Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Знайдіть одну правильну відповідь 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні вимоги до документів. Державний стандарт оформлення реквізитів документів.
1. Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його:

а) текст;

б) назва;

в) зміст;

г) варіанти б) і в).

2. За спеціалізацією документи поділяють на:

а) розпорядчі та організаційні;

б) односкладові та складні;

в) загальні, з адміністративних питань;

г) первинні, вторинні.

3. За формою документи поділяють на:

а) первинні, вторинні;

б) стандартні, індивідуальні;

в) односкладові і складні;

г) розпорядчі та організаційні.

4. За секретністю документи поділяють на:

а) ДСК, таємні, службові;

б) службові, таємні, дуже таємні;

в) ДСК, таємні, дуже таємні;

г) ДСК, секретні, цілком секретні.

5. За складністю документи поділяють на:

а) односкладові і складні;

б) односкладові і багатоскладові;

в) односкладові і двоскладові;

г) односкладові, двоскладові, багатоскладові.

6. За строками зберігання документи поділяють на:

а) постійного зберігання, тривалого (понад 20 р.) і тимчасового (до 15р.);

б) постійного зберігання, тривалого (понад 25 р.) і тимчасового (до 25р.);

в) постійного зберігання, тривалого (понад 15 р.) і тимчасового (до 15р.) ;

г) постійного зберігання, тривалого (понад 10 р.) і тимчасового (до 10 р.).

7. За походженням документи поділяють на:

а) рукописні і відтворені механічним способом;

б) вхідні і вихідні;

в) внутрішні і зовнішні;

г) стандартні, індивідуальні.

8. За джерелом виникнення документи поділяють на:

а) рукописні і відтворені механічним способом;

б) внутрішні і зовнішні;

в) первинні і вторинні;

г) стандартні та індивідуальні.

9. Яке з визначень є найбільш правильним:

а) діловодство – це діяльність зі створення документів;

б) діловодство – це діяльність з організації роботи з документами;

в) діловодство – це діяльність зі створення документів та організації роботи з ними;

г) діловодство – це діяльність з організації роботи з документами та діловими паперами.

10. За призначенням документи поділяють на:

а) організаційні і розпорядчі;

б) загальні і спеціалізовані;

в) первинні і вторинні;

г) стандартні та індивідуальні.

11. За походженням документи поділяють на:

а) рукописні і відтворені механічним способом;

б) чорновики і оригінали;

в) первинні і вторинні;

г) внутрішні і зовнішні.

12. За напрямом документи поділяють на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) первинні і вторинні;

в) вхідні і вихідні;

г) загальні і спеціалізовані.

13. За стадіями створення документи поділяють на:

а) чорновики і оригінали;

б) первинні і вторинні;

в) внутрішні і зовнішні;

г) стандартні та індивідуальні.

14. Стиль сучасного ділового письма – це:

а) сукупність правил складання документів;

б) сукупність реквізитів;

в) сукупність вимог до складання реквізитів;

г) варіанти б) і в).

15. Достовірним текст документа є тоді, коли:

а) у ньому немає подвійного тлумачення слів;

б) у ньому відсутні зайві слова;

в) викладені в ньому факти відповідають дійсності;

г) варіанти а) і б).

16. Точним текст документа є тоді, коли:

а) у ньому немає подвійного тлумачення слів;

б) текст його веде до прийняття адресатом пропозицій;

в) у ньому вичерпано всі обставини справи;

г) у ньому відсутні зайві слова.

17. Повним текст документа є тоді, коли:

а) у ньому відсутні зайві слова;

б) немає подвійного тлумачення слів;

в) зміст його описує усі обставини справи;

г) варіанти а) і б).

18. Переконливим текст документа є тоді, коли:

а) веде до прийняття адресатом пропозицій;

б) документ є правильно оформленим;

в) зміст його описує усі обставини справи;

г) у ньому відсутні зайві слова.

19. Текст документа складається з таких частин:

а) преамбула, суть, закінчення;

б) вступ, основна частина (доказ), мета (закінчення);

в) вступ, основна частина (доказ), суть питання;

г) преамбула, суть, основна частина (доказ), закінчення.

20. У вступі укладачем документа:

а) викладається історія питання;

б) викладається пояснення;

в) викладається мета;

г) викладається міркування.

21. У доказі укладач документа:

а) викладає історію питання;

б) викладає пояснення і міркування;

в) викладає мету, заради якої складено документ;

г) викладає історію та мету питання.

22. У закінченні укладач документа:

а) викладає історію питання;

б) викладає міркування;

в) викладає пояснення;

г) викладає мету.

23.Прямий порядок розташування логічних елементів тексту такий:

а) вступ, закінчення, доказ;

б) доказ, вступ, закінчення;

в) вступ, доказ, закінчення;

г) вступ, мета, закінчення, доказ.

