Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінар №7:Психічна культура моряка.Питання:

1.Сутність та структура психічної культури. Значення психічної культури в професії моряка для забезпечення високого рівня психоемоційної стійкості.

2.Поняття «психічна саморегуляція», види психічної саморегуляції.

3. Механізми свідомої психічної саморегуляції

4.Технологія користування методами емоційно-вольового самовпливу.

5.Сутність аутотренінгу та технологія користування.

6.Медитація та аутогіпноз: сутність та механізми.

Компетентність:

8) Дії у надзвичайних ситуаціях

Зміст компетентності:

8) Уміння діяти швидко у відповідності з вимогами, що визначені у нормативних документах

Питання для самостійного опрацювання:

1. Сутність та значення психічних явищ в професійної діяльності працівника морського транспорту.

2. Потенційна фаза психіки моряка та її значення для дій в екстремальних ситуаціях.

3. Шляхи удосконалення психічної культури курсанта морського інституту.

4. Сутність, значення для професійної діяльності моряка механізму самонавіювання.

2. Шляхи удосконалення емоційно-вольової стійкості моряка.

3. Технологія користування аутотренінгом.

Термінологічний словник:

Психічна культура, структурні елементи психічної культури, психічна саморегуляція, свідома психічна саморегуляція, види психічної саморегуляції, фази психіки, рівні психіки, психічні явища, методи свідомого самовпливу, людський фактор, соціотехнічна морська система, методи свідомої психічної саморегуляції, емоційно-вольові методи свідомого психічного самовпливу, аутотренінг, самонавіювання, медитація, аутогіпноз, переконання, самопереконання, самоменеджмент психофізичних станів моряка.

 

Методичні рекомендації:

В процесі вивчення матеріалу наступної теми слід зрозуміти значення професійної культури в професійної підготовки моряка, що передбачає забезпечення комплексу професійних знань, умінь та навичок, характер та широту його наукового світогляду, переконання, риси характеру тощо.

З точки зору необхідності підвищення рівню професійної психологічної підготовки курсанта та студента ВНМЗ до професійної діяльності виникає проблема удосконалення його індивідуальної психічної культури, що охоплює наступні компоненти: а) знання в галузі психології; б) високий рівень розвитку усіх його психічних пізнавальних процесів та психологічних властивостей; в) навички індивідуальної психічної гігієни; г) уміння психічної свідомої саморегуляції на підставі умінь свідомого психічного самовпливу.

Курсанти та студенти повинні знати, що в структурі психіки особистості є певні фази, а також два основних рівня - підсвідомий та свідомий. Вчені доводять, що психіка сучасної особи має резервні механізми. Цей факт є значущим для професійного психологічного самоудосконалення моряка. Треба знати, що кожної психічно здорової особі є притаманними види психічної саморегуляції, - підсвідомий та свідомий. Специфіка роботи в морі, значне фізичне та психічне навантаження сприяє помилковим професійним діям, що забезпечую прояв так званого «людського фактору» Ця залежність вимагає від курсанта та студента звертатися до додаткових психічних механізмів особистої психіки завдяки оволодіння методами свідомої цілеспрямованої саморегуляції. Цей вид саморегуляції представляє собою систему цілеспрямованого психічного самовпливу з метою значного підвищення рівня психофізичної спроможності моряка та знаходиться в площині самоменеджментц психофізичних станів моряка.

В процесі вивчення матеріалу теми курсанти та студенти повинні зрозуміти, що існує дві основних групи методів психічного самовпливу: а) методи емоційно-вольового самовпливу, серед яких визначають самонаказ, переконання, самопримус тощо; б) методи психічного самовпливу, що спираються на механізм самонавіювання, а тому не передбачають вольових зусиль чи переконання.

