Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації. Курсантам доцільно ознайомитися з сутністю елементарних психічних пізнавальнихКурсантам доцільно ознайомитися з сутністю елементарних психічних пізнавальних процесів, - відчуттів та сприйняття. Треба розуміти, що ці два психічних процеси є схожими за механізмом функціонування. В основі цього механізму лежать аналізатори. Структура аналізаторів людини складна, вона охоплює три основні елементи: рецептори, нервові шляхи та кору головного мозку. Рівень чутливості рецепторів залежить від сили зовнішніх чи внутрішніх подразників.

Необхідно враховувати, що основу сприйняття складає сукупність відчуттів. Аналізатори спрацьовують лише при умові безпосереднього впливу на них подразників. Треба зрозуміти сутність явища адаптації, яке проявляється в зміні рівня чутливості рецепторів та пристосуванні до конкретних умов існування людини.. Адаптація забезпечує особі можливість пристосування до умов зовнішнього середовища, які постійно змінюються. Явище сенсибілізації також пов’язано з процесом пристосування людини до умов зовнішнього середовища, але проявляється з інших причин.

Високий рівень чутливості різних аналізаторів дозволяє моряку-професіоналу сприймати інформацію про характеристики явищ та процесів зовнішнього середовища та адекватно реагувати на цю інформацію в процесі виконання функціональних обов’язків.

При розробці плану самоудосконалення особистих елементарних психічних процесів курсанти повинні визначити мету, рівень сформованості своїх елементарних психічних пізнавальних процесів. Далі є доцільним розробити шляхи їх удосконалення, визначити індивідуальну програму по удосконаленню особистих психічних процесів, методи роботи, форми самоконтролю тощо.

Курсанти повинні зрозуміти значимість релаксації у системі індивідуальних занять по удосконаленню особистих психічних процесів та психологічних властивостей.

Підготовка до семінару вимагає усвідомлення сутності та значення основних вищих психічних пізнавальних процесів особистості курсанта, - пам’яті, уяви та мислення, які є тісно пов’язаними між собою. Об’єднує їх те, що вищи психічні пізнавальні процеси безпосередньо не спираються на аналізатори.

Структура пам’яті як психічного процесу складається з наступних елементів: запам’ятовування, збереження, відтворення та забування. Пам’ять буває різних видів, зокрема зорова, рухова, слухова, образна, довготривала, короткотривала тощо. Треба знати основні ознаки індивідуальної пам’яті особистості - об’єм, швидкість, точність, міцність.

Уява дозволяє формувати особі в своєї свідомості образи певних об’єктів чи явищ, які ця особа не може сприймати безпосередньо на підставі сприйняття. Визначають образи сучасного, минулого, майбутнього та фантастичного. Існує два основних видів уяви, - відтворювальна та творча. Курсанти чітко повинні розуміти значення кожного виду уяви в своїй професійної діяльності.

Мислення як вищий психічний пізнавальний процес дозволяє особистості шукати та знаходити принципове нову інформацію на основі особистих розумових дій, - порівняння, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, моделювання тощо. Доцільно запам’ятати, що усі вищи психічні пізнавальні процеси є органічно пов’язаними з елементарними психічними пізнавальними процесами. Високий рівень розвитку відчуттів, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви є підставою високого професіоналізму майбутнього моряка. Усі психічні пізнавальні процеси можна удосконалювати на основі спеціального тренування.

Практичні завдання:

Теми рефератів:

1. Відчуття та їх значення у професійної діяльності моряка.

2. Сприйняття простору.

3. Шляхи удосконалення сприйняття курсанта морського ВНЗ.

4. Розвиток сенсорної культури особистості моряка.

5. Розвиток чуттєвої сфери курсанта ВНМЗ в процесі оволодіння професією.

6. Шляхи удосконалення пам’яті професійного моряка.

7.Творче мислення.

8. Взаємозв’язок вищих психічних пізнавальних процесів.

9. Види пам’яті та їх значення для працівника морського транспорту.

10. Пам'ять людини і пам'ять машини.

11. Пам'ять у навчальній діяльності курсанта ВНМЗ.

12. Шляхи удосконалення мислення особистості.

13. Розумові дії: сутність та специфіка.

14. Критичність мислення та його продуктивність.

15. Інтелектуальна активність моряка.

Теми для дискусії:

1.«Чи впливають кольори на наш настрій та почуття?»

2. «Які умови сприяють прояву явища «сенсибілізація»?

3. «Чому дизайнери враховують кольори при оформленні приміщення різного призначення?»

4. «Як ви розумієте думку про те, що комп'ютери все менше здатні моделювати людське мислення?»

