Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Складіть документ, текст якого відповідає вимогам, які пред’являються до текстів документівСкладіть документ, в якому вступ, доказ і закінчення розміщені прямим порядком.

Складіть документ, у якому зворотній порядок розташування логічних документів.

Наведіть перелік документів, які належать до документів з ВРС.

Наведіть перелік документів, які належать до документів з НРС.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – Державний герб, емблема організації.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – назва організації вищого рівня, установи, організації, підприємства, структурного підрозділу.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – індекс підприємства зв’язку, поштова і телеграфна адреса.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту –дата.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – індекс.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – посилання на дату та індекс вхідного документа.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – місце складання або видання.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – гриф обмеження доступу до документу.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – адресат.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – гриф затвердження.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – резолюція.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – заголовок до тексту.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – відмітка про контроль.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – відмітка про наявність додатків.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – підпис.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – печатка.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – відмітка про засвідчення копій.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – прізвище виконавця, номер його службового телефону.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – відмітка про виконання документа і спрямування його до справи.

Наведіть приклад розміщення в документі реквізиту – відмітка про переніс даних на машинний носій та відмітка про надходження.


 1. Складіть службовий лист.

 2. Складіть супровідний лист.

 3. Складіть гарантійний лист.

 4. Складіть телеграму.

 5. Складіть телефонограму.

 6. Складіть довідку особистого характеру.

 7. Складіть внутрішню доповідну записку.

 8. Складіть зовнішню пояснювальну записку.

 9. Складіть стислий протокол.

 10. Складіть повний протокол.

 11. Складіть наказ із загальних питань різних видів.

 12. Складіть наказ з особового складу.

 13. Складіть негативну характеристику.

 14. Складіть договір поставки.

 15. Складіть протокол до договору поставки.

 

Питання на екзамен 1. Зображення Державного герба України: де відтворюють, де розміщують в залежності від бланка документа, розміри реквізиту, особливості розміщення зображення герба Автономної Республіки Крим.

 2. Зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування): де розміщують, у яких випадках реквізит не відтворюють, особливості розташування на бланках документах недержавних організацій, рекомендовані розміри реквізиту.

 3. Зображення нагород: де розміщується, у якому випадку розміщувати реквізит не є доцільним.

 4. Код організації: за чим проставляється, мета наведення, де проставляється.

 5. Код форми документа:що визначає реквізит, як позначають, місце розташування.

 6. Назва організації вищого рівня:як зазначають (повністю чи скорочено), де розміщують, особливості зазначення реквізиту у випадку подвійного чи потрійного підпорядкування організації, особливості зазначення реквізиту у випадку підпорядкування організації водночас місцевій адміністрації та міністерству (або іншому центральному органу влади). Наведіть приклади.

 7. Назва організації:особливості відповідності слів та окремих букв реквізиту, умови та особливості подачі скороченої назви організації, випадки подачі назви організації іноземною мовою, особливості зображення реквізиту, якщо документ підготовлено двома і більше організаціями, розміщення реквізиту у випадку підготовлення документу організаціями одного рангу. Наведіть приклади.

 8. Назва структурного підрозділу або територіального відділення, філії, посадової особи:де зазначають, де розміщують. Наведіть приклад.

 9. Довідкові дані про організацію:що входить до складу цього реквізиту, особливості порядку і форми написання реквізиту, на якому документу, зазвичай, наводять реквізит, де розміщують.

 10. Назва виду документа:в яких документах реквізит не зазначають, де наводять, як наводять.

 11. Дата документа:послідовність елементів реквізиту, особливості позначення року, дня місяця і місяця, приклади застосування словесно-цифрового порядку наведення дати, місця розташування реквізиту в залежності від оформлення їх на бланку чи не на бланку. Наведіть приклади.

 12. Реєстраційний індекс документа:поняття, складові елементи реквізиту, місце розташування. Наведіть приклади.

 13. Посилання на реєстраційний індекс і дату документа:де наводять, випадки оформлення, місце розташування. Наведіть приклади.

