Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СКЛАДІТЬ ПИСЬМОВУ АНКЕТУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕСТЕТИЧНИХ УПОДОБАНЬ УЧНІВ 9 КЛАСУЮЕстетичне виховання — це процес формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; здатність до творчого самовиявлення притаманна людині.

Завданням естетичного виховання е не тільки розширення художнього сприймання, списку прочитаних книг, почутих музичних творів, а й організація людських почуттів, духовного росту особистості, регуляція і корекція поведінки.

Структуру естетичної свідомості складають:

1. Естетичні сприйняття. Виявляються у спостережливості, вмінні помітити найсуттєвіше, що відображає зовнішню і внутрішню красу предмета, явища, процесу, відчувати радість від побаченого, відкритого.

2. Естетичні почуття. Почуття насолоди, які відчуває людина, сприймаючи прекрасне в оточуючій дійсності, творах мистецтва.

3. Естетичні судження. Передають ставлення особистості до певного об'єкта, явища. У педагогічній практиці недопустиме нав'язування учням вчителем своїх міркувань. Навпаки, він повинен допомагати їм виявляти самостійність при з'ясуванні естетичної вартості предметів.

4. Естетичні смаки. Постають як емоційно-оціночне ставлення людини до прекрасного. Мають вибірковий, суб'єктивний характер. Стандартних смаків не існує, вони пов'язані з індивідуальним баченням і сприйняттям.

5. Естетичний ідеал. Це своєрідний зразок, з позиції якого особистість оцінює явища, предмети дійсності. Відображає уявлення про красу, її критерії.

Найважливішим завданням естетичного виховання є формування і розвиток естетичного сприйняття, яке складає основу естетичного почуття.

Анкета

Шановні друзі!

За допомогою цієї анкети ми намагаємося визначити сфери естетичних уподобань молоді, з’ясувати, чим Ви цікавитеся поза школою. Для нас дуже важлива Ваша думка.

Вкажіть, будь-ласка, деякі відомості про себе:

1. Стать:

А. чоловіча;

Б. жіноча;

2. Вік (повних років):

3. В якому Ви навчаєтеся класі:

4. В якому районі Ви живете та в якій школі навчаєтеся:

5. Чому із нижче поданого Ви надаєте перевагу:

А. художній літературі;

Б. музиці;

В. спорту;

Г. танцям;

Г. кіно;

Д. живопису;

Е. театру;

Є. Ваш варіант

6. Оцініть за п’ятибальною шкалою наскільки глибоко Ви обізнані в обраній вище сфері:

А. 1;

Б. 2;

В. 3;

Г. 4;

Г. 5.

7. Що для Вас є головним джерелом отримання необхідної інформації?

А. телебачення;

Б. радіо;

В. Інтернет;

Г. газети, журнали;

Г. книги;

Д. Ваш варіант 8. Чи задовольняє школа Ваші духовні потреби?

А. так;

Б. ні;

В. частково;

Г. Ваш варіант

9. Що Ви любите дивитись телевізору?

А. художні та документальні фільми;

Б. серіали;

В. мультфільми;

Г. музичні канали;

Г. спортивні програми;

Д. пізнавальні програми;

Е. не дивлюсь його взагалі.

10. Що для Вас є важливим у Вашому хобі? (назвіть п’ять рис)

11. Скільки часу Ви витрачаєте на самовиховання (відвідування гуртка, візити в театр, читання художньої літератури) щодня?

А. 3год.

Б. 1год.

В. 5год.

Г. Ваш варіант

12. Назвіть п’ять речей, які б ви взяли у 22століття.

13. Що для Вас є головним ужитті?

А. навчання/кар’єра;

Б. стосунки з близькими людьми;

В. зовнішній вигляд;

Г. Ваш варіант

14. Запишіть одним реченням девіз Вашого життя.

14. Чи відіграє важливу роль у вашому житті громадська думка?

А. так;

Б. ні;

В частково, залежно від ситуації.

15. Хто із визначних людей чи знайомих є Вашим ідеалом/взірцем? Обґрунтуйте чому.

78. Складіть план-схему бесіди на морально етичну тему на основі обговорення літературних творів

Етична бесіда — форма виховної роботи, спрямована на формування в учнів умінь і навичок у моральній поведінці, оволодіння загально-людськими й національними морально-духовними цінностями.

Моральне виховання – виховна діяльність школи і сім»ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності.

Результати морального виховання характеризуються такими поняттями: мораль, моральність, моральна свідомість, моральні переконання, моральні почуття, моральні звички і моральна спрямованість.

Казка, Франко

Тема: Протистояння добра і зла (на основі обговорення оповідання Є.Гуцала «Лось»)

Мета: навчити учнів розпізнавати добре і погане, давати оцінку вчинкам людей, виховувати бажання в учнів робити добро, гуманне ставлення не лише до людей., й до тварин.

План бесіди:

1.Вступне слово вчителя.

Добро – це життя людини заради інших, щире бажання допомогти, любов до батьків, близьких, Батьківщини, здатність до самопожертви. Зло – бажання отримати від життя все можливе, не рахуючись ні з ким і ні з чим, замкненість і зосередженість на власних проблемах, інтересах, амбіціях.

2. Постановка вчителем проблемного запитання: Чи потрібна така риса як доброта в сучасному світі?

3. Висловлювання учнів по даній проблемі.

4. Обговорення проблеми добра і зла на основі оповідання «Лось» Є. Гуцала:

―Як автор висвітлює проблему добра і зла в творі?

― Хто стоїть на боці добра в оповіданні «Лось»?

― Як хлопці рятували лося і що відчували при цьому?

― У чому краса їхніх дій та почуттів?

― Які почуття викликає вчинок Шпичака?

― Якими людьми виростуть хлопці?

― Чи покаявся Шпичак і чи буде його покарано?

― Чого навчає оповідання «Лось»

5. Проведення міні-диспуту:

― З чого починається людина?

― Який слід залишає після себе на землі?

6. Заключне слово вчителя.

7. Декламування учнем вірша «Людина починається з добра» Л.Забашти.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.