Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІДля підготовки студентів

До пробних уроків

У початковій школі

 

 

Укладач:

Ярова Т.П.

Рецензенти:

 

Методичний довідник з образотворчого мистецтва: навчально-методичний посібник з образотворчого мистецтва для підготовки студентів до уроків педагогічної практики «Пробні уроки і заняття» (спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта») / укладач Ярова Т.П.; Кременчуцьке педагогічне училище ім. А.С. Макаренка. – Кременчук, 2012. – 82 С.

 

 

Ярова Т.П.

У навчально-методичному посібнику розкриваються основні завдання та зміст предмета «Образотворче мистецтво» освітньої галузі «Мистецтво». Студенту-практиканту даються практичні поради для якісної підготовки пробних уроків: орієнтовна структура уроку, методи і прийоми навчання образотворчої грамоти, зразки конспектів уроків, дидактичний матеріал для проведення уроків та позакласних заходів з образотворчого мистецтва.

Особлива увага приділяється формуванню в студентів комплексу професійної компетентності, який на практиці забезпече здатність до художньо-творчої самореалізації кожного учня. Для цього в зміст посібника включенні державні документи: Державний стандарт загальноосвітньої початкової школи, Програма «Образотворче мистецтво. 1-4 кл.».

 

Мовний редактор:Синявська Т.Л.

Комп’ютерний набір:Миколенко О.В.

Комп’ютерна верстка:Глова Г.С.


МЕТОДИЧНИЙ ДОВІДНИК З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Зміст

І. Мета і завдання уроків образотворчого мистецтва в початковій школі
ІІ. Проведення пробних уроків та занять з образотворчого мистецтва 2.1 Методи і прийоми навчання учнів образотворчій грамоті
  2.2.Типи та структура уроків образотворчого мистецтва в початковій школі
  2.3.Рекомендації студентам для підготовки до проведення пробних уроків і занять з образотворчого мистецтва
  2.4. Орієнтовна структура уроку образотворчого мистецтва
  2.5. Вимоги до плану-конспекту уроку образотворчого мистецтва
  2.6. Способи визначення мети уроку відповідно до виду навчальної діяльності
  2.7. Схема аналізу твору образотворчого мистецтва
  2.8. Аналіз та оцінювання роботи учнів на уроках образотворчого мистецтва
  2.9.Аналіз та оцінювання пробного уроку з образотворчого мистецтва, проведеного студентами (організація розумової діяльності учнів на уроці, аналіз уроку за змістом, аналіз колективної роботи, бесіди)
  2.10 Приклади оцінювання пробних уроків з образотворчого мистецтва
ІІІ. Естетичне виховання на уроках образотворчого мистецтва 3.1.Організація сприймання естетичних явищ у житті і мистецтві на уроках у 1-4 класах
  3.2. Зміст і методика проведення уроків-бесід про образотворче мистецтво у початкових класах
  3.3. Методичні вказівки до проведення бесід
  3.4. Методика аналізу художніх творів різних жанрів на уроках образотворчого мистецтва
  3.5.Зразок розповіді за картиною пейзажного живопису С. Васильківського "Козача левада"
  3.6. Зразок розповіді за картиною Т.Н. Яблонської «Хліб»
  3.7. Специфіка ведення мистецтвознавчих словників у початкових класах
ІV. Використання інтерактивних методик на уроках образотворчого мистецтва в школі 4.1 Інтерактивні методи роботи на уроках образотворчого мистецтва
V. Зразки конспектів уроків 5.1. Малювання композиції "Серед поля мак розцвів" (2 клас)
  5.2. Золота осінь. Малювання пейзажу (3 клас)
  5.3. Незвичайні лінії. Передача емоцій за допомогою ліній (1 клас)
  5.4. Симметрия как способ гармонии формы. Рисование бабочки (1 класс)
  5.5. Позакласний захід. Створення композиції "Великодні свята"(аплікація, живопис)
  5.6. Позакласний захід.Зимове диво. Малювання об`ємного предмета з використання світла і тіні
  5.7. Бесіда про декоративно-прикладне мистецтво
VІ. Додатки 6.1. Державний стандарт загальноосвітньої початкової школи (2011р.)
  6.2. Базовий план початкової школи
  6.3. Програма «Образотворче мистецтво. 1-4кл.»
  6.4. Орієнтовний перелік творів образотворчого мистецтва, рекомендованих для сприймання учнями
  6.5. Інтернет-ресурси: на допомогу вчителю
  6.6.Дидактичні ігри на уроках образотворчого мистецтва та в позакласній роботі
  6.7. Цікавий матеріал до уроків (вірші, загадки)
  6.8. Поетапне виконання малюнків
VІІ. Рекомендована література

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Уроки образотворчого мистецтва у початковій школі – це ті заняття, які, перш за все, формують творчість дитини, розвивають її емоційно-почуттєву сферу, нестандартне мислення, вміння бачити прекрасне у навколишньому, її естетичне ставлення до життя. Завдання, які на сьогодні стоять перед педагогікою мистецтва, вирішуються в основному на уроках образотворчого мистецтва, тому вимоги до цих уроків дуже високі.

