Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вибір завдання до розділу № 2Номерваріанта (остання цифра залікової книжки) Документ, який потрібно скласти
1
 • службовий лист;
 • протокол;
 • доповідна записка (внутрішня);
 • наказ констатаційна частина якого відсутня;
 • характеристика (негативна);
 • господарський договір;
 • протокол розбіжностей до договору;
 • резюме.
2
 • службова записка;
 • довідка;
 • доповідна записка (зовнішня);
 • наказ, констатаційна частина якого складається із вступу, доведення та висновку;
 • характеристика (позитивна);
 • господарський договір;
 • протокол розбіжностей до договору;
 • резюме.
3
 • телеграма;
 • протокол;
 • пояснювальна записка;
 • наказ констатаційна частина якого представляє посилання на розпорядчий документ, що є підставою для видання цього наказу;
 • автобіографія;
 • господарський договір;
 • протокол розбіжностей до договору;
 • резюме.

 

Продовження табл. 3.2

4
 • телефонограма;
 • протокол;
 • пояснювальна записка;
 • заява про прийняття на роботу;
 • наказ з особового складу;
 • господарський договір;
 • протокол розбіжностей до договору;
 • резюме.
5
 • службовий лист;
 • протокол;
 • доповідна записка (внутрішня);
 • наказ констатаційна частина якого відсутня;
 • характеристика (негативна);
 • господарський договір;
 • протокол розбіжностей до договору;
 • резюме.
6
 • службова записка;
 • довідка;
 • доповідна записка (зовнішня);
 • наказ констатаційна частина якого складається із вступу, доведення та висновку;
 • характеристика (позитивна);
 • господарський договір;
 • протокол розбіжностей до договору;
 • резюме.
7
 • телеграма;
 • протокол;
 • пояснювальна записка;
 • наказ констатаційна частина якого представляє посилання на розпорядчий документ, що є підставою для видання цього наказу;
 • автобіографія;
 • господарський договір;
 • протокол розбіжностей до договору;
 • резюме.


Продовження табл. 3.2

8
 • телефонограма;
 • протокол;
 • пояснювальна записка (зовнішня);
 • заява про прийняття на роботу;
 • наказ з особового складу;
 • господарський договір;
 • протокол розбіжностей до договору;
 • резюме.
9
 • службовий лист;
 • протокол;
 • доповідна записка (внутрішня);
 • наказ констатаційна частина якого відсутня;
 • характеристика (негативна);
 • господарський договір;
 • протокол розбіжностей до договору;
 • резюме.
10
 • службова записка;
 • довідка;
 • доповідна записка (зовнішня);
 • наказ констатаційна частина якого складається із вступу, доведення та висновку;
 • характеристика (позитивна);
 • господарський договір;
 • протокол розбіжностей до договору;
 • резюме.


Розділ 3. Особливості складання документів

У цьому розділі потрібно зазначити (описати) особливості написання тих документів, які наведені в контрольній роботі (згідно з табл. 3.2), а саме:

– визначення документа та до яких видів відноситься даний документ (наприклад: інформаційні, розпорядчі, організаційні, кадрові, господарські чи претензійні і т.д.);

– класифікація на групи (види) (наприклад: протокол може бути стислим, повним та стенографічним… і пояснити… і т.д.);

– особливості складання тексту (наприклад: текст наказу складається з двох частин – констатаційної та розпорядчої, а саме… і т.д.);

– перелік реквізитів цього документа.

Підпункти цього розділу представляють собою назви документів, після яких іде пояснення.

Вся необхідна інформація знаходиться в даному комплексі, нижче перед зразками документів.
ТЕЛЕГРАМА. Підприємства, установи та організації надсилають телеграми, якщо інші види зв’язку не можуть забезпечити своєчасного передання інформації, необхідної для термінового прийняття управлінського рішення.

