Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ТЕХНИКИ(2 год.)

Мета заняття – розглянути причини виникнення та завдання філософії науки і техніки як особливого напряму сучасної філософії; розглянити основні оцінки впливу техніки на суспільство.

Основна проблема – наука і техніка як потужні чинники сучасних суспільних процесів.

Основні поняття та категорії – наука, техніка, технологія, технологічна революція, індустріальне суспільство, технотронне суспільство.

Питання для організації дискусії на семінарі

1. Специфіка наукового пізнання світу.

2. Концепції розвитку науки.

3. Розвиток техніки та етичні проблеми.

4. Інформаційне суспільство та майбутнє людини.

 

Тематика рефератів та повідомлень

1. Основні проблеми сучасної філософії науки.

2. Буденне та наукове пізнання: сфери перетину в житті людини.

3. Концепція розвитку науки Т.Куна.

4. Вплив техніки на розвиток історії людства.

5. Поняття інформаційного суспільства.

 

Рекомендована література

1. Волков Г. Эра роботов или эра человека. – М., 1991.

2. Горохов В.Г. Розин В.М. Введение в философию техники. – М., 1998.

3. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975.

4. Ленк Х. Размышление о современной технике. – М., 1996.

5. Митчем К. Что такое философия техники?

6. Мельник В.П. Філософські проблеми технікознавства. – Львів, 1994.

7. Поппер К. Логика и рост научного зрения. – М., 1996.

8. Современная философия науки: Хрестоматия. – М., 1996.

9. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986.

 

Питання для самостійної підготовки

 

1. Які соціально-практичні передумови виникнення науки?

2. Окресліть коло питань філософії, науки та техніки; поясніть причини появи цього напряму філософських досліджень.

3. Розкрийте зміст поняття техніки в його основних значеннях.

4. Розкрийте зміст поняття технології та зростання значення технології в сучасному суспільстві.

5. Наведіть варіанти сучасних періодизацій історії людства, що базуються на врахуванні впливу науки і техніки на хід історії.

6. Дайте характеристику сучасним оцінкам впливу техніки на розвиток суспільства.

 

ТЕМА 16

ФІЛОСОФІЯ МОВИ

(2 год.)

Мета заняття – розглянути мову як засіб спілкування і взаємного розуміння людей.

Основна проблема – сутність мови.

Основні поняття та категорії – мова, слово, спілкування, лінгвістика.

 

Питання для організації дискусії на семінарі

1. Проблема походження мови та її філософські виміри.

2. Мова і знак.

3. Мова та символ. Символ і сенс.

 

Тематика рефератів та повідомлень

1. Філософські аспекти походження мови.

2. Значення мови для формування культури людства.

3. Сучасні проблеми філософії мови.

4. Роль мови в подоланні кризових явищ в суспільстві.

 

Рекомендована література

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1994.

2. Блумфильд Л. Язык. – М., 1968.

3. Витгенштейн Л. Философские работы. – М., 1994. – Ч. 1.

4. Козлова М.С. Философия и язык. – М., 1972.

5. Философия. Логика. Язык. – М., 1987.

6. Хомский Н. Язык и мышление. – М., 1972.

 

Питання для самостійної підготовки

1. Дайте визначення поняттю мова.

2. Проаналізуйте основні аспекти походження мови.

3. Яке, на Вашу думку, значення мови для формування культури людства?

4. Зазначте функції мови.

5. Що значить сприйняти і розуміти висловлену думку?

ТЕМА 17

ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

(4 год.)

Семінари проводиться у формі теоретичної мініконференції

Мета заняття – оцінити прояви глобальних проблем сучасної цивілізації в сучасному українському суспільстві.

Основна проблема – сутність проблем сучасної цивілізації.

Основні поняття та категорії – цивілізація, глобалістика, комфорт, індустріальна цивілізація, “гідне мислення”, екологічна криза, прогностика.

Питання для організації дискусії на семінарі

 

1. Основні виміри “страху перед майбутнім”.

2. Чи є перспективи в цивілізації?

3. Ваша стратегія майбутнього?

 

Рекомендована література

1. Волкогонов О.Д. Приоткрывая завесу времени: о социальном предвидении будущего. – М., 1989.

2. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Пер. с англ. и фр. – М., 1991.

3. Дмитриев А.Н., Кочергин А.Н. Шансы на выживание. – М., 1992.

4. Зелінський М.Ю. Людина майбутнього: прогнози і пророцтва. – К., 1990.

5. Тоффлер А. Третья волна. – СПб., 1999.

6. Тоффлер А. Футурошок. – СПб., 1997.

 

Питання для самостійної підготовки

1. Розкрийте зміст понять „глобалізація” і „глобалізм”.

2. Окресліть основні аспекти філософського розуміння цівілізації.

3. Дайте критичну оцінку сьогоднішнього стану цивілізації?

4. У чому полягає гуманістична місія передбачення майбутнього?

 

ТЕМА 18.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.