 

Завдання:

I. Провести самотренінг особистих психічних пізнавальних процесів, зокрема:

А) визначити дожину та вагу різноманітних предметів побутового призначення, перевірити отримані дані за допомогою об’єктивних показників;

Б) протягом хвилини сконцентрувати увагу на максимальної кількості звуків оточуючого середовища;

В) розробити план індивідуального самоудосконалення зорових та слухових аналізаторів.

Вправа №1

Мета: активізація відчуттів та образних уявлень.

Завдання№1: Уявіть шість предметів зеленого кольору (наприклад, трава, автомобіль, вогник світлофору…); уявіть шість предметів розміром не менше 5см; уявіть шість предметів величезного розміру; уявіть шість предметів, що можуть знаходитися на борту судна.

Завдання№2: Уявіть шість звуків, які лунають під час дорожньо-транспортній події; шість звуків природи; звуки, які є характерними на борту кожного судна; уявіть абстрактні звуки й їх емоційне забарвлення – приглушені, огидні, злорадні, різкі, віддалені.

Завдання№3: Уявіть запахи тютюну, диму, огнища, крему, бензину, тонкий аромат духів, соленого моря.

Вправа №1:

Мета: Стимулювати відтворювальної уяви.

Завдання:У стані релаксації уявить прямокутник, протилежні кути якого з’єднані прямими лініями. Впродовж однієї хвилини порахувати всі геометричні фігури, що проглядаються, а також малюнки, яким можна надати назву. Загальна кількість їх повинна бути не меншь п’ятнадцяти.

Вправа №2:

Мета: Стимулювання творчої уяви.

Завдання:Скласти невелику розповідь, обов’язково включивши в неї такі слова: «тиша», «крик чайки», «каюта», «камбуз» «тривога», «гроза». Розповідь повинна мати сюжетну лінію й оригінальну розв’язку.

Вправа №3:

Мета: Стимуляція відтворювальної уяви.

Завдання: У стані релаксації із закритими очима уявити собі малюнок траєкторії руху мотоцикліста, який виїхав із пункту А, та далі проїхав у західному напрямку 6км, повернув на південь і проїхав ще 12км. Далі його шлях лежав на схід, він переборов ще 6км. Повернувши на північ, мотоцикліст проїхав також 6км. Останній відрізок шляху склав 6км на захід. На що схожа траєкторія його руху?

Вправа №4:

Мета:Активізація мислення.

Завдання а): Подумки перерахувати числа в зростаючому й убиваючому порядку:

- 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...100;

- 100, 98, 96, 94, 92, ...2;

- 3, 6, 9, 12, 15, ...99;

- 99, 96, 93, 90, ...3;

- 4, 8, 12, 16, ...100;

- 100, 96, 92, 88, ...4 тощо.

Завдання б): На аркуші паперу в будь-якому зручному темпі, але в одному ритмі записувати цифри від 1 до 20. У той же час у момент написання кожної цифри, починаючи з одиниці, робити вголос відлік із 20 до 1. Домагатися, щоб завдання виконувалося в єдиному ритмі, спокійно, без напруги і без помилок.

Завдання в: Ускладнити завдання в такий спосіб. На аркуші паперу записати повільно своє власне прізвище, але вимовляти літери добре знайомого прізвища починаючи з останньої. Це завдання досить складне, але значно оптимізує мислення за рахунок концентрації уваги.

Завдання г):Прочитати правильно такий текст і зрозуміти його зміст:

«однимізпарадоксівтворчостієтещодлятогощобмислитиоригінальноми повинніякможнабільшезнайомитисязідеямитакожіінших» (Дж. Кнеллер)

Завдання д): Уважно прочитайте цитати видатних людей минулого, зосередившись на суті кожної:

- «Це не важливо. І саме тому так цікаво» (Агата Крісті).

- «Не можна напитися словом вода, не можна плисти по формулі Н2О» (Алан Уотс)

- «Свобода волі – це спроможність із радістю робити те, що повинен» (Карл Юнг).

- «Постійну цінність має тільки скороминуще» (Іонеско).

- «Потрібно дуже багато часу, щоб стати молодим»(Пабло Пікассо).

Вправа №5

Завдання е):Підібрати якнайбільше синонімів (схожих за значенням слів) до таких слів: самовпевнений, безцеремонний, знаючий собі ціну; нещасливий, чудовий…

Завдання ж): Визначити день, якщо три дні тому був день, що передує вівторку, то який день буде післязавтра?

Завдання з): Уважно прочитайте афоризми письменника С.Лема і вдумайтеся в їхній зміст:

- «Нерідко темні вікна є ясним доказом»;

- «Перебуваючи на вершині, Ви перебуваєте на краю безодні»;

- «Іноді треба замовчати, щоб Вас почули»;

- «За кожним рогом Вас чекає новий напрямок»;

- «Вихід звичайно там, де вхід»;

- «Перша умова безсмертя є смерть»;

- «Подумайте, перед тим, як замислюватися».