Телеграми, складені на підприємстві, візують, підписують, датують та засвідчують печаткою відповідно до загальних вимог щодо оформлення службових листів. Телеграма може бути написана ручкою, надрукована на друкарській машинці чи набрана на комп’ютері, без викреслень та виправлень, у такій послідовності:

 


 • назва виду документа (ТЕЛЕГРАМА);

 • позначка про категорію телеграми;

 • позначка про вид телеграми;

 • назва пункту призначення (із зазначенням номеру міського відділення зв’язку або району й області, якщо телеграму адресовано в сільську місцевість);

 • адреса одержувача (повна або умовна);

 • прізвище адресата (у телеграмах, адресованих у сільську місцевість, крім прізвища, необхідно зазначити ім'я й по батькові);

 • номер документа, на який дають відповідь (для телеграм-відповідей);

 • текст телеграми;

 • вихідний номер телеграми;

 • скорочена назва підприємства, що надсилає телеграму;

 • посада особи, яка підписала телеграму;

 • прізвище особи, яка підписала телеграму;

 • повна адреса, номер відділення зв’язку і назва підприємства-відправника телеграми (зазначають у нижній частині телеграфного бланка);

 • дата підписання телеграми (зазначають у нижній частині телеграфного бланка);

 • відбиток печатки підприємства-відправника (зазначають у нижній частині телеграфного бланка).


Ту частину телеграми, яку передають телеграфом, пишуть або друкують великими літерами через два інтервали. Текст телеграми подають без абзаців. переносити слова не дозволяється.

Усі відомості, зазначені в нижній частині телеграфного бланка, друкують малими літерами, лише перше слово – з великої. Ці відомості в рахунок слів не включаються, каналами зв’язку не передаються і відправником не оплачується. У разі оформлення телеграми на чистому аркуші паперу, нижню частину відокремлюють суцільною лінією.

Повна адреса включає найменування адресата, найменування вулиці, номер будинку, пункт призначення (місто або населений пункт), назву країни (для міжнародних телеграм). Номери будинків, корпусів, квартир можна писати літерами або цифрами, які, в свою чергу, розділяються словами „будинок”, або „буд”, „корпус”, або „кор”, „квартира”, або „кв”. назви номерних вулиць або підприємств передаються літерами. Слова „проїзд”, „проспект”, „квартал”, „провулок” слід писати повністю.

У телеграмах, адресованих підприємствам, замість детальної адреси і повної назви адресата можна використовувати їх умовні чи скорочені позначення, які мають бути зареєстровані підприємством зв’язку. При цьому умовна адреса повинна складатися з одного легкого для прочитання слова не більше як із 6 літер, наприклад: ОРІОН, МАЛЬВА, АЙСТРА, тощо; скорочена адреса – з одного слова не більше як із 15 літер, наприклад: АВТОТЕХСЕРВІС, ПРОМБУДМОНТАЖ, НАФТОГАЗПРОМ тощо. Не допускається вживання умовних і скорочених адрес, що складаються з власних назв (назв міст, інших населених пунктів, річок тощо).

Існує кілька варіантів написання адреси з використанням умовного або скороченого позначення:

 


 1. пункт призначення, номер міського відділення зв’язку, умовна або скорочена адреса, присвоєна адресату та зареєстрована ним у відділенні зв’язку, з яким укладено договір доставки телеграм, посада і/або прізвище адресата. Наприклад: „ДНІПРОПЕТРОВСЬК 5 АЙСТРА КЕРУЮЧОМУ СПРАВАМИ ПЕТРУСЕНКОВІ”;

 2. пункт призначення, номер абонентської установки, умовна або скорочена адреса (за бажанням), прізвище адресата. Наприклад: „ХАРКІВ АТ381236 ХІМПРОМБУД ГАЛЬЧЕНКУ”.


У тексті телеграми не повинно бути жодного зайвого слова. Характерна риса телеграм – особлива стислість і явність викладу. Як правило, з телеграми вилучають сполучники, прийменники, розділові знаки. Вони вживаються лише тоді, коли їх пропущення перекручує зміст. Заперечення „не” з тексту телеграми не вилучають.

Знаки, в тому числі розділові, в телеграмах можна подавати як відповідними позначками (табл. 3.3), так і словами, повністю або скорочено (за бажанням відправника).

Таблиця 3.3
Позначення знаків у телеграмі

Знак Елемент Значення
1 2 3
. Крапка крп
, Кома км
: Двокрапка двкрп
( Ліва дужка джк
) Права дужка джк
Апостроф -
Тире або знак мінус -
+ Плюс -
? Знак питання -
= Знак рівності -
/ Дріб або знак ділення -

 

У групах цифр крапка, кома, двокрапка, тире, плюс подаються відповідними позначками.

