Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Поняття дробу. Рівність дробів. Основна властивість дробів. Скорочення дробів та їх зведення до спільного знаменника. Нескоротні дроби.2. Для виконання поставлених завдань введемо означення понять, які відносяться до нової числової множини.

Означення: пара чисел (m;n) або символ , де m і n – натуральні числа, називається звичайним дробом. Число, яке стоїть над рискою, називається чисельником, а число, яке стоїть під рискою, - знаменником дробу.

Знаменник дробу показує на скільки рівних частин поділено величину, а чисельник дробу - скільки таких рівних частин взято.

Означення: Дроби, що позначають одне і те ж саме дробове число, називають рівносильними або еквівалентними.

Наприклад, дробове число можна позначати 1, , , , ,..., ,..., а дробове число - можна позначити: , , , ... , , …

Означення: два дроби і називають рівними, якщо виконується рівність mq=np.

Символічно це означення можна записати так: .

Сформулюємо та доведемо теорему, яку в математиці називають основною властивістю дробів.

Теорема:якщо чисельник і знаменник дробу помножити чи поділити на довільне натуральне число, то дістанемо дріб, що дорівнює даному.

Доведення.

Розглянемо дріб і довільне mÎN. Помножимо чисельник і знаменник на m. Одержимо . Як показати, що ? – згідно означення про рівні дроби, а це дійсно так, бо p(qm)=q(pm), бо p, q і m ÎN, для яких p(qm)=q(pm), адже справедливі переставний і сполучний закони множення. Аналогічно можна довести і другу частину теореми.

Виявляється, що основна властивість дробів знайшла широке застосування при виконанні таких операцій над дробами як скорочення дробів і зведення дробів до спільного знаменника.

Означення: скороченням дробу називається операція ділення чисельника і знаменника дробу на їхні спільні дільники, в результаті якої дріб замінюється рівносильним йому дробом з меншими числами.

Означення: зведенням дробів до спільного знаменника називається операція множення чисельника і знаменника на одне і те ж саме, відмінне від нуля число, в результаті якої даний дріб замінюється рівносильним йому, але з вказаним знаменником.

Означення: якщо чисельник дробу менший за знаменник, то дріб називають правильним. Якщо чисельник дробу більший за знаменник або дорівнює йому, то дріб називають неправильним.

Означення: дріб називають нескоротним, якщо найбільший спільний дільник чисельника і знаменника дорівнює 1.

Прикладом правильних дробів серед наступних є перший, другий і четвертий, а неправильним є третій. Прикладом нескоротних дробів є наступні

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.