Треба запам’ятати, що серед методів психічного свідомого самовпливу іншої групи визначають аутотренінг, медитацію та аутогіпноз. Усі вони є достатньо впливовими, але не усі є небезпечними для психічного здоров’я людини. З метою дотримання принципу систематичності та послідовності є доцільним с начала звертатися до методу аутотренінгу. Він є безпечним, дозволяє отримати бажаний результат поза перевантаження ЦНС. Аутотренінг вимагає від моряка дотримання двох основних умов: а) м’язового розкріпачення; б) промовляння про себе формул самонавіювання відповідного змісту. Формули самонавіювання складаються моряком самостійно у відповідності з метою психічного самовдосконалення, яку він також визначає самостійно.

Медитація як інший метод психічного самовпливу також є достатньо корисним на шляху психологічного професійного самоудосконалення. Але звертатися до медитації поза умінь аутогенного тренування є недоцільним, оскільки може привести до негативних наслідків, оскільки медитація передбачає концентрацію свідомості особи та тимчасове гальмування пам’яті. Аутогіпноз є доцільним при умові високого рівня психічного самоудосконалення. Він дозволяє свідомо активізувати потенційну фазу психіки, яка функціонує в стані бадьорості, та на цієї підставі значно підвищувати рівень особистої психофізичної спроможності.

Треба пам’ятати, що в межах професійної підготовки до роботи в морі є доцільним оволодіти технологією користування методом аутотренінгу з тим, щоб у випадку необхідності свідомо підвищувати рівень особистої емоційно-вольової та психофізичної стійкості.

 

Практичні завдання:

Теми рефератів:

1.Психічна культура в контексті професійної підготовки моряка.

2. Психогігієнічні навички моряка.

4. Типи механізмів психічної саморегуляції.

5.Шляхи удосконалення психічної культури моряка.

6. Аутотренінг в системі психологічної підготовки моряка.

7. Методи емоційно-вольового самовпливу та їх специфіка.

8. Емоційно-вольові методи свідомого психологічного самовпливу.

9 Техніка користування методом аутотренінга.

Теми для дискусії:

I. «Чи кожна людина спроможна оволодіти резервними механізмами особистої психіки?»

Питання для дискусії:

1. Чи є корисними для моряка навички індивідуальної психічної гігієни?

2. В чому полягає дієвість психічного механізму самонавіювання?

3. Які існують шляхи підвищення рівня психічної культури курсанта ВНМЗ?

4. Чи може працівник сучасного міжнародного судноплавства мати високий рівень емоційно-вольової стійкості?.

5. Чи маєте ви уявлення про рівень вашої індивідуальної емоційно-вольової стійкості?

6. Наведіть приклад конкретної екстремальної ситуації, яку ви колись спостерігали, вдале розв’язання якої було забезпечено завдяки певним рисам характеру її учасників.

Завдання:

* Розробити програму підвищення рівня індивідуальної психічної культури.

* Наведіть приклад екстремальної ситуації, яка трапилась особисто з вами. Проаналізуйте характер вашого реагування, визначите риси характеру, що допомогли вам впевнено подолати цю ситуації чи, навпаки, завадили.

* Складіть план удосконалення рівня індивідуальної емоційно-вольової стійкості.

* Поясніти наслідки впливу факторів психотравмуючого характеру на свідомість та поведінку юнаків, що проводять час на дискотеці.

* Поясніти механізми та наслідки впливу на свідомість та поведінку населення різного роду ТВ-реклам.

* Визначити наслідки впливу на людину, що знаходиться в стані релаксації, музикальних творів з циклу «Музика природи».

* Навести приклад музичного твору, який може бути використаю з метою цілеспрямованого зниження рівня емоційної напруги моряка. Поясніти механізм психічного самовпливу;

* Надайте пояснення причин позитивного впливу фрагментів природного середовища на психологічний стан працівника морського транспорту.

* Наведіть приклад із інформаційних джерел мужньої поведінки моряків на борту судна в екстремальної ситуації. Поясніть значення високого рівня психоемоційної стійкості членів суднового екіпажу.

* Наведіть конкретний приклад з особистого життя, коли звернення до методів самопримусу, самонаказу, самопереконання було необхідним та корисним.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.