Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Яка, на Ваш погляд, причина погіршення стану хворого Н.?A. Рецидив інфаркту міокарда.

B. Stunning syndrome.

C. Синдром експансії інфаркту міокарда.

D. Феномен ремоделювання міокарда лівого шлуночка.

E. Тромбоемболія гілок легеневої артерії.


22Дільничного терапевта викликали до хворого Ф. 62 років, який страждає цукровим діабетом II типу. Він захворів 6 годин тому, коли раптово під час перегляду телепередачі відчув тяжкість у грудях, неста­чу повітря, запаморочення. Після вживання 10 таблеток нітрогліцерину тяжкість в грудях та ядуха не вщухли. Хворий блідий, погано йде на контакт, стогне. В легенях — ослаблене везикулярне дихання. AT 40/20 мм рт.ст., сечовипускання відсутнє 8 годин. ЕКГ — ST 3 мм під ізоліні­єю у V3-V5. Після введення кордіаміну (4 мл внутрішньо-венно) — AT 50/20 мм рт.ст., загальний стан без змін. Ваш діагноз:

A. Гіпоглікемічна кома.

B. Гіперглікемічна кома.

C. Медіастиніт.

D. He-Q-інфаркт міокарда.

E. Прогресуюча стенокардія ІА клас (за Браунвальдом).

 

23 Черговий лікар інфарктного відділення під час вечірнього обходу звернув увагу на хворого Г. 55 років, який 5 днів перебував у відділенні з приводу гострого "циркулярного" інфаркту міокарда. У нього з'явились задишка, вологі хрипи в легенях (менше 50 % площі грудної клітки), тахікардія, протодіастолічний ритм галопу. Лікар зрозумів, що у хворого Г. починається альвеолярний набряк легень. Який з наведених нижче принципів невідкладної допомоги пови­нен використати лікар у цій ситуації?

A. Антиангінальну терапію.

B. Системний тромболіз.

C. Інфузію колоїдних розчинів.

D. Підвищення центрального венозного тиску.

E. Зменшення венозного повернення.

 

24 У хворого М. 69 років, який був госпіталізований у кардіоло­гічне відділення такий діагноз ІХС: гострий QS-інфаркт міокарда з локалізацією в ділянці передньоперегородково-бокової стінки лівого шлуночка, у процесі динамічного спостереження ослаб І тон на вер­хівці, з'явився акцент II тону над легеневою артерією, протодіастоліч­ний ритм галопу у IV-V міжребер'ях зліва. Там само став прослуховуватись різкий високого тембру "шум писку". Від початку захворювання минуло 26 днів. На ЕКГ: у V3-V6 комплекси QS у поєднанні з елевацією сегмента ST (такою самою, як і при госпіталізації у стаціонар). Про яке ускладнення інфаркту міокарда йде мова?

A. Синдром Дресслера.

B. Тромбендокардит.

C. Pericarditis epistenocardica.

D. Гостру аневризму лівого шлуночка.

E. Недостатність мітрального клапана з трансмітральною регургітацією.

 

25 У хворого Н. 76 років з діагнозом ІХС: гострий Q-інфаркт міокарда з локалізацією в ділянці передньо-бокової стінки лівого шлуночка наприкінці II фази реабілітації (5 тижнів) після виконан­ня розрахованого фізичного навантаження з'явився напад ядухи з клекотанням у грудях, падінням AT, появою вологих великоміхурових хрипів більш, як на 50% площі грудної клітки, протодіастолічний ритм галопу, AT - 130/80 мм рт.ст. Визначте ступінь гострої лівошлуночкової недостатності за Т.Кillір, I.Kimball:

A.I. В. ІІА. С. ІІВ. D. III. E. IV.

26 У хворого О. 60 років, який був госпіталізований у кардіоло­гічне відділення лікарні з діагнозом ІХС: гострий Q-інфаркт міока­рда нижньої стінки лівого шлуночка, на 4 день захворювання рапто­во при вставанні з ліжка з'явилась важка дихальна недостатність, в нижніх відділах легень вологі дрібноміхурові хрипи, артеріальна гі­потензія, на верхівці серця — грубий пансистолічний шум. ЕхоКГ: тремтіння задньої стулки мітрального клапана, її систолічне пролабування в ліве передсердя, трансмітральний потік +++. Ваш діагноз.

A. Гостра аневризма лівого шлуночка.

B. Зовнішній розрив міокарда.

C. Інфаркт правого шлуночка.

D. Розрив папілярного м'яза.

E. Тромбендокардит.

 

27 Нехарактерною ознакою інфаркту міокарда з локалізацією в правому шлуночку є:

A. Зубець Q у V2, V1, V3R, V4R, aVF, III — відведеннях.

B. Артеріальна гіпотензія.

C. Зростання центрального венозного тиску.

D. Відсутність застою в малому колі кровообігу.

E. Артеріальна гіпертензія.

 

28 У хворого В. 63 років на 5-й день від початку гострого Q-інфаркту міокарда передньоверхівкової ділянки лівого шлуночка знову з'явились напади стенокардії з ще більш інтенсивним болем, ніж при госпіталізації. На ЕКГ: сегмент ST знову піднявся високо над ізолінією у V4-5-6, а також — у V6-7 (при госпіталізації цього не було).
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.