Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 12.07.2007 р. N 255)

За ____________ 20_ року

_____________________________ (назва банку)   _____________________________ (місцезнаходження банку)
  _________________ (код валюти) ___________________ (назва валюти)  
           


(копійки)

Рядок/ колонка Назва показника Усього наданих кредитів Із них:ролонговані кредити У тому числі сума коштів та процентні ставки за ними, що надійшли на рахунки
резидентів нерезидентів
Сума % Сума % Сума % Сума %
Код А Б В Г Д Е Є Ж З
I Операції на міжбанківському ринку                
Кредити, що надані іншим банкам, у тому числі                
1.0 овердрафт                
1.1 на строк: овернайт                
1.2 від 2 до 7 днів                
1.3 від 8 до 21 дня                
1.4 від 22 до 31 дня                
1.5 від 32 до 92 днів                
1.6 від 93 до 183 днів                
1.7 від 184 до 274 днів                
1.8 від 275 до 365 (366) днів                
1.9 понад 365 (366) днів                
Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, у тому числі                
2.1 на строк: на 1 день                
2.2 від 2 до 7 днів                
2.3 від 8 до 21 дня                
2.4 від 22 до 31 дня                
2.5 від 32 до 92 днів                
2.6 від 93 до 183 днів                
2.7 від 184 до 274 днів                
2.8 від 275 до 365 (366) днів                
2.9 понад 365 (366) днів                
Кредити, що отримані від інших банків, у тому числі                
3.0 овердрафт                
3.1 на строк: овернайт                
3.2 від 2 до 7 днів                
3.3 від 8 до 21 дня                
3.4 від 22 до 31 дня                
3.5 від 32 до 92 днів                
3.6 від 93 до 183 днів                
3.7 від 184 до 274 днів                
3.8 від 275 до 365 (366) днів                
3.9 понад 365 (366) днів                
Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, у тому числі                
4.1 на строк: на 1 день                
4.2 від 2 до 7 днів                
4.3 від 8 до 21 дня                
4.4 від 22 до 31 дня                
4.5 від 32 до 92 днів                
4.6 від 93 до 183 днів                
4.7 від 184 до 274 днів                
4.8 від 275 до 365 (366) днів                
4.9 понад 365 (366) днів                
II Операції з клієнтами                
Кредити надані - усього, у тому числі                
0.0 овердрафт                
0.1 на строк: до 31 дня                
0.2 від 32 до 92 днів                
0.3 від 93 до 183 днів                
0.4 від 184 до 274 днів                
0.5 від 275 до 365 (366) днів                
0.6 від 366 (367) до 548 (549) днів                
0.7 від 549 (550) днів до 2 років                
0.8 більше 2 до 3 років                
0.9 більше 3 до 5 років                
0.10 більше 5 до 10 років                
0.11 понад 10 років                
Із загальної суми наданих кредитів: Кредити, що надані суб'єктам господарювання, у тому числі                
1.0 овердрафт                
1.1 на строк: до 31 дня                
1.2 від 32 до 92 днів                
1.3 від 93 до 183 днів                
1.4 від 184 до 274 днів                
1.5 від 275 до 365 (366) днів                
1.6 від 366 (367) до 548 (549) днів                
1.7 від 549 (550) днів до 2 років                
1.8 більше 2 до 3 років                
1.9 більше 3 до 5 років                
1.10 більше 5 до 10 років                
1.11 понад 10 років                
Кредити, що надані суб'єктам господарювання за операціями репо, у тому числі                
1р.1 на строк: до 31 дня                
1р.2 від 32 до 92 днів                
1р.3 від 93 до 183 днів                
1р.4 від 184 до 274 днів                
1р.5 від 275 до 365 (366) днів                
1р.6 від 366 (367) до 548 (549) днів                
1р.7 від 549 (550) днів до 2 років                
1р.8 більше 2 до 3 років                
1р.9 більше 3 до 5 років                
1р.10 більше 5 до 10 років                
1р.11 понад 10 років                
Кредити, що надані суб'єктам господарювання за врахованими векселями, у тому числі                
1в.1 на строк: до 31 дня                
1в.2 від 32 до 92 днів                
1в.3 від 93 до 183 днів                
1в.4 від 184 до 274 днів                
1в.5 від 275 до 365 (366) днів                
1в.6 від 366 (367) до 548 (549) днів                
1в.7 від 549 (550) днів до 2 років                
1в.8 більше 2 до 3 років                
1в.9 більше 3 до 5 років                
1в.10 більше 5 до 10 років                
1в.11 понад 10 років                
Кредити, що надані небанківським фінансовим установам                
2.0 овердрафт                
Кредити, що надані органам державної влади, у тому числі                
3.1 у тому числі на строк: до 31 дня                
3.2 від 32 до 92 днів                
3.3 від 93 до 183 днів                
3.4 від 184 до 274 днів                
3.5 від 275 до 365 (366) днів                
3.6 від 366 (367) до 548 (549) днів                
3.7 від 549 (550) днів до 2 років                
3.8 більше 2 до 3 років                
3.9 більше 3 до 5 років                
3.10 більше 5 до 10 років                
3.11 понад 10 років                
Кредити, що надані фізичним особам, у тому числі                
4.0 овердрафт                
4.1 у тому числі на строк: до 31 дня                
4.2 від 32 до 92 днів                
4.3 від 93 до 183 днів                
4.4 від 184 до 274 днів                
4.5 від 275 до 365 (366) днів                
4.6 від 366 (367) до 548 (549) днів                
4.7 від 549 (550) днів до 2 років                
4.8 більше 2 до 3 років                
4.9 більше 3 до 5 років                
4.10 більше 5 до 10 років                
4.11 понад 10 років                
Кредити, що надані фізичним особам за врахованими векселями, у тому числі                
4в.1 на строк: до 31 дня                
4в.2 від 32 до 92 днів                
4в.3 від 93 до 183 днів                
4в.4 Рядок виключено                
4в.4 від 184 до 274 днів                
4в.5 від 275 до 365 (366) днів                
4в.6 від 366 (367) до 548 (549) днів                
4в.7 від 549 (550) днів до 2 років                
4в.8 більше 2 до 3 років                
4в.9 більше 3 до 5 років                
4в.10 більше 5 до 10 років                
4в.11 понад 10 років                


