Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

До семінарського заняття № 51. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 18, 19–20, 21–22. – Ст. 144.

3. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 01.06.2010 № 2289-VI.

4. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

5. Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі: Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 14.09.2002 № 538-р.

6. Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2011 р. № 1223.

7. Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України: Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309.

8. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов'язань та оплати рахунків: Наказ Державного казначейства України від 14 вересня 2010 року № 330.

9. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія. – Чернівці: Рута, 2004. – 264 с.

10. Пацурківський П.С. Правова природа публічних видатків // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2003. – С. 220–224.

11. Якимчук Н.Я. Проблеми становлення інституту одержувачів бюджетних коштів та їх місця в системі бюджетних правовідносин // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. –Серія «Правознавство». – Чернівці: ЧДУ, 2002. – Вип. 147. – С. 78–81.

12. Якимчук Н.Я. Визначення бюджетних установ, які набувають статус розпорядника бюджетних коштів // Право України. 2007. № 6. С. 40–45.

13. Якимчук Н.Я. Поняття та правова природа бюджетного зобов’язання // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. – № 1. – С. 79–84.

14. Цвєтков Андрій Визначення поняття «видатки бюджету» в теорії фінансового права та законодавства України // Фінансове право. – 2002. – грудень. – С. 82–84.

 

Додатковий список:

 

1. Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї: Наказ Мінфіну України вiд 14.05.2010 № 263.

2. Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі: Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 р. № 574.

3. Про паспорти бюджетних програм: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.

4. Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання: Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679.

5. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу: Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2007 № 662.

6. Про бюджетну класифікацію: Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11.

7. Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів України вiд 09.07.2010 № 679.

8. Про результативні показники бюджетної програми: Наказ Мінфіну України від 10.12.2010 № 1536.

9. Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів: Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2011 р. № 1691.

10. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р.№ 938

 

 

Семінарське заняття № 6

Тема 10: Правовий режим функціонування фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, їх доходи та витрати

План заняття

1. Особливості правового режиму централізованих позабюджетних цільових фондів.

2. Правовий режим внесків до централізованих позабюджетних цільових фондів.

3. Правове забезпечення діяльності Пенсійного фонду України, стан та тенденції його удосконалення.

4. Правове регулювання організації та діяльності Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

5. Правові основи діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

6. Правовий режим Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

7. Правові питання діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.