Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗУСТРІЧНОЇ ЗВІРКИЗа результатами звірки складається довідка, яка, якщо цитувати абзац четвертий п. 73.5 ст. 73 ПК [1], у десятиденний термін надається суб'єкту господарювання, відлік якого, як можна припустити, починається з дня закінчення звірки.

Довідка підписується суб'єктом господарювання (законним або уповноваженим представником) та посадовими особами органу державної податкової служби і особисто вручається суб'єкту господарювання або його законному або уповноваженому представнику під розписку або надсила­ється суб'єкту господарювання на його адресу (місцезнаходження, податкову адресу) рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Податковий орган може проводити зустрічні звірки за період, що перевищує три роки, але з урахуванням передбачених п. 44.3 ПК [1] строків зберігання документів. Якщо на момент отримання запиту від податкового органу (при проведенні зустрічної звірки, що опосередковано підтверджує можливість направлення таких запитів) документи ще не знищено (не передано до архіву), платник податків зобов'язаний виконати запит; якщо документи знищено (передано до архіву), на запит податкового органу платник податків зобов'язаний надати акт про знищення документів (довідку (акт) про передачу документів до архіву).

 

 

8. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ВІДОКРЕМ­ЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРОСОБИ

При організації документальної перевірки платника податків який має філії (відокремлені підрозділи), вживаються заходи щодо одночасного проведення перевірки такого платника податків — юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів.

Якщо юридична особа та її відокремлені підрозділи перебувають на обліку в різних органах ДПС (основне місце обліку) або ця особа (її підрозділи) перебуває на обліку в інших органах ДПС за місцем розташування (реєстрації) її підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, організацію взаємодії відповідних органів при проведенні перевірки здійснює той орган ДПС, який проводить (очолює) перевірку юридичної особи.

У такому випадку підрозділи органів ДПС, які очолюють перевірку платника податків — юридичної особи, не пізніше ніж за 12 робочих днів до початку проведення інформують засобами електронного зв'язку органи ДПС:

за основним місцем обліку, в якому перебуває цей платник податків (у разі проведення перевірки іншим органом ДПС);

за основним місцем обліку, в якому перебувають філії (відокремлені підрозділи) такого платника податків;

за неосновним місцем обліку, в якому такий платник податків перебуває за місцем розташування (реєстрації) підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

При цьому підрозділи органу ДПС, що очолюють перевірку платника податків — юридичної особи, забезпечують його повідомлення про проведення перевірки, а також направлення (вручення) копії наказу в установлених випадках ПК [1].

Органи ДПС, у яких за основним та неосновним місцем обліку перебувають філії та відокремлені підрозділи платника податків, забезпечують їх повідомлення (незалежно від форми сплати податку на прибуток та ПДВ) про початок документальної планової певірки, а також дотримання інших вимог ПК [1] щодо організації документальних перевірок, а також інформування органу ДПС, що здійснює перевірку платника податків — юридичної особи, про початок перевірки філій.

При проведенні перевірки платника податків, який має філії та відокремлені підрозділи (незалежно від форми сплати податків) або перебуває за основним та неосновним місцем обліку в різних органах ДПС, орган ДПС, що здійснює перевірку платника податків — юридичної особи, забезпечує координацію інших органів ДПС щодо одночасного проведення перевірки юридичної особи, її не знятих з обліку відокремлених підрозділів, а також перевірки платника податків з питань повноти та своєчасності сплати окремих податків і зборів, на обліку щодо яких він перебуває.

У разі проведення перевірки платника податків, який має філії (відокремлені підрозділи) та сплачує податок на прибуток та/ або податок на додану вартість консолідовано, орган ДПС, що здійснює перевірку платника податків — юридичної особи, не пізніше трьох робочих днів з дня початку перевірки надсилає органам ДПС, в яких на обліку перебувають філії та відокремлені підрозділи, інформацію про дані показників звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток кожного звітного періоду, а також інформацію про основні питання та можливі порушення, які виявлені доперевірочним аналізом або під час перевірки та підлягають дослідженню при проведенні перевірки відокремленого підрозділу.

Органи ДПС, на обліку в яких перебувають філії та відокремлені підрозділи платника податків, не пізніше трьох робочих днів з дня початку їх перевірки надсилають органу ДПС, який здійснює перевірку платника податків – юридичної особи:

• інформацію про дані показників звітності з податку на додану вартість та з податку на прибуток кожного звітного періоду (у разі якщо платник податків перебуває на консолідованій с податків);

• інформацію про встановлені або можливі порушення виявлені доперевірочним аналізом або під час перевірки філії та підлягають дослідженню при проведенні перевірки юридичної особи або інших відокремлених підрозділів (незалежно від форми сплати податків).

Органи ДПС, на обліку в яких перебувають філії та відокремлені підрозділи (незалежно від форми сплати податків) або в яких юридична особа перебуває за неосновним місцем обліку (за місцем розташування рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), забезпечують проведення перевірок відокремлених підрозділів такого платника податків або перевірки з питань дотримання цим платником податків вимог законодавства щодо повноти та своєчасності сплати окремих податків і зборів, на обліку щодо сплати яких він перебуває у такому органі ДПС. Ці ж органи ДПС забезпечують своєчасне інформування і надання матеріалів такої перевірки до закінчення перевірки платника податків — юридичної особи органу ДПС, що проводить його перевірку, у визначений цим органом термін, але не пізніше, ніж за 3 дні до завершення перевірки.

У разі виникнення необхідності призупинити перевірку філії (відокремленого підрозділу) або продовжити термін проведення, таке призупинення (подовження) здійснюється за обов'язковим письмовим погодженням з органом ДПС, який проводить перевірку юридичної, особи.

У разі призупинення перевірки платника податків - юридичної особи або продовження терміну орган ДПС, що здійснює таку перевірку, у день прийняття відповідних рішень забезпечує повідомлення про це органів ДПС, які здійснюють перевірки філія (відокремлених підрозділів) такого платника податків

У разі організації фактичної перевірки платника податків органом ДПС за місцем, яке зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію, та у разі якщо такий платник податків має філії (відокремлені підрозділи) або інші об'єкти, де провадиться діяльність та які розташовані поза межами його державної реєстрації, зазначеної у свідоцтві, та основного місця обліку, орган ДПС, який проводить (очолює) перевірку такого платника, може ініціювати організацію проведення перевірки таких філій (відокремлених підрозділів) або інших об'єктів за їх фактичним місцезнаходженням.

У такому випадку підрозділ органу ДПС, який очолює перевірку, не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку проведення засобами електронного зв'язку надає до органу ДПС, на території якого провадять діяльність філія (відокремлений підрозділ) або інший об'єкт, запит щодо проведення перевірки господарського об'єкта такого платника податків разом із переліком питань, які необхідно відобразити в акті перевірки, та обставин для проведення перевірки.

У разі якщо платник податків (його відокремлені підрозділи; провадить діяльність не за місцем державної реєстрації такого суб'єкта, орган ДПС, на території якого здійснює діяльність такий платник (його відокремлені підрозділи), може ініціювати проведення перевірки такого платника податків (його відокремлених підрозділів), при цьому надає запит до органу ДПС, на обліку в якому перебуває такий платник, з питань надання обставин для проведення перевірки.

Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня після реєстрації направляється до органу ДПС за місцем державної реєстрації платника податків. Копія акта перевірки з відміткою про реєстрацію у журналі реєстрації актів перевірки зберігається в органі ДПС, який проводив перевірку.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.