Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНИХ УРОКІВ ТА ЗАНЯТЬ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВАМетоди і прийоми навчання учнів образотворчій грамоті.

Інформаційно – рецептивний:спостереження, сприймання і обстеження предметів, аналіз і огляд художніх творів, що несуть учням інформацію про предмети і явища.

З цієї групи слід виділити організацію обстеження предметів, які даються учням для зображення. Обстеження – це організаційно-педагогічний процес сприймання предметів.

В процесі такого сприйняття у дітей формуються чіткі знання про якості і властивості предмета, які важливі під час його зображення (форма, величина, будова, пропорції, колір та ін.).

Демонстраційний показ способів (прийомів) діїможе бути

повний (від початку до кінцевого результату, може виконуватись вчителем),

частковий (показ лише того прийому, який діти недостатньо засвоїли, може виконуватись заздалегідь підготовленим учнем.

Під час виконання малюнків найчастіше вчитель використовує частковий демонстраційний показ.

Якщо прийом або спосіб учні вже засвоїли, то на наступному уроці доцільно нагадати їм послідовність роботи, а показ способу дії заміняється словесним інструктажем до виконання практичної роботи. Словесний інструктаж до виконання роботи повинен бути коротким, чітким і зрозумілим дітям, містити всю інформацію щодо послідовності виконання роботи.

Словесні методи: пояснення, розповідь, бесіда, художнє слово (епітети, порівняння, загадка, вірш, пісенний текст тощо).

Словесні методи і прийоми використовуються і під час сприйняття, обстеження предметів, під час показу способу дії, при проведенні словесної інструкції, в ході самої практичної діяльності (загальні та індивідуальні зауваження, заохочення, підказки, запитання і т. д.), в кінці робіт. Щоб знання зміцніли, а сприйняті способи і прийоми перетворились в навички та вміння, необхідні вправи.

Діяльність педагога, спрямована на закріплення знань, формування навичок та вмінь, визначається як репродуктивний метод(відтворюючий). Специфіка репродуктивного методу полягає в тому, що одні і ті ж навички, вміння, способи і прийоми виконання малюнку відпрацьовуються під час виконання різних завдань.

Дослідницький та евристичний методиу навчанні образотворчій діяльності використовуються в єдності. Ці методи спрямовані на розвиток в учнів пошуків самостійного рішення зображувального завдання та розвиток творчого мислення.

Дослідницький метод використовується тоді, коли педагог пропонує учням виконати творче завдання: передати сюжети літературного твору в декоративному стилі, реалізувати власний задум і под.

Ігрові прийомиможна використовувати в початкових класах, враховуючи вікові особливості учнів. Діти можуть працювати в «майстерні» художника, побути самими майстрами у грі. Ігрові прийоми – це логічний взаємозв'язок навчання і гри.

Усі, розглянуті вище прийоми і методи навчання, в реальному процесі навчання поєднуються і взаємодіють, забезпечуючи краще розуміння і засвоєння матеріалу, розвиток дитячої творчості.

Типи та структура уроків образотворчого мистецтва в початковій школі.

 

На основі класифікації уроків з урахуванням основних видів занять можна виділити такі типи уроків образотворчого мистецтва:

1) урок засвоєння нових знань;

2) урок формування вмінь і навичок;

3) урок закріплення знань, умінь і навичок;

4) урок систематизації і узагальнення знань, умінь і навичок;

Комбінований урок.

Кожен урок повинен бути цілісним, завершеним, самостійним і, в той же час, бути частиною системи уроків, пов'язаних спільною метою і завданнями курсу предмету згідно програми.

Під час проведення уроків потрібно звернути увагу на ефективний підбір методів і прийомів навчання і виховання, на раціональний розподіл часу.

Кожен урок має свою певну структуру, тобто поділяється на ряд структурних елементів-етапів.

Структура уроку малювання хоч і подібна до структури уроків інших предметів, але все ж таки має свої особливості, тобто специфіку.

Розглянемо структуру комбінованого уроку,так як вона має в собі усі структурні компоненти і найчастіше використовується на практиці:

Визначення теми, мети (навчальної, розвивальної, виховної) і обладнання уроку.

Розроблення змісту уроку (продумування ходу уроку, вибір раціональних методів і прийомів роботи, написання конспекту).

Хід уроку:

Організація учнів до уроку: привітання, перевірка забезпечення.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.