24. Зворотній порядок розташування логічних елементів тексту такий:

а) доказ, вступ;

б) закінчення, доказ;

в) закінчення, доказ, вступ;

г) доказ, закінчення, мета, вступ.

25. Пасивне закінчення тексту документа має за мету донести інформацію про:

а) необхідність виконання якогось рішення;

б) необхідність скласти лист-відповідь;

в) складання документа за типовою формою;

г) необхідність доведення до відома рішення.

26. Документи з високим рівнем стандартизації складаються:

а) за типовою формою;

б) довільно, в залежності від ситуації;

в) за затвердженою формою;

г) за довільною або затвердженою формою.

27. Документи з низьким рівнем стандартизації складаються:

а) за затвердженою формою;

б) довільно, в залежності від ситуації;

в) за типовою формою;

г) за типовою або затвердженою формою.

28. Типізація текстів – це:

а) створення тексту-зразка;

б) поділ інформації тексту на постійну та змінну;

в) процес трафаретизації;

г) процес створення тексту-стереотипу.

29. Трафаретизація текстів – це:

а) процес типізації;

б) процес поділу інформації на постійну і змінну;

в) процес створення тексту-стереотипу;

г) процес створення тексту-зразка.

30. Серед офіційних документів виділяють такі документи :

а) особисті;

б) приватні;

в) типові;

г) варіанти а), б) і в).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Види документів та особливості їх складання.
1. Лист установи „УНДІАСТ” направлений як лист-відповідь ректору Київського державного технічного університету будівництва й архітектури (КДТУБйА) через:

а) 5 днів;

б) 8 днів;

в) 11 днів;

г) 15 днів.

2. Рішення стосовно виготовлення проектно-кошторисної документації прийнято ректором КДТУБйА після створення листа:

а) на 2й день;

б) на 5й день;

в) на 8й день;

г) на 10й день.  1. Час відведений для виготовлення проектно-кошторисної документації становить:


а) 1 місяць;

б) 2 місяці;

в) 3 місяці;

г) 4 місяці.

4. Текст листа організації „УНДІАСТ” надруковано:

а) у день його внутрішньої реєстрації;

б) за один день до його внутрішньої реєстрації;

в) за два дні до його внутрішньої реєстрації;

г) за три дні до його внутрішньої реєстрації.

5. Виготовлення необхідної документації у КДТУБйА здійснено:

а) раніше зазначеного терміну;

б) точно в зазначений термін;

в) після зазначеного терміну;

г) через один день після зазначеного терміну.

6. Відмітка про виконання документа у КДТУБйА зроблена:

а) у той самий день коли була виготовлена документація;

б) до моменту виготовлення проектної документації;

в) після виготовлення проектної документації;

г) через один день після виготовлення проектної документації.

7. Зовнішня реєстрація службового листа здійснена:

а) в день внутрішньої реєстрації;

б) на третій день після внутрішньої реєстрації;

в) на п’ятий день після внутрішньої реєстрації;

г) на восьмий день після внутрішньої реєстрації.

8. Рішення стосовно виготовлення проектно-кошторисної документації прийнято ректором КДТУБйА:

а) у день отримання листа-прохання;

б) на другий день після отримання листа-прохання;

в) на третій день після отримання листа-прохання;

г) на четвертий день після отримання листа-прохання.

9. На службовому листі реквізити-адресата розміщені таким способом:

а) поздовжнім;

б) кутовим;

в) центровим;

г) жодної правильної відповіді.

10. Безпосереднім виконавцем службового листа є:

а) Варська;

б) Коваленко;

в) Тесленко;

г) жодної правильної відповіді.

11. Довідка – це документ, в якому:

а) викладаються певні питання, додаються висновки;

б) містить опис та підтвердження тих чи інших фактів;

в) викладається інформація про ситуацію;

г) викладаються висновки та пропозиції.

12. Чи доцільно у тексті довідки особистого характеру вживати звороти типу “дійсно вчиться”, “дійсно проживає”:

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках;

г) в особливих випадках.

13. Доповідна записка – документ, який містить:

а) інформацію про ситуацію, факти, явища;

б) висновки, пропозиції;

в) підтвердження фактів;

г) варіанти а) і б).

14. Доповідну записку потрібно оформити на загальному бланку установи з підписом керівника:

а) у випадку, коли вона внутрішня;

б) у випадку, коли вона зовнішня;

в) у будь-якому випадку;

г) лише в строго передбачених випадках .

15. Пояснювальна записка:

а) з’ясовує зміст певних положень;

б) підтверджує ті чи інші факти;

в) висловлює думку з приводу якої-небудь роботи;

г) викладає висновки та пропозиції.

16. У стислих протоколах:

а) усі виступи записано дослівно;

б) містяться виступи доповідачів;

в) фіксуються лише ухвали;

г) містяться виступи окремих доповідачів.

