Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

З образотворчого мистецтва в початкових класахОрганізація розумової діяльності учнів на уроці.

1. Формулювання та вирішення освітніх, розвиваючих та виховних задач протягом уроку.

2. Використання методів та прийомів навчання.

3. Ступень активності та самостійності учнів.

4. Формування в учнів уявлень та понять з образотворчої грамоти (способи ознайомлення, організація сприймання, закріплення), розвиток умінь й навичок роботи з різноманітними художніми матеріалами.

5. Наочні посібники та технічні засоби навчання на уроці.

6. Організація запам'ятовування (свідомого та підсвідомого), його осмисленість, рівень засвоєння.

7. Я. Прояви творчої діяльності учнів.

8. Увага та інтерес учнів на уроці. Формування потреби до знань.

9. Виховний ефект уроку. Науковість змісту.

10. Міжпредметні зв'язки. Зв'язок з життям.

11. Дисципліна та організованість.

12. Естетичне враження.

13. Розвиваючий ефект уроку. Навчання на високому, але доступному (посильному) рівні складності.

14. Навчання прийомам володіння різними художніми матеріалами.

15. Колективна, групова, індивідуальна робота учнів.

16. Прояв та врахування на уроці індивідуальних особливостей учнів.

17. Перевірка та оцінювання успішності. Активізація класу під час перевірки практичних робіт.

18. Домашнє завдання, його об'єм і характер, підготовка до виконання.

19. Мова вчителя і учнів (словниковий запас, точність, мовна правильність, виразність, образність, дикція, робота над новими словами).

20. Особливість педагогічного впливу вчителя на учнів (вимогливість та повага до особистості кожного учня, педагогічний такт, спостережливість та уміння розподіляти увагу, змістовність, логічність та доступність викладання матеріалу, уміння виділяти головне, уміння ставити питання, відношення до помилок учнів, уміння активізувати клас, інші педагогічні уміння, емоційні відносини, загальний характер взаємовідносин між вчителем та учнями).

22. Доцільність планування й фактичного використання часу на уроці.

Схема аналізу уроків за змістом

Малювання з натури

– Організація навчального колективу, робочого місця.

– Змістовність вступної бесіди, її зв'язок з темою та метою уроку.

– Методика проведення аналізу натури.

– Методика демонстрації педмалюнків.

– Вміння керувати самостійною роботою учнів.

– Активізація уваги дітей до натури.

– Практична допомога учням.

– Методика виправлення типових помилок.

– Методика аналізу, оцінювання робіт учнів.

– Якість наочності, методика її використання.

– Відповідність обраних структур уроку поставленим задачам.

Декоративне малювання

– Організація колективу, робочого місця.

– Зміст вступної бесіди, її зв'язок з темою і метою уроку.

– Методика використання під час бесіди ілюстрацій, методичного матеріалу.

– Мотивація теми і мети уроку.

– Педагогічний малюнок (методика показу, стилізація реальних форм в декоративні, кольорове рішення).

– Прийоми, методи ознайомлення учнів з особливостями декоративної композиції.

– Вміння створювати творчу атмосферу, формування творчого мислення.

– Методика організації та проведення самостійної роботи учнів.

– Методика підведення підсумку уроку.

Тематичне малювання

- Організація класу, робочого місця.

- Зміст вступної бесіди, її відповідність до теми й мети уроку.

- Аналіз змісту художнього твору або життєвих ситуацій відповідно до теми уроку.

- Вибір епізоду, характеристика персонажів, їх взаємозв'язок.

- Педагогічний малюнок (вміння зображати елементи композиції, грамотність композиційного рішення, методика показу технічних прийомів роботи з фарбами).

- Методика аналізу та оцінювання практичних робіт учнів.

- Якість наочності, вміння її використовувати, використання ТЗН під час проведення уроку.

- Структура уроку, відповідність темі й меті.

Ліплення

- Методика проведення І етапу уроку.

- Зміст вступної бесіди, її відповідність до теми і мети уроку.

- Якість зразка ліпного виробу, педмалюнок схеми конструктивної побудови виробу.

- Методи організації учнів для проведення самостійної роботи.

- Виховання акуратності, працелюбності протягом уроку.

- Методика закріплення матеріалу, узагальнення, підведення підсумку уроку, аналіз роботи учнів.

- Методика виставлення оцінок.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.