Пишуться тільки словами:

№ – номер або НР;

! –знак оклику;

% –відсоток.

На підприємствах телеграми складають у двох примірниках. Перший примірник подають у відділенні зв’язку, а другий (копію) підшивають до справи.
Зразок телеграми:
Т Е Р М І Н О В А КІРОВОГРАД 13 РОНДО СТАРЕНКУ
ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТЕМИ 82 ПРИПИНЕНО КРП
ПРИЧИНИ ПОВІДОМИМО ЛИСТОМ НР 157 РОЗАЛІЯ ТЕРЕЩУК

___________________________________________________
вул. Галаганівська, 119/3, м. Київ, 04080

ТОВ „Розалія”

Директор (підпис) М.С. Терещук

16.03.2009
(відбиток печатки)
ТЕЛЕФОНОГРАМА – це службовий документ, який містить інформацію, передану по телефону. Його складають тоді, коли необхідно терміново передати підвідомчій установі розпорядження або повідомити адресата про ділову нараду, зустріч, засідання, збори, зміну у запланованому заході тощо.

Як правило, телефонограму складає, оформлює й передає секретар-референт або інший працівник підприємства за дорученням керівництва.

Оформлюють телефонограму на спеціальному чи трафаретному бланку або на чистих аркушах паперу формату А 5 в одному примірнику із зазначенням таких реквізитів:

 


 • назва підприємства;

 • назва виду документа (ТЕЛЕФОНОГРАМА);

 • дата документа (датою телефонограми є дата її передавання);

 • реєстраційний індекс документа;

 • адресат;

 • текст документа;

 • підпис;

 • прізвище та номер телефону особи, яка передала документ, а також прізвище і номеру телефону особи, яка прийняла документ.


Зразок телефонограми:
ДП ”УКРСПЕЦБУД”Головному інженеру філії №2

Козаку Г.В.

ТЕЛЕФОНОГРАМА
02.03.200912/01-17

Київ
Терміново повідомте про результати досліджень, отримані Вами у відрядженні.
Перший заступник

генерального директора (підпис) Р.М.Байденко
Передав: Прийняв:

Референт Луценко Секретар Дорошенко

тел. 498-88-99 тел. 489-00-01


Час передавання: 10.00

Підписує телефонограму керівник підприємства або відповідальний виконавець. Якщо телефонограму передають кільком адресатам, то складають список адресатів із зазначенням номерів їх телефонів.

Текст телефонограми має бути лаконічним, чітким, стислим. Бажано, щоб його обсяг не перевищував 50 слів, при цьому слід уникати слів, які рідко вживаються або складно вимовляються. Літери у прізвищах, які погано сприймаються на слух, передають словами. Наприклад, прізвище Глібко передають так: „Ганна, Леонід, Іван,Богдан, Костянтин, Ольга”.

Передаючи телефонограму, слід дотримуватися такої послідовності:

 


 • відрекомендуватися і назвати номер свого службового телефону;

 • назвати вид документа;

 • задиктувати текст телефонограми (і переконатися у правильності запису її абонентом);

 • назвати посаду та прізвище особи, яка підписала телефонограму;

 • записати назву посади, прізвище особи, яка прийняла телефонограму, номер її службового телефону, час передавання-приймання.


Зразок телефонограми:

АТ „Коровай” Дочірнє підприємство „Колос”
Передав Міщенко тел. 345 67 89 Прийняв Приймак тел. 987 65 43
ТЕЛЕФОНОГРАМА
09.03.2009 № 89 Час передавання: 14 год. 15 хв.
Проведення наради з питань впровадження нових технологій у виробництво переноситься на 30 березня 2009 року.Реєстрація учасників – з 9.30. Початок наради – о 10.00.Голова правління (підпис) О.С. Попельницький

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА –це службовий документ, що містить виклад певного питання з висновками та пропозиціями автора.

У доповідній записці автор може:

 


 • інформувати керівника про складні ситуації, важливі події або факти, що мали місце;

 • доповідати про непередбачені труднощі, які виникли вході виконання роботи;

 • повідомляти про перенесення термінів, дострокове завершення або припинення роботи з певних причин.


