Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Незаконне використання товарного знакаСтаття 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару

1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення поход­ження товару, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, -

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально викориСтовувались для її виготов­лення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попе­редньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян або виправними робо­тами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службо­вого становища щодо підлеглої особи, караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Отже ст. 229 містить три дії, вчинення яких може бути визнано злочином, - використання чужого знака для това­рів чи послуг (товарного знака), фірмового (зареєстрованого) найменування чи маркування, зазначення (походження) товару.

Під знаком для товарів і послуг розуміється позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від одно­рідних товарів і послуг інших осіб. Об’єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об’ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Фірмове (зареєстроване) найменування - найменування (назва) юридичної особи, зазначене у його установчих доку­ментах, зареєстрованих у встановленому законом порядку, та свідоцтві про державну реєстрацію (легалізацію). Зокре­ма, у найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фабрика, майстерня та інші) і вид (індивідуальне, сі­мейне, приватне, колективне, державне).

Під незаконним використанням чужого знака для товарів чи послуг розуміють застосування знака, свідоцтво на який видано іншому громадянину або юридичній особі без дозво­лу власника цього знака; під незаконним використанням фірмового найменування - використання зареєстрованого у встановленому порядку фірмового найменування юридичної особи, яка внесена до Реєстру суб’єктів підприємницької ді­яльності особою, яка не має права на використання цього фірмового (зареєстрованого) найменування. чужий знак для товарів і послуг, так само як і фірмове (зареєстроване) най­менування, можуть незаконно використовуватись на това­рах, при наданні послуг, для яких товарний знак зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, бланках та іншій документації.

Під маркуванням товару розуміють позначення, яке міс­тить інформацію про товар, що нанесена на етикетку, ярлик, упаковку товару, технічну документацію чи на інший мате­ріальний носій, у тому числі і безпосередньо на сам товар. Інформація про товари має містити: назви нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати товари; перелік основних споживчих властивостей товарів, а щодо продуктів харчування - склад, калорійність; ціну та умови придбання товару; дату виготовлення товару та іншу інформацію.

Незаконне використання чужого маркування товару - позначення вироблених товарів маркуванням інших, здебіль­шого відомих, товаровиробників таких самих чи аналогічних товарів, продукція яких користується попитом. Часто чуже маркування товару (етикетка, упаковка, технічна докумен­тація) використовується для маркування підпільно (незакон­но) виготовлених, як правило, фальсифікованих алкоголь­них напоїв, тютюнових виробів, продуктів харчування, дея­ких промислових товарів. При цьому водночас може мати місце й незаконне використання фірмового найменування або товарного знака товаровиробників, маркування товарів яких незаконно використовується, оскільки на етикетках, ярликах, упаковці, технічній документації е, як правило, зображення товарного знака товаровиробника та йог0 фір­мове найменування.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.