Заняття образотворчим мистецтвом повинні бути організовані за законами мистецтва, що передбачає:

а) нестереотипність, структурну різноманітність, структурну режисуру;

б) залучення учнів до співпереживання, створення відповідного щодо теми уроку емоційного настрою, чому сприятиме включення до сценарію уроку ігрових, казкових моментів, використання інших видів мистецтв (художнього слова, музики, елементів театрального дійства, кінофрагментів);

в) наявність трьох основних структурних елементів уроку (відповідно до законів будь-якої художньої творчості): сприйняття, формування творчого задуму, його посильна творча реалізація.

Якщо кожен урок образотворчого мистецтва, проведений у початковій школі, буде витриманий у вищеназваному ключі, виховні завдання естетичного виховання будуть успішно вирішені.

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприймання образотворчого мистецтва, а й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність стає однією з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості.

Підняти рівень емоційно-естетичного і духовно-морального виховання можна завдяки такому розподілу акцентів завдань у викладанні образотворчого мистецтва, серед яких виховні та художньо-розвивальні були б провідними стосовно навчальних. Саме вирішення художньо-розвивальних завдань формує рівень художньо-творчої свідомості особистості, що й визначає ступінь залучення її до глобальних культурогенних процесів.

Змістпрограми ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, системності, безперервності, інтегрованості, єдності навчання і виховання.

Метоюхудожнього виховання засобами образотворчого мистецтва є розвиток у дітей високих естетичних ідеалів на основі особистісно-ціннісного ставлення до реального світу та творів мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і створення художніх образів, формування потреб і здібностей до творчої самореалізації у процесі художнього осмислення світу.

Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти предмет "Образотворче мистецтво" реалізує змістову лінію візуального мистецтва на основі взаємодії з іншими видами мистецтв – художнього слова, музики, театру, хореографії, кіно, телебачення.

Програма передбачає такі основні види художньої діяльності учнів на уроках: сприймання; практична художня діяльність (творча, репродуктивно-творча).

Сприйманнявключає в себе два взаємопов'язаних види діяльності.

Естетичне сприймання дійсності. Передбачає формування вміння бачити, емоційно відгукуватися та усвідомлювати красу, естетичні якості різноманітних явищ і об'єктів навколишнього світу.

Сприймання мистецтва. Передбачає формування навичок сприймання, оцінки та інтерпретації художнього образу у творах мистецтва (не лише образотворчого, а й інших), здатності до співпереживання, здійснюється на матеріалі шедеврів національного та світового образотворчого мистецтва.

Практична художня діяльністьу початковій школі (особливо 1-му та 2-му класах) має пропедевтичний характер і передбачає введення широкого спектру художніх технік та матеріалів. Включає роботу на площині і в об'ємі, з пам'яті, за уявою, за зразком. У практичній діяльності дітей має переважати імпровізаційний стиль (близький до роботи народних майстрів), що узгоджується з імпровізаційною природою і є емоційним характером дитячої творчості. Такий підхід диктує виконання художньої роботи без попереднього контуру олівцем.

Формування художньої компетенції учнів відбувається у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти, які у програмі об'єднуються у такі групи навчальних завдань: лінія, колір, форма, об'єм, простір, композиція, основні художні техніки та матеріали.

Структура програми базується на засадах особистісно зорієнтованого навчання і побудована за принципом спіралеподібного вивчення навчального матеріалу. Це дає можливість розглядати його з різних позицій, повторювати щоразу на складнішому рівні, формувати навички практичної роботи, здійснювати корекційну роботу.

Матеріал програми згруповано у блоки-теми, кількість уроків та тематика бесід і завдань в яких є орієнтовною. Вчитель на свій вибір може вилучати окремі художньо-творчі завдання, беручи за основу кількість уроків у навчальних семестрах. Крім того, вчитель самостійно визначає послідовність виконання репродуктивно-творчих та художньо-творчих завдань і вправ, обирає художні техніки і матеріали із запропонованих програмою.

У програмі 1 класу головна увага приділяється опановуванню учнями елементарних основ кольорознавства і формотворення. При цьому є теми ввідні, теми, які розширюють і поглиблюють компетентність учнів стосовно кольору і форми, узагальнюючі. Супутні навчальні завдання мають на меті ознайомлення з художніми матеріалами і початкове засвоєння засобів вираження при вирішенні художньо-творчих завдань. Сучасна програма з образотворчого мистецтва зорієнтована на духовно-практичний розвиток учнів, на їхню адаптацію до шкільного навчання, на адаптацію до життя у суспільстві, на вміння виражати власне ставлення до навколишнього.

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.