Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

До семінарського заняття № 21. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI.

2. Про державну податкову службу в Україні: Закон України вiд 04.12.1990 № 509-XII.

3. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92-IV.

4. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 року № 2097-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 19. - Ст.259.

5. Про Митний тариф: Закон України № 2371-III від 05.04.2001 р.

6. Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України: Закон України від 13 вересня 2001 року № 2681-III.

7. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 року № 2673-XII.

8. Бех Г.В. Правове регулювання непрямих податків в Україні. Автореф. дис. канд. юрид. наук / Харків, 2002. – 22с.

9. Воронова Л.К. (ред.) Фінансове право України: Навч. посіб. / Л.К. Воронова. — К. : Правова єдність, 2009. — 395 с.

10. Гусєва В.О. Особливості правового регулювання непрямих податків // Форум права. - 2008. -№ 2. –С.86-89 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08gvornp.pdf

11. Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. - К.
: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 701 с.

12. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: Підручник / О.П. Орлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 808 с.

13. Педь І.В. Непрямі податки в податковій системі України: Навч. посібник / І.В.
Педь, ред. Ю.М.Лисенков. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

Додатковий список рекомендованих джерел:

Податок на додану вартість:

1. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2011 р. № 39.

2. Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1238.

3. Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845.

4. Про затвердження Порядку взаємодії між органами державної податкової служби, Державного казначейства України та прокуратури щодо захисту інтересів держави при здійсненні судочинства за позовами про відшкодування податку на додану вартість: Наказ Державної податкової адміністрації України, державного казначейства України, Генеральної прокуратури україни від 18 червня 2008 року № 401/214/32.

5. Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість: Наказ Міністерства фінансів України від 21.09.2011 № 1178.

6. Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість: Наказ Міністерства фінансів України від 7 листопада 2011 р. № 1394.

 

Акцизний податок:

7. Про затвердження Порядку перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 860.

8. Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1260.

9. Про затвердження Інструкції про порядок справляння акцизного податку при ввезенні товарів на митну територію України суб'єктами господарської діяльності: Наказ Державної митної служби України від 23.05.2011 р. № 409.

 

Семінарське заняття № 3

Тема 5: Актуальні питання правового регулювання справляння прямих податків та зборів

План заняття

1. Поняття та види податків, що сплачуються фізичними особами.

2. Платники та види податків з фізичних осіб. Проблеми усунення подвійного оподаткування.

3. Податок на доходи з фізичних осіб (елементи податку).

4. Взаємозв’язок платника податку на доходи з фізичних осіб та податкового агента, їх права і обов’язки.

5. Пільги з оподаткування податком на доходи з фізичних осіб.

6. Основні елементи оподаткування податком на прибуток підприємств.

7. Плата за землю.

8. Екологічний податок.

9. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.