Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінар №1: Психологія як наука. Методи пізнання.Питання:

1.Психологія як наука, предмет дослідження, основні завдання.

2.Структура психології.

3. Основні принципи психології.

4. Методи наукового дослідження, їх сутність та значення.

5..Структура психіки особистості.

6.Значення психології в професійній діяльності моряка.

Компетентність:

1) Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності..1

Зміст компетентності:

1) Уміння користуватися особистими психічними пізнавальними процесами, професійно доцільними здібностями, враховувати специфіку свого темпераменту , удосконалювати риси характеру, індивідуальні особливості особистості.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Зв’язок психології з іншими навчальними курсами межах професійній підготовці моряка.

2. Поняття «життєва психологія», «наукова психологія» та їх значення в професійній підготовці моряка.

3. Порівняльна характеристика емпіричних та теоретичних методів наукового дослідження.

Термінологічний словник:

Психологія, предмет дослідження психології, психіка, психологічний досвід, людина, особистість, індивідуальність, рівні психіки, психологічні принципи, завдання науки психології, напрямки наукової психології, структура психіки особистості, «життєва психологія», «наукова психологія», структурні елементи психології, мовне середовище, фактори формування особистості, соціальна роль.

 

Методичні рекомендації:

 

Підготовка до семінару вимагає від курсантів ознайомлення з теоретичною інформацією шляхом звернення до змісту навчальних посібників, монографій, лекційних матеріалів.

Майбутні фахівці повинні зрозуміти, що психологія – це наука, яка вивчає факти, закономірності та механізми функціонування психіки усіх живих істот. В межах навчального курсу «Психологія» увага курсантів концентрується на закономірностях та механізмам функціонування психіки людини та особистості. Слід розуміти сутність явища «психіка», під яким розуміють специфічний психічний механізм, який дозволяє живої істоті сприймати інформацію з зовнішнього середовища, а також з середовища свого організму, та реагувати на неї. Необхідно запам’ятати, що структура психіки особистості охоплює чотири основних компонента, зокрема психічні явища, рівні психіки, фази психіки та Я-індивідуальне.

Психологічна наука має свою структуру, складовими елементами якої є загальна психологія, історія психології, вікова психологія, військова, психологія спорту, торгівлі, космічна психологія тощо. Необхідно знати, що психологічні факти накопичуються в межах наукових досліджень на підставі звернення вчених до методів наукового дослідження, серед яких відрізняють дві основні групи: а)емпіричні; б) теоретичні. Прикладами емпіричних методів є спостереження, експеримент, анкетування та інші. До теоретичних методів відносять індукцію, дедукцію, моделювання, аналіз, синтез, інші.

Практичні завдання:

Теми рефератів:

1. Психологія в системі інших наук.

2. Категорії психології.

3. Психологія в професійної підготовки моряка.

4.Роль психології в оптимізації професійної діяльності.

5.Психологія майбутнього

Теми для дискусії:

1. Чи гарантує знайомство з навчальним курсом «психологія» високий рівень професійної психологічної підготовки?

2.Чи згодні Ви з прислів'ями: «щоб впізнати людину, треба з нею пуд солі з'їсти»?

3.Чому релігійні люди рідше звертаються до психотерапевта?

Завдання:

1. Надайте самооцінку рівню сформованості Ваших особистих рис характеру, що є необхідними для майбутньої професії працівника морського транспорту за п,яті бальною шкалою. Назвіть риси свого характеру, що підлягають подальшому удосконаленню.

2. Визначите рівень Вашої індивідуальної соціально-психологічної адаптації до специфіки вищого морського навчального закладу, в якому Ви навчаєтесь.

3. Надайте самооцінку рівню сформованості Ваших умінь користуватися особистими психічними пізнавальними процесами, професійно доцільними здібностями, враховувати специфіку свого темпераменту , удосконалювати риси характеру, індивідуальні особливості особистості.

4. Пропонуйте можливі шляхи удосконалення цієї особистої професійної компетентності.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.