17. Протокол – це документ, в якому:

а) підтверджуються факти;

б) фіксується час, місце, мета проведення зборів;

в) повідомляється про ситуацію, яка складається;

г) підтверджуються певні положення.

18. Позиції протоколу формуються так:

а) обговорили, прийняли рішення;

б) слухали, виступили, ухвалили;

в) виступили, обговорили, прийняли рішення;

г) виступили, ухвалили.

19.Слово “СЛУХАЛИ” у протоколі оформляють так:

а) пишуть в одному рядку з цифрою, що позначає порядок

питання, і ставлять двокрапку;

б) пишуть у наступному рядку з цифрою, що позначає порядок питання, і ставлять двокрапку;

в) пишуть в одному рядку з цифрою, що позначає порядок питання, і ставлять крапку з комою;

г) варіанти а), б) і в).

20. Службові листи служать засобом:

а) передачі розпорядження;

б) спілкування з установами та приватними особами;

в) пояснення причин певного факту;

г) варіанти а), б) і в).

21. Текст службового листа повинен висвітлювати:

а) два-три питання;

б) одне-два питання;

в) тільки одне питання;

г) тільки два питання.

22. Тон службового листа повинен бути:

а) пасивним;

б) активним;

в) нейтральним;

г) наказовим.

23. У тексті службового листа такі вирази, як “напевне”, “як і раніше”, “як відомо”:

а) рекомендується уникати;

б) бажано використовувати;

в) обов’язково слід використовувати;

г) використовувати на власний розсуд.

24. Якщо лист є відповіддю, то той, хто її надсилає:

а) вказує назву адресата ініціативного листа;

б) вказує дату і номер ініціативного листа;

в) вказує прізвище та ініціали керівника підприємства, яке видало ініціативний документ;

г) вказує прізвище виконавця ініціативного листа.

25. Словами “Надсилаємо”, “Повертаємо”, “Додаємо”, та ін. починають:

а) листи-повідомлення;

б) листи-нагадування;

в) супровідні листи;

г) варіанти а) і б).

26. Супровідним листом називається документ, який:

а) інформує адресата про направлення до нього доданих до листа документів;

б) містить повідомлення про отримання якого-небудь відправлення;

в) містить вказівку про наближення терміну певного зобов’язання;

г) містить вказівку про закінчення терміну певного зобов’язання.

27. Лист-запрошення адресується:

а) тільки конкретній особі;

б) тільки закладам;

в) як конкретній особі, так і закладам;

г) тільки керівнику підприємства.

28. Спонукати адресата скористатися певними послугами є метою:

а) листа-повідомлення;

б) рекламного листа;

в) листа-нагадування;

г) листа-запрошення.

29. Форма третьої особи при складанні гарантійного листа вживається лише тоді, коли:

а) листа адресовано певній організації;

б) листа адресовано до конкретної особи;

в) листа адресовано чи певній організації , чи конкретній особі;

г) листа адресовано керівнику підприємства.

30. Зміст документа залежить від ініціативного листа у:

а) гарантійному листі;

б) листі-підтвердженні;

в) листі-відповіді;

г) листі-повідомленні.

31. У тексті телеграми знаки №, - (мінус), + (плюс), 0 (нуль), % (відсоток), цифри пишуться:

а) словами повністю;

б) словами скорочено;

в) абревіатурою;

г) варіанти а), б), в).

32. Розділові знаки у вигляді “крп”, “км” у тексті телеграм:

а) завжди вживаються;

б) не вживаються;

в) вживаються тоді, коли вони впливають на зміну змісту;

г) вживаються в окремих передбачених випадках.

33. Службові телеграми пишуть у:

а) одному примірнику;

б) двох примірниках;

в) трьох примірниках;

г) чотирьох примірниках.

34. Постанови приймаються:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом міністрів України;

в) керівниками підприємства;

г) адміністрацією підприємства.

35. Ухвала – це правовий акт, який приймається:

а) Кабінетом міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) місцевими радами;

г) керівником підприємства.

36. Постанову підписують:

а) голова колегіального органу;

б) керуючий справами (секретар);

в) в одних випадках голова, в інших – секретар;

г) варіанти а) і б).
37. Ухвали бувають:

а) первинні і вторинні;

б) нормативні та індивідуальні;

в) стандартні та індивідуальні;

г) варіанти а) і в).

38. Розпорядження, яке адресується для громадян та організацій є:

а) необов’язковим;

б) обов’язковим;

в) рекомендаційним;

г) інформативним.

39. Накази видаються:

а) керівником підприємства;

б) адміністрацією підприємства;

в) керівниками колегіальних органів державного управління;

г) варіанти б) і в).

