Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Інтерактивні методи роботи на уроках образотворчого мистецтваРозгляньмо основні інтерактивні методи роботи на уроках образотворчого мистецтва.

Починаючи урок, учитель має на меті налаштувати учнів на вивчення тієї чи іншої теми, тому звертається до життєвого досвіду учнів, до знань, набутих на попередніх уроках. На етапі актуалізації опорних знань доцільно використовувати такі методи як “Ланцюжок”, “Пінг-понг”, побудову асоціативного куща, “Так-ні”, використання сигнальних карток.

“Так – Ні”

Розгляньмо застосування гри “Так-ні” на уроці малювання. Вчитель ховає зразок або фото і пропонує учням відгадати, про що йтиме мова на уроці, ставлячи запитання, які вимагають від учителя тільки відповідей “так” чи “ні”. Якщо учнями відповіді знайдені, вчитель показує класу зразок і оголошує тему уроку. Цей прийом вчить пов’язувати розрізнені факти, систематизувати наявну інформацію, сприяти зміцненню здобутих знань.

Асоціації. Побудова «асоціативного куща»

Цей метод полягає в тому, щоб за короткий проміжок часу учні пригадали та сформулювали засвоєні раніше знання з теми, запропонованої вчителем. Дані відповіді у формі коротких тез записують на дошці навколо розглянутого поняття чи явища. Результатом є схема-опора, що актуалізує знання учнів і готує їх до сприйняття нового матеріалу з даної теми. Розгляньмо приклад застосування цього методу на уроці з теми “Колір. Види кольору”.

Для ознайомлення молодших школярів із поняттям теплі та холодні кольори можна запропонувати такі завдання:

– уявити себе в палаці Снігової Королеви;

– уявити себе в гостях у Сонця.

Наступні завдання для учнів:

1) описати палац та будинок Сонця, використати найбільшу кількість назв кольорів;

2) з набору різнокольорових карток вибрати ті, колір яких підходить для зображення палацу Снігової Королеви та ті, кольорами яких можна зобразити будинок Сонця;

3) розмістити картки відповідних кольорів навколо зображення палацу та будинку (на дошці);

4) зробити висновок про розподіл кольорів на холодні та теплі (з допомогою вчителя).

“Експедиція”

На уроці з теми “Походження мистецтва” доцільно використати такий метод як “Експедиція” (“Експедиція в часи існування первісної людини”). Заздалегідь утворені учнівські групи отримують маршрути експедиції та матеріали для опрацювання: фото наскельних зображень, матеріали енциклопедій та підручників з мистецтва та історії, статті, карти місць розташування печер.

Метод проектів

Застосування цього методу розраховане на розвиток уміння побачити проблему, замислитися над нею, знайти спосіб її розв’язання, застосовуючи набуті раніше знання та навички.

Для уроків образотворчого мистецтва можна рекомендувати творчі проекти. Наприклад, результатом роботи всіх учнів класу на уроках з теми “Поняття про містобудівне та ландшафтне проектування” в 7-му класі може бути макет сучасного мікрорайону, в якому кожна група виконує макет споруди певного типу (житловий будинок, дитячий садок, магазин, школа, кінотеатр тощо).

Учні в групі можуть розподілити ролі так: відповідальний за проект, організатор, генератор ідей, оформлювач результатів.

Етапи роботи над проектом:

1. Оголошення вчителем теми.

2. Постановка проблеми. Учні визначають, які споруди необхідно внести до проекту; встановлюють характерні конструктивно-стилістичні особливості кожного типу споруд; пропонують варіанти виконання завдання (з допомогою вчителя).

3. Розподіл завдань серед груп, пошук інформації, визначення найкращого варіанту, встановлення способів виконання макету.

4. Робота над завданням: добір необхідних матеріалів, креслення розгортки, виготовлення виробу.

5. Попереднє обговорення отриманих результатів в групах.

6. Захист (презентація проектів).

7. Колективне обговорення. Висновки.

Мікрофон

На уроках, що містять такий вид діяльності як сприйняття творів мистецтва, ефективне використання методу “Мікрофон”. Такий спосіб вираження своїх думок дає кожному змогу сказати щось швидко, визначити головне, виступати по черзі. Вирішення завдання перевірки та зміцнення знань пов’язане з використанням таких методів: “Навчаючи вчуся”, “Акваріум”, метод проектів, “Аукціон”, “Образна структурна модель”. Контрольні уроки мають теж чималий спектр – конкурси, змагання, багатоетапні естафети тощо.

Акваріум

Учитель розподіляє учнів на чотири групи і пропонує їм прочитати текст, що містить певний обсяг навчального матеріалу або розглянути ряд наочних посібників з описами та поясненнями впродовж 3-5 хв. Потім одна з груп сідає в центр класу. Це необхідно, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню. Ця група отримує лист із завданнями та схемою роботи:

1. Прочитати вголос завдання.

2. Обговорити проблему, використовуючи метод дискусії.

3. Дійдіть спільного рішення за 3-4 хв.

Групі пропонують уголос прочитати ситуацію або завдання та обговорити її розв’язання. Всі інші учні класу мають тільки слухати, не втручаючись у хід обговорення. На цю роботу групі дають 3-5 хв. Після цього група займає свої місця, а вчитель ставить до класу запитання:

– Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?

– Чи була ця думка достатньо аргументована, доведена?

– Який з аргументів ви вважаєте найпереконливішим?

На таку бесіду відводять до 2-3 хв. Після цього місце в “Акваріумі” займає інша група, яка обговорює наступне завдання. Всі групи по черзі мають побувати в “Акваріумі”, і діяльність кожної з них слід обговорити всім класом. У межах “Акваріума” можна підвести й підсумки уроку.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.