Доповідна записка може бути підготовлена як із власної ініціативи автора, так і за дорученням керівництва.

Залежно від адресата доповідні записки бувають внутрішні і зовнішні.

Внутрішню доповідну записку адресують керівникові (підприємства або структурного підрозділу), якому безпосередньо підпорядковується працівник-автор записки.

Зразок внутрішньої доповідної записки:

(НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ) Директору_________

(назва підприємства)

(прізвище, ініціали)
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
30.04.2009 № 3

м. Чернігів
Про необхідність проведення

документальної ревізії

у магазині „....”
Повідомляю, що під час проведення 29 січня 2009 р. інвентаризації товарних фондів магазину „....”, виявлено нестачу різних товарів на загальну суму 20,5 тис.грн.

Прошу Вас призначити документальну ревізію товарних операцій магазину за період з 01.01.2009 до 29.01.2009.

Начальник відділу (підпис) (розшифрування підпису)
До справи №_____

(посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)

(дата)
Її оформлюють на стандартному аркуші паперу з відтворенням таких реквізитів:

 


 • назва структурного підрозділу підприємства;

 • назва виду документа (ДОПОВІДНА ЗАПИСКА);

 • дата документа;

 • реєстраційний індекс підприємства;

 • місце складання документа (у разі потреби);

 • адресат;

 • заголовок до тексту документа;

 • текст документа;

 • відмітка про наявність додатків (за наявності додатків);

 • підпис;

 • відмітка про наявність документа в електронній формі (у разі потреби).


Підписує внутрішню доповідну записку її автор.

Зовнішні доповідні записки адресують керівникам органів вищого рівня.

Зразок зовнішньої доповідної записки:
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ”ДІНОЛ”

вул. Струтинської, 12, м. Рівне, 33012, тел. 62-02-02

код ЄДРПОУ 12123522, р/р 26003202535654 в Укрексімбанку м. Рівне12 січня 2009 року № 12-03/125

Начальнику

Державної податкової

інспекції у м.. Рівному

Сидорчуку В.В.

доповідна записка

Про відновлення операції
У зв’язку з відсутністю заборгованості по податках до Державного бюджету та державних цільових фондів можна відновити операції на нашому розрахунковому рахунку №26003202535654 в Укрексімбанку м. Рівне МФО 333321, який був тимчасово заблокований 22.12.2008 розпорядженням ДПІ у м. Рівне за № 667.


Директор (підпис) М.О. Мартинюк

Головний бухгалтер (підпис) В.Ю. Богдан

Як правило, їх оформлюють на загальному бланку підприємства, при цьому реквізит „назва структурного підрозділу підприємства” не зазначають.

Незалежно від того, хто є автором зовнішньої доповідної записки, підписати її має право тільки керівник підприємства. Проте, за необхідності, на документі може бути зазначено прізвище та номер телефону безпосереднього виконавця.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА– це службовий документ, що містить пояснення змісту окремих положень іншого документа або причин якоїсь дії, вчинку, ситуації.

За призначенням пояснювальні записки поділяються на дві групи. До першої групи належать пояснювальні записки, які є, так би мовити, супровідними відносно основних документів (планів, звітів тощо). Вони мають зберігатися у справі разом з основними документами. До другої групи належать записки, у яких наводятьпояснення з приводу подій, пригод, вчинків та поведінки окремих працівників.

Зразок пояснювальної записки:

Начальнику

АТП №____

(прізвище, ініціали)
водія автобуса

(прізвище, ім’я, по батькові)

Пояснювальна записка
14 лютого 2009 року я виїхав на маршрут із запізненням у зв’язку з тим, що при виїзді з автопарку було виявлено неполадки в роботі двигуна автобуса, на усунення яких було витрачено 2 години.
(підпис водія автобуса)

20.02.2009

Пояснювальна записка може бути оформлена на чистому аркуші паперу від руки і адресована керівникові підприємства або структурному підрозділу, у якому працює автор записки.

Складає і підписує пояснювальну записку працівник, який має безпосереднє відношення до подій, причини яких пояснюються в записці. Дата пояснювальної записки є дата її підписання, а не дата пригоди, що сталася.

СЛУЖБОВІ ЛИСТИ – це один із способів обміну інформацією і оперативного управління найрізноманітнішими процесами діяльності організацій.