Список питань для самоконтролю:

1. Яку роль відіграють відчуття та сприймання в професійної діяльності моряка?

2. Що відрізняє відчуття від сприйняття ?

3. Назвіть основні властивості сприйняття.

4. Що таке «пороги чутливості аналізатора»? Які фактори можуть їх змінювати?

5. Значення сприйняття в професійної діяльності працівника морського транспорту.

6. У чому проявляється активний характер відчуттів і сприйняття в процесі виконання моряком його функціональних обов’язків?

7. На підставі самооцінки визначите рівень розвитку особистих відчуттів та сприйняття за п’ятибальної шкалою.

8.Схарактеризуйте пам'ять та її місце в системі психічних пізнавальних процесів моряка.

9.Дайте психологічну характеристику процесам особистої пам'яті.

10.Які існують різновиди пам'яті? Дайте їх класифікацію.

11.Чим довільне запам'ятовування відрізняється від мимовільного?

12.Які чинники впливають на ефективність довгочасної пам'яті?

13.Назвіть шляхи удосконалення пам’яті курсанта ВНМЗ.

14. Який існую зв'язок між вищими психічними пізнавальними процесами?

15. Надайте загальну характеристику мислення.

16. Чи збігаються поняття «мислення» та «інтелект»?

17. Які ви знаєте розумові дії?

Самотестування:

- Що є сприйняття?

«2»: Сприйняття – це елементарний психічний пізнавальний процес, який дозволяє людині сприймати предмети та явища.

«5»: Сприйняття – це елементарний психічний пізнавальний процес, який дозволяє людині отримувати інформацію про властивості предмету чи явища в їх сукупності на підставі безпосереднього впливу подразника на аналізатори.

«4». Сприйняття – це елементарний психічний пізнавальний процес, який дозволяє людині отримувати інформацію про властивості предмету чи явища

-Що є відчуття?

«3»: Відчуття – це елементарний психічний процес, який дозволяє сприймати інформацію про ознаки предмету чи явища.

«5»: Відчуття як елементарний психічний пізнавальний процес дозволяє сприймати окремі властивості предмету чи явища на підставі безпосереднього впливу подразників на аналізатори.

«2»: Відчуття – це елементарний психічний процес, який дозволяє відчувати інформацію з зовнішнього середовища.

- Що є пам’ять ?

«2»: Пам’ять - це властивість психіки, яка дозволяє запам’ятовувати текс та інформацію про навколишнє середовище.

«3»; Пам’ять - це механізм, який дозволяє запам’ятовувати та зберігати інформацію, з якою людина ознайомлена.

«5»: Пам’ять – це вищий психічний пізнавальний процес, який дозволяє особі запам’ятовувати, зберігати, відтворювати та забувати інформацію.

- Назвіть види мислення:

«2»: Наочний, активний, відтворювальний.

«4»: Теоретичний, наочно-дійовий, образний.

«5»: Наочно-дійовий, наочно-образний, абстрактний.

«3»:. Наочно-образний, абстрактний, відтворювальний.

- Надайте визначення уяві:

«2»: Уява дозволяє людині уявляти те, що вона хоче.

«5»: Уява - це вищий психічний пізнавальний процес, який дозволяє формувати особі в її свідомості образи об’єктів чи явищ, які вона не може сприймати безпосередньо.

«4»6 Уява – це психічний процес відтворення в свідомості образів об’єктів чи явищ.

- Назвіть усі психічні пізнавальні процеси:

«2»: Пам’ять, темперамент, здібності та характер.

«4»: Пам’ять, уява, мислення, відчуття.

«3»: Пам’ять, темперамент, відчуття, сприйняття, характер, мислення, уява.

«5»: Пам’ять, уява, мислення, відчуття, сприйняття.

Завдання щодо звітності:. Створенная компьютерної звіт-презентації.

Література

 

1. Загальна психологія: Підручник /О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та інш. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.

2. Зайцева Т.Г. Психічна культура як фактор психоемоційної стійкості моряка. – Херсон: ХДМІ, 2009. – 99 с.

3. Зайцева Т.Г.Самоменеджмент психофизических состояний. Научные основы психологического самоуправления. – Херсон: ПАО «Херсонская городская типография», 2011. – 40 с.

4. Мясоїд П.А Загальна психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища шк., 2001.- 487 с.

5. Основи психології: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів /А.І. Веракіс, Ю.І.Завалевський, К.М.Левинський. – Х. – К., 2005. – 416 с.

6. Психологія /За ред. чл.-кор.-та АПН України Ю.Л.Трофімова.Підручник для ст-в вищих навч.закладів. Київ, «Либідь», 2001. – 556 с.

7. Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология. Учеб. пособие. М., «Высшая школа», 1977. – 247 с.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.