Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

У перевірці можуть брати участь співробітники інших податкових органів, але лише за письмовим погодженням з податковим органом вищого рівня 

ТРИВАЛІСТЬ ПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ

Згідно з п. 82.1 ПК [1] тривалість документальних планових перевірок не повинна перевищувати:

— для великих платників податків - 30 робочих днів;

— щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів

— інших платників податків - 20 робочих днів.

Продовження цих строків можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби:

1. для великих платників податків — не більш як на 15 робочих днів;

2. щодо суб'єктів малого підприємництва — не більш як на 5 робочих днів;

3. інших платників податків — не більш як на 10 робочих днів.

Під великим платником податків мається на увазі юридична особа, У якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн грн. або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за такий самий період перевищує 12 млн грн. (п.п. 14.1-24 ПК [1]). Реєстр великих платників податків на 2011 рік затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1005 [22].

До суб'єктів малого підприємництва згідно зі ст. 1 Закону про мале підприємництво [11] належать: -

— фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;

— юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньо­облікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн грн.

До категорії інших платників податків входять платники, що не підпадають під визначення великого платника або суб'єкта малого підприємництва (див. лист ДПАУ від 31.01.2011 р. № 2518/7/23-4017/89).

Зауважимо, що при віднесенні юридичних осіб до категорії великих платників податків потрібно орієнтуватися виключно на критерії, прописані в ПК [1], а не плутати їх з критеріями віднесення суб'єктів господарювання до великих, середніх та малих підприємств відповідно до ч. 7 ст. 63 ХК [2]. Пов'язане це з тим, що для великих і середніх підприємств установлено обов'язок подання податкових декларацій до органу податкової служби в електронній формі (див. п. 49.4 ПК [1[).

Продовження строків проведення документальних та фактичних перевірок здійснюється за рішенням (наказом) керівника органу ДПС, яким було призначено таку перевірку. Кількість рішень (наказів) про продовження строків перевірки не обмежується за умови дотримання визначеної ПК [1 ] граничної тривалості перевірки та забезпечення надання платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним повноваженим) представникам) копії зазначеного наказу та пред'явлення направлення з відміткою про продовження перевірки.

Рішення (наказ) про продовження строків проведення перевірки приймається на підставі доповідної записки керівника підрозділу органу ДПС, який здійснював (очолював) таку перевірку, з викладенням підстав та об'єктивних причин необхідності такого продовження.

При прийнятті рішення (наказу) про продовження термінів проведення документальної виїзної перевірки нові направлення на перевірку не виписуються. Про продовження строків перевірки вказується у направленнях, що виписувалися на проведення перевірок, із зазначенням основних реквізитів наказу та кількості робочих днів (діб), на які продовжено перевірку.

У разі продовження строків проведення документальної перевірки, призначеної відповідно до постанов (ухвал) суду або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора, винесених ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні, про таке продов­ження орган ДПС, що здійснює (очолює) перевірку, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення (наказу) повідомляє орган (особу), що призначив перевірку.

Строки проведення однієї й тієї самої перевірки можуть подовжуватися кілька разів. Єдина вимога, яка має при цьому дотримуватися, — загальна тривалість перевірки не повинна перевищувати ^ граничного встановленого строку ПК [1].

 

ПРИПИНЕННЯ ПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ

Згідно з п. 82.4 ПК [1] проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірок може бути зупинено виключно щодо великого платника податків.

Рішення (наказ) про зупинення документальної планової або позапланової виїзної перевірки приймається на підставі доповідної записки керівника підрозділу органу ДПС, який організував (очолював) таку перевірку, з викладенням об'єктивних причин необхідності такого зупинення.

Копія наказу керівника органу ДПС про припинення перевірки не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків (посадовим особам платника або його законному (уповноваженому) представнику) під підпис.

Зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки перериває перебіг строку її проведення в разі вручення платнику податків або його уповноваженому представнику під підпис копії наказу про зупинення перевірки.

При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов'язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.

Загальний термін проведення перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ з урахуванням зазначених вище строків зупинення не може перевищувати 60 календарних днів.

За необхідності керівник органу ДПС, який приймав рішення про зупинення перевірки, може прийняти рішення про поновлення докумен­тальної планової або позапланової виїзної перевірки до закінчення терміну, на який її було призупинено. Таке рішення (наказ) приймається за письмовим поданням (доповідною запискою) керівника підрозділу органу ДПС, який організував (очолював) перевірку, у разі усунення (закінчення дії) обставин, що стали підставою для такого зупинення. У такому випадку орган ДПС може поновити перевірку не раніше наступного робочого дня з дня вручення платнику податків копії наказу про поновлення перевірки.

У разі зупинення проведення документальної виїзної перевірки великого платника, призначеної відповідно до постанов (ухвал) суду або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора, винесених ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні, про таке зупинення орган ДПС, що здійснює (очолює) перевірку, не пізніше наступного робочого Дня з дня прийняття рішення (наказу) повідомляє орган (особу), що призначив перевірку.

У разі якщо під час проведення документальної перевірки до органу ДГІС за місцем обліку від платника податків надійшло І повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів або документи були вилучені правоохоронними та іншими органами, у зв'язку з чим подальше проведення перевірки неможливе, особами, які здійснюють перевірку, складається акт довільної форми.

В акті викладаються причини неможливості продовжувати перевірку у терміни, зазначені в направленні і наказі, та робиться відповідний запис про здійснення зазначеної перевірки після усунення причин, які призвели до неможливості проведення.

На підставі цього акта керівником органу ДПС, яким було призначено перевірку, виноситься наказ про перенесення термінів проведення такої перевірки, копія якого вручається платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам). Новий наказ на проведення перевірки не видається та нові направлення на проведення перевірки не виписуються.

У разі вилучення документів правоохоронними або іншими органами підрозділ, який здійснює (очолює) перевірку, забезпечує підготовку та направлення у той же день письмового запиту до відповідного органу про надання органу ДПС копій зазначених документів або забезпечення доступу до перевірки таких документів.

У запитах зазначаються: інформація щодо переліку вилучених документів, дані протоколу (іншого документа), на підставі якого були вилучені документи, посилання на п. 85.9 ПК [і] щодо обов'язку відповідного органу забезпечити протягом 3 робочих днів з дня отримання запиту надання органу ДГІС копій документів або доступу його посадовим (службовим) особам до перевірки таких документів.

Податкову перевірку може бути зупинено тільки щодо великого платника податків. У разі поновлення перевірки новий наказ про її проведення не видається, нові направлення не виписуються.

 

2.5. ПЛАНОВА ПЕРЕВІРКА:

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.