Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

КОРОТУНА МИКОЛИ РОМАНОВИЧА
економіста фінансового відділу

Київського заводу “Арсенал”,

1951 року народження,

освіта вища
Коротун М.Р. працює на посаді економіста з 1990 року. У 1975 році закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю “Фінанси і кредит”.

Службові інструкції виконує сумлінно і якісно. Має високий професійний рівень з питань планування грошових витрат та кредитних ресурсів, бухгалтерського обліку.

Потребує підвищення рівня знань щодо аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Підвищує свою кваліфікацію. Навчається на курсах впровадження комп’ютерних систем у бухгалтерському обліку.

Ввічливий, чуйний. Користується повагою та авторитетом у колективі.

Коротуну М.Р. рекомендується більше уваги приділяти поглибленому аналізу господарсько-фінансової діяльності та розробці заходів щодо поліпшення фінансового становища підприємства.

Характеристика надається в атестаційну комісію.

 

Начальник відділу (підпис) А.А. Іванюк


З даною характеристикою

ознайомлений (підпис) М.Р. Коротун


Автобіографія– це документ, у якому особа, яка складає його, подає опис свого життя та діяльності. Основна вимога до такого документа – досягти вичерпності потрібних відомостей і лаконізму викладу.

Кожне нове повідомлення починається з абзацу. У автобіографію необхідно включити такі реквізити:

а) прізвище, ім’я, по батькові у називному відмінку;

б) дата, місце народження;

в) відомості про навчання;

г) відомості про трудову діяльність;

ґ) відомості про громадську роботу;

д) короткі відомості про склад сім’ї;

е) дата і підпис автора.
Зразок автобіографії:

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Маркович Людмила Леонідівн, народилася 23 листопада 1977 року в смт. Млинів Рівненської області. В 1984 році пішла навчатися в 1-й клас Млинівської середньої школи №2, яку закінчила в 1995 році.

Після закінчення школи вступила на навчання до Рівненського обласного навчального центру і після його закінчення в 1996 році отримала спеціальність “Бухгалтер-економіст виробничих підприємств”.

З серпня 1996 року по даний час працюю на посаді головного бухгалтера Млинівського районного відділу статистики.

Батько, Маркович Леонід Антонович, 1954 року народження, працює викладачем Млинівського РСТК ТСО України.

Мати, Маркович Ганна Федосіївна, 1955 року народження, працює головним бухгалтером Млинівського РСТК ТСО України.

Сестра, Маркович Тетяна Леонідівна, 1982 року народження, учениця 6-го класу Млинівської районної гімназії.

Неодружена.

Моя домашня адреса: вул. Грушевського, 5, м. Млинів Рівненської обл.

(підпис)
10 грудня 2008 року

ДОГОВІР – це угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків між окремими громадянами і організаціями або між організаціями.

Існують договори різних видів. Цивільний кодекс передбачає такі договори: поставки, купівлі-продажу, закупівлі с/г продукції, позики, наймання житлового приміщення та ін. Найпоширенішими договорами між організаціями і підприємствами є договори поставки, оренди приміщення, підряду.

Договір поставки– це договір, за яким організація-постачальник зобов’язується передати в певні терміни організації-покупцеві (замовникові) у власність або оперативне управління певну продукцію, а організація-покупець зобов’язується прийняти продукцію до оплати за встановленими цінами.

Сторонами договору поставки можуть бути державні, кооперативні, громадські, орендні та інші організації і підприємства.

Договори поставки повинні містити такі реквізити:

 


 1. назву документа;

 2. місце і дату укладання договору;

 3. вступну частину (назви сторін, що укладають договір, посади, прізвища, імена і по батькові осіб, що підписують договір, із зазначенням їх повноважень);

 4. предмет договору (точну назву, кількість і, в необхідних випадках, асортимент продукції, що підлягає постачанню);

 5. характеристику якості і комплектність продукції;

 6. вимоги, що ставляться до тари й упакування;

 7. зазначення цін на продукцію;

 8. термін і порядок відвантаження продукції;

 9. порядок розрахунків;

 10. порядок кількісного і якісного приймання продукції;

 11. додаткові умови до договору;

 12. вказівки на майнову відповідальність за невиконання зобов’язань постачальником або споживачем;

 13. виклад порядку розгляду суперечок;

 14. загальну суму договору;

 15. загальний термін дії договору;

 16. юридичні адреси сторін, що уклали договір.