 14. Місце складання або видання документа:умови наведення, у яких документах реквізит не застосовують, де розміщують. Наведіть приклади.

 15. Гриф обмеження доступу до документа:що засвідчує, де розміщують, особливості проставлення, чим можуть доповнити реквізит за потреби. Наведіть приклади.

 16. Адресат:що може бути адресатом, складові елементи, особливості оформлення реквізиту, якщо лист адресують: а) організації, б) посадовій особі із зазначенням організації, в) керівникові організації і назва організації входить до складу назви посади адресата, г) багатьом однорідним організаціям; оформлення реквізиту, якщо до нього входить поштова адреса; випадки коли поштову адресу не слід наводити. Наведіть приклади.

 17. Гриф затвердження документа:поняття про затвердження, особливості оформлення реквізиту, якщо затвердження здійснюється за допомогою грифа затвердження, особливості оформлення реквізиту, якщо затвердження здійснюється виданням розпорядчого документа, місце розташування. Наведіть приклади.

 18. Резолюція: поняття про резолюцію, з чого складається; особливості оформлення, якщо у тексті документа зазначені терміни виконання; чи можна у резолюції зазначати лише посаду особи, якій доручається виконання документа; де і як проставляється. Наведіть приклади.

 19. Заголовок до тексту: поняття про реквізит, на які запитання відповідає, чи дозволяється на листах не зазначати цей реквізит, хто складає цей реквізит, варіанти наведення реквізиту. Наведіть приклади.

 20. Відмітка про контроль:що означає, якщо на документі є відмітка про контроль, як позначається, де позначається. Наведіть приклади.

 21. Текст:вимоги до тексту, характеристика основних логічних елементів тексту, їх розташування.

 22. Відмітка про наявність додатків:де розміщують, варіанти оформлення реквізиту, якщо: а) повна назва додатку наведена в тексті; б) назви додатків відсутні у тексті; в) до документа додають інший документ, що має свої додатки; г) додатки зброшуровані; ґ) є велика кількість додатків; д) при підготовці супровідного листа планується надіслати додаток не за всіма зазначеними у листі адресами; як оформляється посилання у самому додатку на документ, до якого оформлюють цей додаток.

 23. Підпис:де розміщують, елементи, види назв посад в залежності від використання бланка чи ні; особливості оформлення розшифрування підпису; особливості зазначення підписів якщо документ підписує кілька осіб (однакових посад чи ні), підписання документів колегіальних органів, підписання документів, які складаються комісією (як правило акти); особливості підписання документів, у разі відсутності посадової особи, яка відповідно до своїх обов’язків повинна підписати документ. Наведіть приклади.

 24. Гриф погодження документа:поняття про погодження проектів документів, де розміщується реквізит, елементи грифу, особливості зазначення реквізиту в залежності від погодження проекту документу особою чи колегіальним органом; як оформляється реквізит, якщо потрібно погодити проект документу з кількома підприємствами. Наведіть приклади.

 25. Візи документа:поняття про внутрішнє погодження проекту документа, склад реквізиту, де розташовують; де розташовують реквізит, якщо на лицьовому боці аркуша не вистачає місця для візи; особливості оформлення візи у випадку наявності зауважень і пропозицій до проекту документа; на якому примірнику проекту документа проставляють візу, якщо документ направляється за межі підприємства. Наведіть приклади.

 26. Відбиток печатки:мета проставлення, види печаток, особливості проставлення гербової печатки, особливості проставлення негербової печатки, як проставляється печатка, варіант проставлення печатки, якщо на документі заздалегідь визначено місце проставлення печатки. Наведіть приклади.

 27. Відмітка про засвідчення копії:де розташовують, елементи реквізиту, чи на ксерокопіях проставляється відмітка про засвідчення копії. Наведіть приклади.

 28. Прізвище виконавця і номер його телефону:де розміщують, особливості зазначення, якщо передбачається необхідність звернення до виконавця у разі потреби уточнення або роз’яснення змісту документа; які елементи ще можуть бути в складі реквізиту. Наведіть приклади.

