Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

До договору №133 від 31. 12. 2007 року 

№ п/п № в договорі Редакція “Постачальника” Редакція “Покупця”
1. 1.5 Порядок одержання продукції – самовивіз. Продукція доставляється центровивозом.
2. 1.12 Порядок розрахунків – попередня оплата Порядок розрахунків – попередня оплата або оплата рахунків протягом 15 днів з дня одержання
3. 2. Термін дії договору – з дня укладання до 31.12.2008 Термін дії договору – з дня підписання до 31.12. 2008. В подальшому договір діє до 2010 року, якщо сторони не забажають його переглянути.

 

“Постачальник”: “Покупець”:

__________________ ________________

Ю.О. Марко А.Л. Гіба
РЕЗЮМЕ –це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність і професійні успіхи та досягнення особистості, яка його складає.

Єдиної стандартної форми, бланка чи шаблона резюме не існує. Документ складається за довільною формою і повинен містити такі реквізити:

 


 1. П.І.П., рік народження (вік), контактні телефони (домашній і/або робочий).

 2. Мета (для чого ви звертаєтеся в дану фірму, яку роботу шукаєте).

 3. Освіта (у зворотному хронологічному порядку, тобто починаючи з останнього місця навчання) за такою схемою:

  • дата початку навчання – дата закінчення навчання;

  • назва навчального закладу, факультет, спеціальність;

  • присвоєння кваліфікації.

 4. Досвід роботи (в зворотному хронологічному порядку, тобто починаючи з останнього місця роботи) за схемою:

  • дата початку роботи – дата закінчення роботи;

  • назва фірми, її сфера діяльності;

  • назва вашої посади, кількість підлеглих (якщо були);

  • опис ваших посадових функцій, рівень відповідальності і повноважень;

  • приклади конкретних досягнень.

 5. Додаткова освіта – курси, семінари, тренінги, стажування (за наведеною вище схемою).

 6. Додаткові навики (ПК, степінь володіння іноземною мовою, наявність а/м, водійського посвідчення, машинопис, інше).

 7. Ваші переваги (вкажіть декілька своїх особистих якостей, які відрізняють Вас від інших і допомагають Вам досягати потрібних результатів у роботі).

 


Зразок резюме:
Сидорчук Іван Петрович

Домашній телефон: 99-99-99 (телефонувати з 19:00 до 23:00).

Робочий телефон: 88-88-88 (телефонувати з 8:30 до 18:00).

Дата народження: 02.01. 1969 р., (40 повних років).

Сімейний стан: одружений, син 12 років.

Мета: Посада головного бухгалтера підприємства

Освіта:

1990р. – 1995р. Харківський державний університет, економічний факультет. Отриманий диплом про вищу освіту. Присвоєна кваліфікація – економіст

Досвід роботи:

1999р. – на даний Акціонерний комерційний банк. Заступник головного момент бухгалтера. Основні обов’язки:

– аналіз фінансово-господарської діяльності;

– операції з цінними паперами;

– управління активами банку.

Набув досвід організації керівництва фінансово-економічної діяльності банку
1995р. – 1999р. Муніципальне підприємство. Начальник фінансового відділу. Основне завдання – керівництво відділом. Під час роботи розробив та втілив принципово нову модель звіту і контролю фінансових потоків підприємства.

Додаткова інформація:

Вільно володію персональним комп’ютером як користувач.

Іноземна мова – англійська (добре).

Маю водійське посвідчення кат. „В”, особистий автомобіль, стаж водіння – 8 років.
Особисті якості:

Аналітичний склад розуму, працездатність, здатність до прогнозування, наполегливий.

Заробітна плата на час випробовувального терміну – від 700 $.
25 січня 2009 р.


4. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Реферат з дисципліни „Діловодство” є додатковим видом самостійної роботи студента з даного курсу, яка виконується за його бажанням.

Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку або формулює сам, попередньо погодивши її з викладачем.

Розкриття теми реферату повинно бути ґрунтовним і змістовним.

При підготовці реферату необхідно використовувати сучасні інформаційні джерела, зокрема ресурси мережі інтернет, посилання на які є обов’язковими.

Реферат оформляється у вигляді зброшурованого звіту на стандартних аркушах паперу формату А4 обсягом 10-15 сторінок.

Термін здачі реферату не пізніше ніж через 1 місяць з моменту призначення та затвердження теми викладачем.