Службові листи застосовують для розв’язання численних оперативних питань, що виникають в управлінській діяльності: запити, повідомлення, запрошення, претензії, зміни, уточнення, завдання, з’ясування, нагадування, підтвердження, рекомендації, пропозиції, зауваження, прохання, вимоги та ін. текст службового листа повинен висвітлювати лише одне питання. Головна мета службового листа – спонукати до дії, переконувати, доводити, пояснювати. Цього досягають ясністю, чіткістю та стислістю тексту. рекомендується у тексті листа уникати категоричних виразів із вживанням конструкцій на зразок “напевне”, “як і раніше”, “як відомо”, “якщо можливо” та ін. Тон листа повинен бути нейтральним.

Реквізити службового листа:

 


 • державний герб;

 • емблема організації;

 • зображення нагород;

 • назва міністерства, відомства;

 • назва організації;

 • дата;

 • індекс;

 • посилання на індекс та дату вхідного документа;

 • адресат;

 • заголовок до тексту;

 • текст;

 • підпис;

 • прізвище виконавця та номер його телефону.

 


Зразок службового листа:МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

вул. Приходька, 75,м. Рівне, 33000, тел. (0362) 22-11-22; 9-40_________________________________________________________
12.02.2009030-15/14 Начальнику головного управління економіки

на № ____ від _________ Рівненської облдержадміністрації

п. Іванчуку І.І.

Про надання інформації
На факультеті менеджменту НУВГП кафедра управління здійснює підготовку фахівців за спеціальністю “Менеджмент організацій”.

Майбутні спеціалісти готуються до виконання обов’язків в управліннях та відділах обласних, районних та міських органів державного управління і місцевого самоврядування.

Прошу Вас надати інформацію студенту V курсу (денна форма навчання) Лисаку Богдану Івановичу для підготовки дипломної роботи на тему “Організація взаємодії органів регіональної влади та підприємницьких структур у процесі управління інвестиційною діяльністю на прикладі Рівненської області”.
Сподіваюсь на Вашу допомогу і завчасно дякую за співпрацю.
Ректор (підпис) А.М.Рибачок

СЛУЖБОВІ ЗАПИСКИ за своїм призначенням ближчі до службових листів, ніж до доповідних і пояснювальних записок. За допомогою службових записок здійснюється листування між структурними підрозділами у межах одного підприємства.

Залежно від змісту службова записка може мати інформаційний, ініціативний або звітний характер і містить повідомлення, пропозицію, прохання або відповідь.

Для оформлення службових записок кожний структурний підрозділ підприємства може заздалегідь виготовити спеціальний бланк службової записки, у якому буде зазначено його назву та назву виду документа, а також зафіксовано обмежувальні позначки для реквізитів „Дата документа”, „Реєстраційний індекс документа”, „Посилання на реєстраційний індекс і дату документа”, на який дають відповідь”, „Адресат” а „Заголовок до тексту”.

Зразок службової записки:
Управління організаційної Адміністративно-господарське

та кадрової роботи управління
26.02.2009 № 02-13/4

На №_____від_______

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Про виготовлення візитних

карток
Просимо забезпечити виготовлення візитних карток для працівників управління організаційної та кадрової роботи (ініціали, прізвища).

Начальник управління (підпис) (розшифрування підпису)
(Прізвище виконавця та номер

його внутрішнього телефону)
Підписує службову записку керівник структурного підрозділу, а за потреби й виконавець, який відповідає за текст записки. Крім того, у записці має бути зазначено номер внутрішнього телефону виконавця.

Службові записки доцільно впроваджувати тільки на великих підприємствах, що мають складну структуру й у штаті яких працює понад 200 осіб. Проходження службових записок має фіксуватися у відповідних реєстраційних формах.

ПРОТОКОЛ –це службовий документ, в якому фіксується хід обговорення питань і рішення, ухвалені на з’їздах, конференціях, зібраннях, нарадах, засіданнях колегіальних органів.

Обов’язковому протоколюванню підлягають засідання колегіальних органів (колегій, дирекцій, рад, правлінь тощо), які постійно діють на підприємствах.