 

"___" ____________ 20_ р. Керівник ___________ (підпис) _________________ (прізвище, ініціали)
_________________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) Головний бухгалтер ___________ (підпис) _________________ (прізвище, ініціали)


(форма N 310Д в редакції постанов Правління
Національного банку України від 03.12.2003 р. N 530,
від 15.12.2004 р. N 642,
із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 31.03.2005 р. N 99,
від 19.12.2006 р. N 466,
від 12.07.2007 р. N 255,
від 18.12.2008 р. N 434)

Пояснення щодо заповнення форми N 310Д
Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 12.07.2007 р. N 255)

(У тексті пояснення слова в усіх відмінках "процентні ставки за кредитами", "процентні ставки" замінено словами "вартість кредитів (у процентах річних); "процентні ставки за пролонгованими кредитами" замінено словами "вартість пролонгованих кредитів (у процентах річних)" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 12 липня 2007 року N 255)


Під час надання інформації щодо кредитів в іноземній валюті відображаються:

суми наданих (отриманих на міжбанківському ринку) або пролонгованих протягом дня кредитів згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);

суми і вартість кредитів (у процентах річних), що надані банками юридичним та фізичним особам за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України за кожним кодом валют за кожний операційний день.

Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами надається, якщо відбулася зміна суми кредиту. Під зміною суми кредиту для цілей заповнення цієї форми слід розуміти наявність позитивної різниці між сумою кредиту за додатковим договором і залишком за первинним договором.

(абзац четвертий пояснення щодо заповнення форми N 310Д у редакції
постанови Правління Національного банку України від 17.11.2009 р. N 679)

Абзац п'ятий пояснення щодо заповнення форми N 310Д виключено

(абзац п'ятий пояснення щодо заповнення форми N 310Д із змінами,
внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 18.12.2008 р. N 434,
виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 17.11.2009 р. N 679,
у зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий
уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим)

За рахунками, які включаються до форми (крім тих, за якими відображаються кредити овердрафт), облік оборотів за фактично наданими за день та пролонгованими кредитами слід вести за параметром Д020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:

обороти за кредитами, фактично наданими за день;

обороти за пролонгованими кредитами;

інші обороти за рахунком.

Вартість користування наданими коштами у звітності за формою відображається у вигляді процентів річних як сукупний розмір винагороди (реальна плата за кредит), що визначений у кредитному договорі, з урахуванням як плати за користування наданими коштами у вигляді процентної ставки, так і будь-яких інших доходів (комісій), установлених у вигляді фіксованої суми або у відсотках до суми договору (які сплачує позичальник у зв'язку з ініціюванням, отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту).

(абзац дев'ятий пояснення щодо заповнення форми N 310Д із змінами,
внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України
від 31.03.2005 р. N 99,
від 19.12.2006 р. N 466,
у редакції постанови Правління
Національного банку України від 12.07.2007 р. N 255)

У разі встановлення банками плати за користування наданим кредитом лише у фіксованій сумі у звітності за формою відображається плата за користування кредитом у перерахунку до суми кредиту, зазначеної в договорі, у процентах річних.

Суми оборотів за рахунками обліку кредитних операцій, що сформовані для відображення суттєвих змін за фінансовими інструментами або виникли в результаті реструктуризації (або зміни валюти) кредитного договору, для цілей цієї форми не вважаються фактично наданими (пролонгованими) кредитами за день, й інформація про них не надається.

(пояснення щодо заповнення форми N 310Д доповнено абзацом згідно з
постановою Правління Національного банку України від 17.11.2009 р. N 679)
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.