Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Перевірка здійснюється виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях та розрахункахПро проведення перевірки платник податків не повідомляється.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ

 

Найбільш численний вид податкових перевірок. Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є:

— своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати всіх передбачених ПК [1] податків та зборів;

— дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

— дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Документальні перевірки проводяться на підставі: податкових декларацій (розрахунків);

— фінансової, статистичної та іншої звітності;

— регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом;

— первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

— отриманих у встановленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за наслідками перевірок інших платників податків.

Як бачимо, документальні перевірки проводяться на підставі всіх доступних для податкових органів джерел податкової інформації, а не тільки податкових декларацій.

Документальні перевірки поділяються на:

1.2.1. Невиїзні: проводяться на підставі рішення керівника податкового органу за його ж місцезнаходженням і можуть бути як плановими, так і позаплановими.

Про проведення планової невиїзної податкової перевірки платник податків повідомляється за 10 календарних днів. Зауважимо, що, на жаль, чинне законодавство залишає певну неоднозначність у питанні про те, як розуміти це «10 календарних днів» — чи це граничний термін, коли податковий орган має надіслати повідомлення про перевірку, чи коли платник податків повинен його отримати?

Слід звернути увагу, що планові невиїзні перевірки проводяться на підставі плану-графіка перевірок, який має бути спільним для всіх документальних перевірок, — як невиїзних, так і виїзних. Умовно кажучи, проведення планової невиїзної перевірки позбавить податковий орган можливості проводити в межах установлених ПК [1] строків нову планову невиїзну або планову виїзну перевірку.

Позапланові невиїзні перевірки проводяться за наявності пе-редбачених ПК [1] підстав {с.т. 78 ПК [1]). Підстави проведення позапланових перевірок — виїзних і невиїзних — тотожні.

Рішення щодо того, яку проводити перевірку за наявності підстав — виїзну чи ні, — сфера компетенції податкового органу.

Нововведенням ПК [1] стало те, що тепер під час документальних невиїзних перевірок може перевірятися дотримання не тільки податкового, а й неподаткового законодавства, підконтрольного податковим органам (РРО, валютні операції тощо).

Крім того, якщо раніше в законодавстві були відсутні чіткі критерії розмежування камеральних та невиїзних документальних перевірок (більш того, на рівні багатьох нормативних актів камеральні та невиїзні докумен­тальні перевірки розглядалися як тотожні, як, наприклад, у п.п. 7.7.5 Закону про ПДВ [6], у п.п. і.2.2 Методрекомендацій № 350 [26]), то тепер ПК [1] чітко розмежував камеральні перевірки та документальні невиїзні перевірки: камеральна перевірка — перевірка, що здійснюється виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, невиїзна документальна, - перевірка, під час якої також аналізуються інші документи, пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів).

ПК [1] передбачає, крім камеральних перевірок, можливість проведення документальних невиїзних перевірок, які можуть бути як плановими, так і позаплановими.

При документальній невиїзній перевірці податковий орган використовує не лише дані податкової звітності, а й усю доступну йому для отримання податкову інформацію.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.