Під час засідання постійний секретар або спеціально призначена особа веде протокол. За обсягом фіксованих даних протокол може бути:

 


 • стислий – зазначають лише питання, що їх обговорюють на засіданні, прізвища доповідачів та прийняті рішення;

 • повний – крім зазначених відомостей, містить записи виступів усіх доповідачів та учасників колегіального органу;

 • стенографічний – весь хід засідання записують дослівно.


Потрібно зазначити, що під час засідання складають лише чорновий варіант протоколу (рукописно, стенографічно або за допомогою диктофона чи іншого звукозаписувального приладу). Після чого у термін, встановлений у регламенті роботи колегіального органу (зазвичай, від одного до п’яти днів), протокол уточнюють, вивіряють згідно з рукописом чи фонозаписом, редагують і оформлюють.

Протокол оформлюють на загальному чи спеціальному бланку або на чистих аркушах паперу формату А4 з відтворенням таких обов’язкових реквізитів:

 


 • назва підприємства;

 • назва виду документа (ПРОТОКОЛ);

 • дата та реєстраційний індекс документа;

 • місце складання або видання документа;

 • гриф обмеження доступу до документа (якщо протокол містить конфіденційну інформацію);

 • гриф затвердження документа (якщо протокол підлягає затвердженню);

 • заголовок до тексту документа;

 • текст документа;

 • відмітка про наявність додатків (за наявності документів, що додаються);

 • підпис;

 • відмітка про виконання документа і направлення його до справи.


Датою протоколу є дата проведення засідання, а не дата його остаточного оформлення чи підписання. Якщо засідання тривало кілька днів, то через тире зазначають дати першого і останнього днів засідань. Наприклад:

08. – 10.06.2009

30.06. – 02.07.2009

30.12.2008 – 02.01.2009

Заголовок до тексту протоколу має містити назву виду колегіальної діяльності (засідання, нарада, збори) та назву колегіального органу в родовому відмінку. Наприклад: „Наради у заступника голови облдержадміністрації”, „Загальних зборів трудового колективу підприємства”.

Текст протоколу складається із вступної та основної частин.

Увступній частинізазначають прізвища та ініціали голови, секретаря, присутніх постійних членів колегіального органу і запрошених осіб, а також порядок денний.

Після слова „Присутні” спочатку за алфавітом записують усіх присутніх на засідання постійних членів колегіального органу, а потім-запрошених осіб із зазначенням, за потреби, їх місць роботи і посад. У протоколі розширеного засідання, де багато присутніх, склад їх зазначають кількісно, а список із прізвищами додають до протоколу, про що роблять відповідний запис.

У порядку денному зазначають питання, винесені на розгляд колегіального органу, прізвища та ініціали доповідачів, а в разі потреби-вказують їх посади. Питання розташовують в порядку їх важливості, складності і часу, передбаченого на обговорення. Найпростіші питання, як правило, зазначають останніми. Кожне питання нумерують. Якщо на розгляд виносять багато питань, дозволяється не включати порядок денний у текст протоколу, а зробити посилання: „Порядок денний засідання додається”.

Основна частинапротоколу складається з розділів, що мають відповідати пунктам порядку денного. Розділи нумерують арабськими цифрами і структурують за такою схемою: СЛУХАЛИ–ВИСТУПИЛИ–ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ).

Ці слова друкують великими літерами без відступу від межі лівого берега аркуша. Після них ставлять двокрапку. Після слів „СЛУХАЛИ” й „ВИСТУПИЛИ” з абзацу зазначають прізвища та ініціали доповідачів і учасників обговорення. Потім ставлять тире і викладають зміст доповіді від третьої особи однини. Питання до доповідача і його відповіді протоколюють у порядку їх надходження. Якщо текс або тези доповідей чи виступів додаються окремо, то після прізвища з ініціалами роблять запис:„Текст доповіді (виступу, повідомлення) додається”. З кожного питання порядку денного приймають рішення, яке фіксують нижче слова „ВИРІШИЛИ” („УХВАЛИЛИ”) з абзацу. Рішення, що охоплюють кілька питань, поділяють на пункти, які нумерують арабськими цифрами. У кожному пункті має бути конкретно визначено: кому доручається, що саме та в який термін має бути виконане.

