Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ І ГЕРМЕНЕВТИКА(2 год.)

 

Мета заняття – розкрити особливості та характерні риси позитивізму і неопозитивізму, феноменології і герменевтики.

Основна проблема – становлення та еволюція позитивізму і неопозитивізму, феноменології і герменевтики.

Основні поняття та категорії – позитивнее, позитивізм, емпіпіокритицизм, махізм, неопозитивізм, сцієнтизм, принцип веріфікації, лінгвістичний аналіз, семантика, постпозитивізм, раціоналізм, феноменологія, феномени свідомості, інтенціональність, герменевтика, інтерпретація, інтроспекція.

 

Питання для організації дискусії на семінарі

1. Ідеї розроблення “наукової філософії” в європейській філософії.

2. „Другий позитивізм” і “логічний позитивізм” та проблеми співвідношення науки та філософії в другій половині ХХ ст.

3. Вплив феноменології на розвиток філософії в ХХІ ст.

4. Герменевтична традиція та нові погляди на завдання герменевтики ХХІ ст.

Тематика рефератів та повідомлень

1. Розвиток науки в ХІХ ст. та позитивна філософія О. Канта.

2. Філософська концепція К.Поппера.

3. Концепція наукових революцій Т.Куна.

4. В.Дільтей та герменевтика.

5. Філософські погляди Г.-Г. Гадамера.

Рекомендована література

1. Аналитическая философия: Избранные тексты. – М., 1993.

2. Герменевтика: история и современность. – М., 1985.

3. Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель: Пер. с англ. – М., 1992.

4. Михайлов А.А. Современная философия герменевтика. – Минск, 1986.

5. Молчанов В.И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. – М., 1988.

6. Нарский И.С. Современный позитивизм. – М., 1961.

7. Поппер К. Открытое общество и его враги. – М. – Т. 1-2.

Питання для самостійної підготовки

1. Що означає термін „позитивний”?

2. Які задачі перед філософією висунули Огюст Конт і Герберт Спенсер?

3. У чому безпека одностороннього сцієнтизму?

4. Що означає принцип верифікації?

5. Які проблеми висунули постпозитивісти?

6. Що таке “парадигма” в науці?

7. Які висновки потрібно зробити, виходячи із лінгвістичної філософії Л.Вітгенштейна?

8. Зазначте головні риси феноменологічної філософії.

 

 

ТЕМА 6.

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ

(2 год.)

 

Мета заняття –розкрити особливості та характерні риси екзистенціалізму.

Основна проблема –становлення та розвиток філософії екзистенціалізму.

Основні поняття та категорії –екзистенціалізм, екзистенція, релігійний екзистенціалізм, атеїстичний екзистенціалізм, трансценденція, свобода, вибір, провина, „абсурдність”, відчуження, відчай, „діяти без надії”.

 

Питання для організації дискусії на семінарі

1. Витоки екзистенціалізму.

2. Проблема відчуження в екзистенціалізмі.

3. Існування людини та її сутність.

Теми рефератів та повідомлень

1. К. Ясперс і поняття „філософської віри”.

2. Проблема роц та часу в філософії М.Хайдеггера.

3. Поняття свободи в екзистенціальній філософії Ж.-П. Сартра.

4. Людина бунту в філософії А.Камю.

Рекомендована література

1. Долгов К.М. От Киркегора до Камю. Очерки европейско-эстетической мысли ХХ века. – М., 1990.

2. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

3. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. – М., 2000.

4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії.

5. Современная западная философия: словарь. – М., 1991.

6. Татаркевич В. Історія філософії.

7. Філософія. Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного – К., 2001.

8. Філософія. Навчальний посібник / За роц. І.Ф.Надольного. – К., 2000.

9. Ясперс К. Смисл и назначение истории. – М., 1991.

Питання для самостійної підготовки

1. Хто був засновником екзистенціалізму?

2. Як і чому виник екзистенціалізм?

3. Які проблеми намагалися вирішувати екзистенціалісти?

4. Що значить „справжнє” і „несправжнє” буття?

5. Що значить „відчужена людина”?

6. Які Ви знаєте напрями в екзистенціальній філософії?

7. Які особливості людського існування виокремлюють філософи-екзистенціалісти?

 

ТЕМА 7.

СТРУКТУРАЛІЗМ, ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМ.

КОМУНІКАТИВНА ФІЛОСОФІЯ

(2 год.)

Мета заняття – розкрити особливості та характерні риси структуралізму, постструктуралізму, комунікативної філософії.

Основна проблема – становлення та розвиток структуралізму, постструктуралізму, комунікативної філософії.

Основні поняття та категорії – структуралізм, постструктуралізм, комунікативна філософія, постмодернізм.

 

Питання для організації дискусії на семінарі

1. Структуралістська концепція К.Леві-Строс та структурний психоаналіз Ж.Лакана.

2. М.Фуко та перехід до постструктуралізму.

3. Дискусії про постмодернізм на схилі ХХ ст.

4. Сучасна комунікативна філософія.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.