Максимальна кількість балів, якою оцінюється якість написання реферату – 5 з кратністю 0,5 бала.
Варіанти тем рефератів

 


 1. Особливості складання, оформлення та використання організаційних документів.

 2. Особливості використання в управлінні ухвал та розпоряджень. Наведіть приклади.

 3. Характеристика довідково-інформаційних документів, їх складання, оформлення та застосування.

 4. Особливості складання та оформлення витягів з протоколів. Поясніть, наведіть приклади.

 5. Поняття про факси і телекси як інструменти передачі інформації.

 6. Характеристика кадрових документів: трудові угоди та контракти.

 7. Характеристика складання, оформлення та використання особистих офіційних документів. Наведіть приклади.

 8. Характеристика документів в науковій діяльності. Наведіть приклади.

 9. Документи з посередницької діяльності.

 10. Документи з господарсько-договірної діяльності.

 11. Документи з господарсько-претензійної діяльності.

 12. Документи в банківській діяльності.

 13. Обліково-фінансові документи.

 14. Податкова документація.

 15. Документи з організації зовнішньоекономічної діяльності.

 16. Документація в рекламній діяльності.

 17. Договори з організації виконавчо-ярмаркової діяльності та аукціонів.

 18. Документи у видавничій діяльності.

 19. Документальне підтвердження операцій купівлі-продажу, найму, оренди, приватизації житла та не житлових приміщень.

 20. Дипломатичні документи: листування, візитна картка та інші форми.

 21. Організація документообороту.

 22. Організація служби документаційного забезпечення.

 23. Якісна раціоналізація та економіка діловодства.

 24. Архів закладу.

 25. Законодавчо-нормативне регулювання діловодства в Україні.

 26. Законодавчо-нормативне регулювання діловодства на електронних носіях.

 27. Історія розвитку діловодства в Україні.

 28. Інститути, які регулюють та регламентують складання, оформлення та використання документів.


За виконану роботу студент отримує 5 балів з кратністю 1 бал.
5. ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ХАРАКТЕРУ
Перед студентом ставиться проблемне завдання, яке пов’язане з вибором раціональних рішень при наявності варіативних (альтернативних) підходів щодо їх визначення. Таке завдання спонукує студента навчитися глибоко аналізувати конкретні проблемні питання на базі конкретних вихідних даних.

Для дослідження завдання студент самостійно (під керівництвом викладача) визначає джерела інформації.

Виконане завдання науково-дослідного характеру оформляється на аркушах формату А4 обсягом 15-20 сторінок за таким рекомендованим планом-змістом:    1. Актуальність та важливість вибраної теми.

    2. Загальна характеристика об’єкта дослідження.

    3. Характеристика організації діловодства.


3.1. Види документів, їх характеристика.

3.2. Порядок проходження та виконання вхідних документів.

3.3. Порядок проходження та виконання вихідних та внутрішніх документів.

3.4. Реєстрація та індексація документів.

3.5. Контроль за виконанням документів.

3.6. Організація служби документаційного забезпечення.

3.7. Архів закладу.

4. Пропозиції щодо покращання якості та раціоналізації діловодства на підприємстві, установі чи організації.

4.1. Характеристика виявлених проблем (недоліків) у організації діловодства.

4.2. Пропозиції щодо покращання якості та раціоналізації діловодства. Механізм їх раціоналізації.

4.3. Обґрунтування доцільності запропонованих пропозицій.

5. Висновки.

6. Використана література.

Додатки.
Наведений план-зміст є рекомендований, тобто студент сам може дещо змінювати його відносно об’єкта дослідження та особливостей ведення діловодства.

Рекомендуються такі теми-завдання науково-дослідного характеру:

 


 1. Документування в асоціаціях.

 2. Документування в комерційних банках.

 3. Документування в малому підприємстві

 4. Документування в орендному підприємстві.

 5. Документування в комерційному підприємстві.

 6. Документування в освітньому закладі.

 7. Документування в органах державної влади.

 8. Документування в товариствах.

 9. Документування в біржовій торгівлі.

 10. Документування в селянських (фермерських) господарствах.

 

Студент самостійно вибирає тему науково-дослідного характеру або за вказівкою викладача.

Робота виконується по конкретному підприємству (установі, закладу), про що повідомляється на титульній сторінці, наприклад: „Документування в ТзОВ „Оріон”.

За виконану роботу студент отримує 10 балів з кратністю 1 бал.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.