Стиль протокольних рішень-розпорядчий, лаконічний, виключає неоднозначні трактування. За необхідність у протоколі зазначають результати голосування тих чи інших питань, що були підставою для прийняття рішень. Остаточно оформлений протокол підписують голова і секретар колегіального органу.

Зразок протоколу:

(НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА)
ПРОТОКОЛ
14.06.2009 № 6

м. Дніпропетровськ
Засідання дирекції

Голова – Богдан М.С.

Секретар – Кальченко О.П.

Присутні: Волошко В.М., Данченко К.Ф., Губрій І.Л., Ковалевська Т.Д., Яцько Б.Ю.
Порядок денний:

Про результати перевірки стану організаційно-розпорядчої документації підприємства (доповідач – заступник директора підприємства Волошко В.М.).
СЛУХАЛИ:

Волошко В.М. – Відповідно до розпорядження директора підприємства від 31.05.2009 № 87 комісією у складі: ... було проведено перевірку стану організаційно-розпорядчої документації. Комісією виявлено ряд суттєвих недоліків в обробленні, обліку та зберіганні цих документів. За результатами перевірки комісія підготувала доповідну записку про стан організаційно-розпорядчої документації підприємства (див. Додаток).

ВИСТУПИЛИ:

Яцько Б.Ю. – На підприємстві не сформовано служби діловодства як окремого структурного підрозділу. Відповідальність за організацію діловодства покладалася на секретарів директора підприємства, які не мали необхідного досвіду роботи з документами і тричі змінилися за п’ять років існування підприємства. Відсутність контролю за організацією роботи з документами у діловодстві й призвело до такого стану. За цей період більш-менш нормально велася лише кадрова документація.

Богдан М.С. – Прошу Вас, Богдане Юрійовиче, як кваліфікованого фахівця, що має досвід у роботі з організаційно-розпорядчими документами, взяти під контроль організацію служби діловодства на підприємстві.
УХВАЛИЛИ:

 


 1. Інформацію Волошко В.М. взяти до відома.

 2. Відповідальному за кадрову роботу Прокопенку С.Ю. і головному бухгалтеру Ковалевській Т.Д. до 21.06.2009 підготувати пропозицію щодо внесення змін до штатного розпису підприємства.

 3. Контроль за формуванням і організацією роботи служби діловодства покласти на начальника адміністративно-господарського управління Яцька Б.Ю.

 

Додаток: доповідна записка про стан організаційно-розпорядчої документації підприємства на 2 арк. в 1 прим.
Голова (підпис) М.С. Богдан

Секретар (підпис) О.П. Кальченко

До справи № 01-03

Кальченко О.П.

21.06.2009
ДОВІДКА– документ інформаційного характеру, що описує, встановлює факти, події. Довідки можуть бути службового й особистого характеру. Довідка службового характеру складається на запит або вказівку вищої організації чи службової особи. Довідка, що скерована службовій особі всередині установи, підписується укладачем, а та, що скерована до вищої організації, – керівником установи.

Довідка, що її скеровано за межі установи, оформлюється на бланку і містить у собі такі реквізити: назву виду документа, адресат, дату, місце укладання, заголовок до тексту, текст, підпис. Внутрішня довідка оформлюється на внутрішньому бланку або на чистих аркушах.

Довідки особистого характеру оформлюються на бланках або на чистих аркушах. У таких довідках доцільно починати текст з подання у називному відмінку прізвища, імені та по батькові особи, про яку подаються відомості. Не рекомендовано вживати звороти типу “цим повідомляємо”, “дійсно проживає”, “дійсно працює”.

Оскільки текст довідки особистого характеру типовий, треба користуватися трафаретними бланками, виготовленими друкарським способом, де від руки заповнюють лише окремі частини реквізитів.

Зразок довідки:
УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

РІКО”

вул. 16 Липня, 5

м. Рівне, Україна, 33028
5 червня 2009 року № 135

ДОВІДКА

 

Видана Климчик Олені Миколаївні про те, що вона працює в УССП “Ріко” на посаді завідувача канцелярії з 1994 року по даний час.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.
Генеральний директор (підпис) Ю. Б. Козачок
Начальник відділу кадрів (підпис) О. О. Сидорчук

Реквізити довідки:

 


 • назва міністерства, відомства;

 • назва організації;

 • назва виду документа;

 • дата;

 • індекс;

 • заголовок до тексту;

 • текст;

 • адресат;

 • помітка про додатки;

 • підпис.