 29. Відмітка про виконання документа і направлення його до справи:де і як проставляють, що означає наявність на документі цієї відмітки, елементи реквізиту, види відміток залежно від типу листа, який готовиться у відповідь. Наведіть приклади.

 30. Відмітка про наявність документа в електронній формі: де розміщують, на що вказує цей реквізит, елементи відмітки. Наведіть приклади.

 31. Відмітка про надходження документа до організації: як і де проставляють, елементи реквізиту. Наведіть приклади.

 32. Запис про державну реєстрацію: умови зазначення, місце розташування, де проставляють (в якій установі), елементи реквізиту. Наведіть приклади.

 33. Які використовують формати паперів для виготовлення документів?Наведіть розміри їх та представте різні види форматів в спадному вигляді.

 34. Поясніть: кутовий та повздовжній варіанти розміщення реквізитів.

 35. Які береги повинні мати бланки документів? Наведіть їх розміри.


8. ЛІТЕРАТУРА 1. Бевзенко С.П. Сучасна українська мова: Синтаксис: Навч. посібник / С.П.Бевзенко, Л.П.Литвин, Г.В.Семеренко. – Київ: Вища школа, 2005. – 270 с.

 2. Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 320 с.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч. пос. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 2003. – 400 с.

 4. Гончарова Н.І. Документаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 260 с.

 5. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 4-те вид.– Київ: Либідь, 2004. – 384 с.

 6. Закон України «Про державну таємницю» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16.– Ст.93.

 7. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 8. Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1989. – № 45. – Ст. 631.

 9. Закон України «Про поштовий зв'язок» // http: //www.portal. rada.gov.ua – Верховна Рада України

 10. Зубенко Л.Г. Ділові папери в менеджменті: Навч. Посібник/Л.Г.Зубенко, В.Д.Нємцов, М.О.Чупріна. – Київ: ТОВ "УВПК "ЕксОб". – 2003.

 11. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 248 с.

 12. Казмірчук П.Є.Складання ділових паперів.: Довідник –практикум. – 2002. – 189 с.

 13. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство: Учеб. пособие. – 3-е изд. – Москва: Инфра-М, 2003. – 304 с.

 14. Кірічок О.Г., Корбутяк В.І. Документування у менеджменті: Підручник. – 2-е вид., перероб. – Київ: Центр навч. літ., 2005. – 216 с.

 15. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посібник. – Київ: МАУП, 2002. – 168с.

 16. Конспект лекцій з дисципліни “Діловодство” для студентів спеціальностей 7.050204 “Адміністративний менеджмент”, 6.050200 “Менеджмент організацій”, 6.050100 “Економіка підприємства”, “Облік і аудит” та “Управління трудовими ресурсами” денної форми навчання / Кірічок О.Г., Корбутяк В.І. – Рівне: РДТУ, 2001 – 96 с.

 17. Конспект лекцій з дисципліни “Діловодство” для студентів спеціальностей 6.050100 “Економіка підприємства”, “Облік і аудит” та “Фінанси” заочної форми навчання / Корбутяк В.І. – Рівне: НУВГП, 2006 – 40 с.

 18. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль: Навч. посібник. – 3-тє вид.– Київ: ЦНЛ, 2004. – 364 с.

 19. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ – К.: Техніка, 1992.

 20. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1994. – 250 с.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил користування послу­гами поштового зв'язку» // Офіційний вісник України. – 2000. – № 41. – Ст. 1748.

 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» // Офіційний вісник України. – 1998. – № 48. – Ст. 1764.

 23. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2006. – 224 с.

 24. Складання ділових паперів: Практикум: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів /Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, М.П. Баган. – Київ: Либідь, 2002. – 240 с.

 25. Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади» // Збірник указів Президента України. — 1992. – Жовтень-грудень. – С. 5 – 6.

 26. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. – ДСТУ 4163-2003. Затверджено наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року № 55 (введено вперше зі скасуванням українського ГОСТ 6.38 – 90).

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.