40. Наказ – це розпорядчий документ, що видається на правах:

а) колегіальності;

б) єдиноначальності;

в) колегіальності або єдиноначальності;

г) і колегіальності, і єдиноначальності.

41. Ініціативний наказ видається:

а ) при реорганізації або ліквідації структурних підрозділів;

б) для оперативного впливу на процеси;

в) при аналізі результатів діяльності установ;

г) варіанти а) і б).

42. Констатаційна частина тексту наказу містить такі елементи:

а) переказано основні факти;

б) викладено мету видання наказу;

в) вказано причину видання наказу;

г) варіанти а) і б).

43. Словом ”НАКАЗУЮ” починають:

а) вступну частину наказу;

б) розпорядчу частину наказу;

в) заголовок до тексту;

г) констатаційну частину наказу.

44. Пасивна форма тексту наказу вживається тоді, коли:

а) фактові надається більше значення, ніж особі;

б) особі надається більше значення, ніж фактові;

в) вказується на ініціатора певної дії;

г) вказується на виконавця певної дії.

45. Значна за кількістю пунктів розпорядча частина наказу може оформлятися у вигляді :

а) діаграми;

б) графіка;

в) таблиці;

г) гістограми.

46. Наказ підписує:

а) лише перший керівник установи;

б) перший керівник установи і його заступник;

в) перший керівник установи і головний бухгалтер;

г) головний бухгалтер.

47. На основі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, протоколів колегіальних органів складають:

а) накази із загальних питань;

б) накази з особового складу;

в) накази з питань основної діяльності;

г) варіанти а) і в).

48.Положення – це правовий акт, який регулює діяльність:

а) підприємств і організацій;

б) державних органів;

 

в) органів місцевого самоврядування;

Г) товариств.


49.При адресуванні заяви до тієї організації, де працює автор, домашню адресу:

а) треба вказувати;

б) не треба вказувати;

в) не має значення;

г) вказувати лише в окремих випадках.

50. Чи додається у заявах про прийняття на роботу обґрунтування прохання (доказ)?:

а) ні;

б) так;

в) в окремих випадках;

г) не має значення.

51. У заголовку до тексту в наказах з особового складу пишуть:

а) “По кадровому складу”;

б) “З особового складу”;

в) варіанти а) і б);

г) “З кадрових питань”.

52. У наказах з особового складу констатаційна частина:

а) може упускатись;

б) не упускається;

в) завжди упускається;

г) завжди пишеться.

53. Окремі пункти наказу:

а) не можуть мати свої терміни вступу в силу;

б) завжди вступають в силу з моменту підписання наказу;

в) можуть мати свої терміни вступу в силу;

г) завжди вступають в силу з моменту видання наказу.

54. В автобіографії викладається:

а) опис моральних якостей працівника;

б) опис життєдіяльності;

в) дані про трудову діяльність;

г) опис ділових якостей працівника.

55. Текст заяви з кадрових питань має таку структуру:

а) вступ, доказ, закінчення;

б) закінчення і доказ;

в) висновок і доказ;

г) вступ і доказ.

56. Контрактом називається правовий документ, що засвідчує певну домовленість між:

а ) підприємством і працівником;

б) працівниками;

в) підприємствами;

г) варіанти б) і в).

57. Трудові угоди – це документи, що укладаються між організаціями і працівниками, які:

а) входять до складу цієї організації;

б) не входять до складу цієї організації;

в) входять до складу філіалу цієї організації;

г) варіанти а) і в).

58. Текст характеристики викладається від:

а) першої особи;

б) другої особи;

в) третьої особи;

г) варіанти а) і б).

59. Актом називається документ, який:

а) визначає згоду платника;

б) є терміновим зобов’язанням;

в) підтверджує будь-які установлені факти;

г) варіанти а) і б) .

60. Акт – це документ, який:

а) затверджується керівником установи;

б) не затверджується керівником установи;

в) затверджується керівником лише в окремих випадках;

г) затверджується головою державної адміністрації.
Відповіді до тестів для самоконтролю знань


Змістовий модуль 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
а а а а а а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б б б б б б
в в в в в в в в в в в в в в в
г г г г г г г г г г г г г г г
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
а а а а а а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б б б б б б
в в в в в в в в в в в в в в в
г г г г г г г г г г г г г г г

 

Змістовий модуль 2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
а а а а а а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б б б б б б
в в в в в в в в в в в в в в в
г г г г г г г г г г г г г г г
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
а а а а а а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б б б б б б
в в в в в в в в в в в в в в в
г г г г г г г г г г г г г г г
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
а а а а а а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б б б б б б
в в в в в в в в в в в в в в в
г г г г г г г г г г г г г г г
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
а а а а а а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б б б б б б
в в в в в в в в в в в в в в в
г г г г г г г г г г г г г г г

 


7.2. Контрольні вправи


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.