 

ЗАЯВИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ. Згідно із законодавством про працю при вступі на роботу громадяни подають письмову заяву, де викладають прохання про зарахування на певну посаду до певного структурного підрозділу (організації).

Особливості написання деяких реквізитів заяв:

а) при адресуванні заяви треба вказувати домашню адресу та своє прізвище та повністю ім’я і по батькові;

б) у тексті заяви формулюється прохання (висновок) і дається обґрунтування прохання (доказ).

Зразок заяви:

Голові правління ЗАТ

«СП ВЗПП»

Усику К.В.

Христюк Ольги Сергіївни,

яка мешкає за адресою:

вул. Соборна, 26, кв. 2,

м. Рівне, 33000

тел. 22-35-37
Заява
Прошу прийняти мене на роботу на посаду бухгалтера з 22 лютого 2009 року.


(підпис)


12.02.2009

НАКАЗ – розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції.

Накази видають на основі та для виконання законів, постанов і розпоряджень уряду, наказів та директивних вказівок вищих органів.

Текст наказу складається з констатаційної і розпорядчої частини. Констатаційна частина може бути трьох видів:

 


    1. Містить такі елементи: вступ (вказано причину видання наказу); доведення (переказано основні факти); висновок (викладено мету видання наказу).

    2. Якщо підставою для видання наказу є розпорядчий документ вищої установи, то в констатаційній частині вказують назву, номер, дату й заголовок до тексту розпорядчого документа, а також передають зміст того розділу документа вищої установи, який був підставою для видання цього наказу.

    3. Констатаційної частини може не бути, якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують ніяких роз’яснень. У наказах із різнопланових питань констатаційної частини теж може не бути. У цьому випадку текст наказу складається з параграфів.


Розпорядча частина починається словом „наказую”; вона складається із пунктів, що поділяються на такі частини: дія, термін виконання та відповідальні за виконання.

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким доручено контроль за виконанням наказу. Наприклад, “контроль за виконанням наказу покладаю на … (залишаю за собою).

Текст повинен мати наказову форму викладу розпорядчої частини. Зокрема, пропоновані до виконання дії подаються в інфінітивній формі (зарахувати, здійснити, покласти на…); якщо фактові надається більше значення, ніж особі, то вживається пасивна форма (серйозні порушення виявлено…); активна форма вживається для того, щоб вказати ініціатора певної дії (начальник планового відділу зобов’язаний…).

Як виконавці звичайно вказуються організації (структурні підрозділи), службові особи із зазначенням прізвища, ініціалів, посади в давальному відмінку (управлінню, ст. інженерові управління Бондаренку Є.І.).
Зразок наказу – констатаційна частина складається з трьох елементів:

САЛОН КРАСИ ”ЄВА”

НАКАЗ


15.12.2008 м. Рівне № 70
Про зміни в штатному

розкладі працівників

салону краси “Єва”
У зв’язку із зниженням рівня обслуговування клієнтів, що обумовлено збільшенням їх кількості, з метою покращення якості обслуговування та зменшення навантаження на працівників салону краси “Єва”
НАКАЗУЮ:
1. З 01.01.2009 поповнити штатний розклад працівників салону такими структурними одиницями:

- один дерматолог;

- один секретар;

2. До 25.12.2008 обладнати для цих працівників робочі місця:

– для дерматолога – окреме робоче місце у косметичному кабінеті;

– для секретаря – окремий стіл, комп’ютер і телефон біля центрального входу у салон;

3. Начальнику відділу Мамчур С.Р. довести чинний наказ до особового складу працівників салону.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор (підпис) М.О. Ларчук

Кожний пункт наказу нумерується арабськими цифрами, розпочинається назвою виконавця (у давальному відмінку), продовжується – назвою дії (в інфінітиві) та строком виконання (за десятинною системою): 1. Відділові культури та стилістики української мови провести атестацію співробітників до 17.05.2009.

Значна за кількістю пунктів розпорядча частина може оформлятися у вигляді таблиці.

Зразок наказу, в констатаційній частині якого вказано посилання на ініціативний документ:

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.