Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тематика рефератів та повідомлень. 1. Політика як соціальне явище, її специфіка та роль у суспільному житті.1. Політика як соціальне явище, її специфіка та роль у суспільному житті.

2. Політична сфера суспільства та особливості політичного життя.

3. Особа в політичній системі суспільства.

4. Правова держава й її форми.

5. Місце і роль політичної культури в політичному житті суспільства.

 

Рекомендована література

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Лузан А.А. Политическая жизнь общества: вопросы теории. – К., 1989.

3. Пойченко А.М. Політика: теорія і технології. – К., 1996.

4. Політичні структури та процеси в сучасній Україні. – К., 1995.

5. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

6. Сучасна політична філософія. – К., 1998.

Питання для самостійної підготовки

1. Розкрийте, у чому полягає сутність політичної системи?

2. Проаналізуйте, чи співпадають поняття „політична організація” і „політична система”.

3. Визначте зміст поняття “правова держава”.

4. Проаналізуйте різноманітні теорії походження держави. Виберіть, на Ваш погляд, найбільш вдалу.

5. Дайте поняття владі й охарактеризуйте її властивості.

6. Які механізми обмежують державну владу?

7. Розгляньте співвідношення понять „політика” і „ідеологія”.

8. Які, на Ваш погляд, реальні умови створення громадянського суспільства в Україні?

 

ТЕМА 13

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

(2 год)

Мета заняття – розкрити сутність духовного життя суспільства.

Основна проблема – аспекти явищ культури та мистецтва.

Основні поняття та категорії – культура, мистецтва, “морфологія культури”, культурологія, “культурне життя”, “культурне суспільство”, націанольна культура, народна культура, світова культура.

 

Питання для організації дискусії на семінарі

1. Еволюція філософських поглядів на культуру.

2. Культура та антикультура. Поняття масової культури.

3. Зміни поглядів на природу прекрасного. Поняття про прекрасне в ХХІ ст.

4. Мистецтво і майбутнє людства.

 

Тематика рефератів та повідомлень

1. Філософське розуміння культури.

2. Соціальні функції культури.

3. Єдність і різноманітність культур.

4. Проблеми українського національного відродження і культура.

5. Проблеми сучасної філософії мистецтва.

 

Рекомендована література

1. Бафни Н.А. Философия искусства. – М., 1989.

2. Гулыга А.В. Принципы эстетики. – М., 1987.

3. Коган М.С. Философия культуры: Становление и развитие. – СПб., 1995.

4. Культурология. 20 век: Антология. – М., 1995.

5. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. – М., 1991.

6. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. – М., 1998.

Питання для самостійної підготовки

1. Окресліть основні аспекти філософського розуміння культури.

2. Дайте критичну оцінку теорії цивілізації О.Шпенглера.

3. Окресліть основні аспекти взаємозв’язку національних культур та світової культури.

4. Що таке духовна культура, який її основний зміст?

5. Як співвідносяться поняття цінності і культура?

6. Які види мистецтва ви знаєте?

 

ТЕМА 14

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ТА МОРАЛІ

(2 год.)

Мета заняття – розглянути роль релігії та моралі в розвитку цивілізації та культури.

Основна проблема – релігійно-моральні цінності людства.

Основні поняття та категорії – релігія, мистецтво, філософія релігії, мораль, добро, зло.

 

Питання для організації дискусії на семінарі

1. Особливості філософських досліджень релігії. Предмет філософії релігії.

2. Феномен віри, особливості релігійної віри.

3. Мораль як засіб регуляції між особистісних.

4. Добро і зло – головні категорії моралі. Добре та зле начала в людині.

 

Тематика рефератів та повідомлень

1. Особливості релігійної свідомості.

2. Любов як метафізичний принцип християнського світорозуміння.

3. Філософські проблеми моралі.

4. Добро і зло в природі людини.

5. Природні та соціальні чинники схильності людини до зла.

 

Рекомендована література

1. Адорно Т. Проблемы философии морали. – М., 2000.

2. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. – К., 1996.

3. Джеймс У. Воля к вере / Пер. с англ. – М., 1997.

4. Кимелев Ю.А. Философия религии. Систематический очерк. – М., 1998.

5. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. – Екатеринбург., 2000.

6. Рассел Б. Почему я не христианин. – М., 1987.

7. Шелер М. Рессентимент в структуре морали. – СПб., 1999.

 

Питання для самостійної підготовки

1. Дайте визначення релігії в розвитку цивілізації та культури.

2. У чому сутність релігійно-моральних та естетичних цінностей?

3. Як співвідносяться релігія і мистецтво?

 

ТЕМА 15

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.