Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Самостійна позааудиторна робота студентівЗаповнити таблицю:

Елемент, вміст в організмі людини, добова потреба Біологічна роль Застосування в медицині Лікарські препарати
       

 

Контрольні питання.

1. Які особливості будови атомів р-елементів, можливі ступені окиснення, характер їх оксидів і гідратів оксидів? Амфотерні гідроксиди.

2. Природні сполуки р-елементів, їх роль в організмі і застосування в медицині.

3. Застосування сплавів бору, алюмінію, галію, індію в медицині, стоматології.

4. Карбон і Сіліцій в організмі, застосування сполук елементів IV A групи в медицині.

5. Нітроген і Фосфор як органогени. Токсичність сполук As, Sb, Bi, Pb, Se, Te, Tl.

6. Біологічна роль елементів V А групи, озон, оксигенотерапія. Сульфур і його сполуки, застосування їх в медицині.

7. Біологічна роль галогенів, застосування їх солей як медичних препаратів.

8. Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень:

Cl2®HCl®KCl®AgCl®[Ag(NH3)2]Cl

CO2®CaCO3®CaI2®HI®AgI

9. Напишіть рівняння реакцій H2SO4 з алюміній оксидом, кальцій гідроксидом, натрій карбонатом, барій хлоридом.

10. Напишіть формули можливих оксидів Фосфору та рівняння реакцій взаємодії їх з водою і калій гідроксидом.

Приклад завдань для тестового контролю:

1. Скільки неспарених електронів має атом Фосфору у незбудженому стані?

а. 5, б. 4, в. 3, г. 2.

2. Які хімічні властивості проявляють оксид і гідроксид елемента з порядковим номером 13?

а. основні, б. кислотні, в. амфотерні.

3. Що спільного в будові атомів елементів з порядковими номерами 5 і 9?

а. заряд ядра, б. кількість електронів,

в. кількість енергетичних рівнів, г. кількість електронів на зовнішньому рівні.

4. Вкажіть набір порядкових номерів елементів, атоми яких здатні утворювати вищі оксиди типу RO2:

а. 14 і 16, б. 13 і 14, в. 14 і 32, г. 32 і 33.

5. Серед вказаних формул знайдіть формулу сполуки з ковалентним неполярним зв’язком:

а. N2, б. NH3, в. NO2, г. HNO3.

6. Сполуки Сa забарвлюють полум’я в:

а). жовтий колір; б). цегляно-червоний;

в). фіолетовий; г). жовто-зелений.

7. До s-елементів відносяться:

а). Na. Mg, Fe, S; б). Na, K, Mg, Ca;

в). O, C, H, N; г).Cu, Co, Fe, Zn.

 

Самостійна робота на занятті.

Виконати лабораторні роботи:

1. Якісна реакція на SO42-.

2. Виявлення аніону S2O32.

3. Виявлення аніону CO32-.

4. Характерні реакції NO2-.

5. Реакції аніонів VІІ-ї групи.

 

Методика виконання лабораторної роботи

Робота 1.Якісна реакція на SO42-.

В пробірку внести декілька крапель розчину сульфату натрію і додати 1 краплю розчину хлориду барію. Записати рівняння реакції і спостереження.

Робота 2. Виявлення аніону S2O32-.

В пробірку внести декілька крапель розчину тіосульфату натрію і додати 1 краплю розчину хлоридної кислоти. Записати рівняння реакції і спостереження.

Робота 3. Виявлення аніону CO32-.

В пробірку внести декілька крапель розчину карбонату натрію і додати 1 краплю розчину хлоридної кислоти. Записати рівняння реакції і спостереження.

Робота 4. Характерна реакція NO2-

Дія КІ в середовищі H2SO4. В пробірку внести декілька крапель розчину нітриту натрію. Додати таку ж кількість розчину йодиду калію і конц. H2SO4. Записати рівняння реакції, скласти електронний баланс, визначити окисник і відновник.

Робота 5.Реакції аніонів VІІ-ї групи.

В три пробірки внести по декілька крапель розчинів солей з аніонами Cl-, Br-, I- і додати по краплині розчину нітрату срібла.

До одержаних осадів додати розчин гідроксиду амонію. Відмітьте, які із осадів розчинилися внаслідок утворення комплексних сполук.

Напишіть рівняння відповідних хімічних реакцій, зробіть висновк.

 

Література:

1. Клименко А.О., Мельник М.В., Павлюк В.М., Нечитайло Л.Я., Хопта Н.С., Коцаба М.В. Навчально-методичний посібник з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих медичних навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2004.

2. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія, Вінниця, «Нова книга», 2006.

3. Хімія. Під ред. Слободяника М.С., К., 2003.

4. Ерстенюк А.М., Сиротинська І.Д., Мельник М.В., та інші. Навчально-методичний посібник з хімії. Івано-Франківськ, 2010.

 


РОЗДІЛ 2

Біогенні d-елементи; біологічна роль, застосування в медицині.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.