До договору поставки, як правило, додається специфікація, що характеризує продукцію, яка підлягає постачанню.

Зразок договору:

ДОГОВІР № 133

на взаємне постачання продукції
31грудня 2007 р. м. Рівне

ВАТ “Рівненський комбінат будматеріалів”, далі – “Постачальник” в особі голови правління Марка Юрія Олексійовича з однієї сторони і Будівельно-монтажне управління №2, далі – “Покупець” в особі начальника

Гіби Анатолія Ульяновича, з другої сторони уклали цей договір про таке:

1. Зобов’язання „Покупця” і „Постачальника”.

1.1. Для забезпечення нормальної діяльності підприємства “Постачальник” відпускає “Покупцеві” цеглу керамічну М-100

в кількості 700 тис. шт. по ціні діючій при одержанні в т. ч. по кварталах рівномірно.

1.2. Орієнтована сума по даному договору не визначена.

1.3. Порядок розрахунків попередня оплата.

1.4. Продукція повинна відповідати діючим стандартам і ТУ.

1.5. Порядок одержання продукції самовивіз.

1.6. “Покупець” одержує і своєчасно оплачує продукцію “Постачальника”.

1.7. “Покупець” вертає “Постачальнику” тару для багаторазового використання відремонтованою не пізніше, як за 30 діб з дня отримання.

 


  1. 1.8. “Покупець” відпускає “Постачальнику” залізобетон збірний.

  2. 1.9. Ціна продукції діюча при одержанні.

  3. 1.10. Орієнтована сума по договору не визначена.

  4. 1.11. Вимоги до продукції “Покупця” повинна відповідати ТУ.


1.12. Порядок розрахунків попередня оплата.

2. Термін дії договору з дня підписання до 31.12.2008.

3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку при невиконанні другою стороною своїх зобов’язань.

4. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються діючим законодавством.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

“Постачальника” “Покупця”

вул. Соборна, 420, м. Рівне, 33018 БМУ №2

ВАТ “Рівненський комбінат будматеріалів” вул. Курчатова, 6

р/р 24674939 в Промінвестбанку м. Рівне ____________________

МФО 333335, Код ЗКПО 05515200 р/р 3674216

тел. 5-42-88, 5-20-85 Промінвестбанк м. Рівне

“Постачальник” “Покупець”

________________________ ____________________

М.П. М.П.

ПРОТОКОЛИ РОЗБІЖНОСТЕЙ складають у випадках виникнення суперечки з тексту договору і доданої до нього специфікації. Часто виникають суперечки, пов’язані з термінами відвантаження або постачання продукції, сумою договору, формами розрахунків між сторонами тощо.

Проект договору постачання складає, як правило, постачальник і надсилає його покупцеві. Покупець зобов’язаний у 10-денний термін підписати його, скріпити печаткою і повернути постачальникові. Якщо покупець не згоден з яким-небудь пунктом або кількома пунктами договору, він також зобов’язаний у 10-денний термін скласти протокол розбіжностей і у двох примірниках надіслати його разом із підписаними договором та специфікацією на адресу постачальника.

Постачальник, що отримав підписаний покупцем проект договору разом із протоколом розбіжностей, зобов’язаний протягом 20 днів розглянути його, внести до договору усі прийняті ним пропозиції покупця, а спірні передати в той самий термін на розгляд арбітражу, повідомивши про це покупця. Якщо протягом зазначеного терміну постачальник не передасть спірні питання на розгляд арбітражу, умови договору з цих пунктів вважаються прийнятими постачальником. Протоколи розбіжностей до договорів містять такі реквізити:

 


 1. Назва документа.

 2. Назви сторін, між якими виникли розбіжності за договором із зазначенням номера договору і його дати.

 3. Формулювання заперечуваних пунктів специфікації та договору в редакції постачальника, які пишуться з лівого боку.

 4. Формулювання заперечуваних пунктів специфікації та договору в редакції, запропонованій покупцем, які пишуться з правого боку.

 5. Підпис покупця (внизу справа).

 6. Дата, підпис і печатка покупця.

 7. Підпис постачальника (внизу зліва).

 8. Дата, підпис і печатка постачальника.

 


Зразок протоколу розбіжностей до договору:
ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.