Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Акт (довідку) перевірки не можна оскаржити — ані в адміністративному, ані в судовому порядку. Можна тільки подати заперечення 

У разі надання платником податків або його законними (уповноваженими) представниками до органу ДПС, у якому він перебуває за основним місцем обліку, заперечень до акта (довідки) перевірки, яка здійснювалася (очолювалася) працівниками іншого органу ДПС, такі заперечення надсилаються для розгляду до цього органу ДПС. Зазначений орган ДПС інформує про надходження заперечень і надсилає висновки щодо їх розгляду до органу ДПС за основним місцем обліку такого платника податків.

У разі встановлення за результатами перевірки порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства, щодо розгляду матеріалів перевірки керівником (заступником керівника) органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, приймаються рішення та надсилаються платнику податків податкові повідомлення за формою, визначеною Наказом №985[31].

Якщо порушення було встановлено під час перевірки, яка здійснювалась (очолювалася) працівниками органу ДПС іншого, ніж орган ДПС,у якому на на обліку перебуває платник податків, орган ДПС,

працівники якого здійснювали (очолювали) таку перевірку, та надання такому органу ДПС матеріалів перевірки, а також висновку в довільній формі щодо сум податків, що підлягають донарахуванню за результатами перевірки (зменшення (збільшення) сум заявленого бюджетного відшкодування або відємної різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту щодо ПДВ або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта обкладення податком на прибуток).

Зазначений висновок є обов'язковим для врахування під час прийняття відповідних податкових повідомлень-рішень.

У разі оскарження платником податків прийнятих за результатами перевірки податкових повідомлень-рішень в адміністративному або судовому порядку орган ДПС, що здійснював (очолював) перевірку, забезпечує надання органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, обґрунтованих висновків для врахування під час підготовки рішень щодо результатів розгляду скарг та вжиття інших заходів за погодженням (у тому числі судовим) визначених перевіркою грошових зобов'язань.

У разі встановлення порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкові повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймаються до дня набрання законної сили відповідним рішенням (вироком) суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби не пізніше трьох робочих днів з дня, що настає за днем складання, передаються до органу, що призначив перевірку.

Якщо за результатами перевірки зменшено до відшкодування (донараховано) суми податку на додану вартість, виявлено порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, щодо яких сума завданої державі шкоди або умислу на заподіяння шкоди є достатньою для притягнення до кримінальної відповідальності, підрозділ, що проводив перевірку, зобов'язані» протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем прийняття податкового повідомлення-рішення, письмово повідомити про це підрозділ податкової міліції та передати матеріали перевірки для прийняття рішення згідно зі ст. 97, 112 КПК [29] незалежно від оскарження в адміністративному або судовому порядку зменшених до відшкодування (донарахованих) сум зазначеного податку.

При вирішенні питання про передання матеріалів перевірки підрозділам податкової міліції слід мати на увазі, що для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень сума неоподаткована мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної п.п. 169.1.1 ПК [1] для відповідного року. Водночас положення п.п. 169.1.1 ПК [1] слід застосовувати з урахуванням абзацу восьмого п.1 Прикінцевих положень ПК [1], згідно з яким до 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.

Крім того, відповідно до чинного кримінального законодавства України незаконне відшкодування ПДВ (заява до відшкодування ПДВ з бюджету) за наявності передбачених законом підстав може кваліфікуватися за cm. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» КК [30]. Кримінальна відповідальність згідно з частинами першою — третьою цієї статті КК [30] України може настати за наявності передбачених зазначеними нормами обставин, у разі заподіяння шкоди, що перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Це обумовлено тим, що кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачену cm. 191 КК [30[ України, слід відмежовувати від адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, відповідальність за яке передбачена cm. 51 КпАП [27]. Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

До переліку матеріалів, що передаються підрозділу податкової міліції, включаються копії:

акта документальної планової та позапланової перевірки платника податків;

рахунків донарахованих сум податків та зборів, а також зменшення заявлених до відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість, від'ємного значення суми податку на додану та об’єкта обкладення податком на прибуток у розрізі податкових періодів;

відповідних податкових повідомлень-рішень, надісланих платнику податків;

звітних документів платника податків (податкових декларацій розрахунків), до яких платником унесено помилкові дані;

документів, що підтверджують наявність фактів порушень податкового, валютного та іншого законодавства;

наданих під час перевірки пояснень платника податків (посадових осіб платника або його законних (уповноважених) представників) щодо виявлених порушень і причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують установлені порушення-письмових заперечень до акта перевірки, документів про оскарження платником податків податкових повідомлень-рішень прийнятих за результатами перевірки (у разі наявності);

інших матеріалів, що підтверджують наявність фактів порушень податкового, валютного та іншого законодавства.

 

Платник податків у разі наявності в нього заперечень до акта перевірки або до змісту довідки, складеної за результатами перевірки, може подати їх до органу, що проводив перевірку, протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідного документа.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.