлів приводів машин: Навч. посіб. по курсу "Деталі машин і ПТУ" М., 1978. - 80с.

11. Проектування приводів і розрахунок деталей верстатів: Навч. посіб / Ю. М. Андрушевіч, М. Я. Цлаф, І.Ф. Авдєєва, С.Ф. Жук. - Куйбишев: Авіаційний ін-т, 1980. - 115 с., Ил.; 20см.

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
12. Махарінскій Е. І., торох В. А. Основи технології машинобудування: Підручник. - М.: Виш. шк., 1997. - 423 с.: іл.

Обробка металів різанням: Довідник технолога / А. А. Панов, В. В. Анікін та ін; За заг. ред. А. А. Панов. - М.: Машинобудування 1988.-736 с.: Іл.17. Клочнев Н. И. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. М., Машгиз., 1963.

18. Кудрявцев І. В. Конструкційна міцність чавуну з кулястим графітом. М., Машгіз., 1957.

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
19. Доценко Г. Н. Відновлення чавунних колінчастих валів автоматичної наплавленням. М., Транспорт., 1970. 56 с.

20. Марковський Е. А. Зносостійкість чавунів з кулястим графітом / / Високоміцний чавун. Київ, 1964.

21. Краснощеков М. М., Пахомов Б. П., Марковський Є. А. Дослідження зносостійкості колінчатих валів методом радіоактивних ізотопів / / Трактори і сільгоспмашини. 1962. № 2.

22. Доценко Г. Н. Зносостійкість і втомна міцність чавунних колінчастих валів, нових та відремонтованих. / / Автомобільна промисловість. 1969. № 2.

23. Середенко Б. Н. Зносостійкість високоміцного чавуну, застосовуваного в тракторобудуванні. / / Наукові праці ін-т машинознавства і сільськогосподарської механізації. Київ, 1958. Т. 4.

24. Герц Є. В., Крейнін Г. В. Розрахунок пневмоприводів. М., 1975. 271 с.

25. Луппіан Г. Е., Сімонятов В. Г. Відновлення вибродуговой наплавленням колінчастих валів М - 21. / / Автоматична наплавлення. 1968. № 4.

26. Спиридонов Н. В. Плазмові і лазерні методи зміцнення деталей машин. Мінськ, 1988. 155 с.

27. Хасу А. Наплавлення і напилення. М., 1985. 239 с.

28. Гуляев А. П. Металоведение. М., 1966.

29. Доценко Н. І. Відновлення колінчастих валів автоматичної наплавленням. М., 1965.

30. Поліновський Л. А. Розрахунок припусків на механічну обробку. Визначення точності обробки. Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт. Новосиб., СГУПС. 1988. 12 с. ОНТП-14 – 86. Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения. М., 1987. 96 с.

31. Розрахунок режимів різання при механічній обробці металів і сплавів. Методичний посібник. Хабаровськ. 1997. 83 с.

32. Машинне нормативи часу на слюсарну обробку деталей і слюсарно-складальні роботи зі складання машин і приладів в умовах масового, крупносерійного і среднесерійного типів виробництва. М., 1991. 158 с.

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
33. Машинне нормативи часу для технічного нормування робіт на металорізальних верстатах, дрібносерійне і одиничне виробництво. Ч. 1. М., 1967. 315 с.

34. Машинне нормативи часу для технічного нормування робіт на шліфувальних і доводочних верстатах (укрупнені). М., 1974. 112 с.

35. Нормативи для технічного нормування робіт при автоматичній зварці під шаром флюсу. М., 1954. 142 с.

36. ОНТП-14 - 90. Норми технологічного проектування підприємств машинобудування. М., 1991. 115 с.

37. Ефремов В. В. Ремонт автомобилей. М., 1965.

38. Бежанов Б. Н. Пневматичні механізми. М., 1957.251 с.

39. Герц Є. В. Пневматичні пристрої та системи в машинобудуванні. М., 1981.

40. Кування і штампування. Довідник. В 4-х т. М., 1985. Т. 2.

41. Збірник типових інструкцій з техніки безпеки. М., 1994. 432

42. Гугнін В. П. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Навч. посіб. – Одеса: ОДПУ, 1998. – 68с.

43. Допуски и посадки: Справочник / В. Д. Мягков, М. А. Палей, А. Б. Романов, В. А. Багринский. – Л.: Машиностроение, 1982. – Ч. 1, 2

44. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни „Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання „ для студентів напрямку 6.0902 – інженерна механіка / Авт.: В. П. Гугнін, Г.О. Оборський. – Одеса: Наука і техніка, 2005. – 88с.

45.Богданович Л.Б. и др. Художественное конструирование в машиностроении. –Киев: Техника, 1976, с 56-64, 89-94.

46 .Бурьян В.А.Методы самоторгафии при проектировании машин.-Одесса:ОПИ, 1981.

47. Эргономика. Лабораторные работы под ред. Проф. Г.Р. Дуганова, -Киев: Высшая школа, 1976, с. 89-101.

48. Шмид М. Эргономические параметры.-М.:Мир, 1980, с.59-78.

49. Технология конструкционных материалов. Учебник для ВУЗов М., «Машиностроение», 1977.

50. Ермаков Ю.М. Токарно-винторезные станки. М.: Машиностроение, 1990.

51. Камышный Н.И. Конструкция и наладка токарных автоматов и полуавтоматов. – М: Высшая школа, 1975.

52. Кузнецов Ю.Н. Станки с ЧПУ – Высшая школа, 1991.

53. Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы. –М.: Машиностроение,1986.

 

 

Ізм.
Лист  
№ докум.
Підпис  
Дата  
Лист
ДП-МЗ081.012.ПЗ  
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.