Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чорноземи звичайні на лееах

58. Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі.

59. Чорноземи звичайні малогумусні глибокі та їхні залишково- і сла­босолонцюваті відміни.

60. Чорноземи звичайні середньогумусні й малогумусні та їхні за­лишково- і слабосолонцюваті відміни.

61. Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі та їхні залишково-та слабосолонцюваті відміни.

62. Чорноземи звичайні у комплексі із солонцями степовими (10-30%).

63. Чорноземи звичайні лугу ваті.

64. Чорноземи звичайні вторинно-солонцюваті.

65. Чорноземи звичайні слабозмиті.

66. Чорноземи звичайні середньозмиті.

67. Чоирнощзсми звичайні сильнозмиті.

68. Чорноземи звичайні слабодефльовані.

69. Члорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані.

70. Чорноземи звичайні із плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих понад 30%.

Чорноземи південні на лесах

71. Чорноземи південні та їхні слабо- і залишково-солонцюваті відміни

72. Чорноземи південні та їхні слабо- і залишково-солонцюваті відмі­ни у комплексі із солонцями степовими (10-30%).

73. Чорноземи південні солонцюваті в комплексі із солонцями степо­вими (30-50%).

74. Чорноземи південні слабозмиті.

75. Чорноземи південні середньозмиті.

76. Члоннощзми південні сильнозмиті.

 

77. Чорноземи південні слабодефльовані.

78. Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані.

79. Чорноземи південні вторинно-осолонцьовані.

80. Чорноземи південні вториннно-шдтоплені.


81. Чорноземи південні вторинио-підтоплені у комплексі із засолени­
ми їхніми відмінами.

Чорноземи на щільних глинах

82. Чорноземи на щільних глинах несолонцюваті й слабосолонцюваті.

83. Чорноземи солонцюваті на щільних глинах у комплексі із солон­цями степовими (10-30%).

 

84. Чорноземи солонцюваті на щільних глинах у комплексі із солонця­ми степовими (30-50%)

85. Чорноземи несолонцюваті й слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті.

86. Чорноземи несолонцюваті й слабосолонцюваті на щільних глинах - ередньоз миті.

87. Чорноземи несолонцюваті й слабосолицюваті на щільних глинах . лльнозмиті.

88. Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах .

89. Чорноземи середньо- й сильносолонцюваті на щільних [-липах озмиті.

90. Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сере-
лньозмиті.

91. Чорноземи середньо- й сильносолонцюваті на щільних глинпах
о змиті.

Чорноземи на пісках

92. Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті.

93. Чорноземи на пісках середньо- і сильнозмиті. 94.Чорноземи на пісках дефльовані.

Чорноземи і дернові ґрунти на елювії щільних порід

95. Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (піско­
вики, сланці, магматичні породи).

96. Чорноземи переважно щебешоваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковики, сланці, магматичні породи).

97. Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковики, сланці, магматичні породи).

98.Чорноземи щебенюваті сильнозмиті й дернові щебенюваті на елю­вії щільних порід (пісковики, сланці, магматичні породи).

99. Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних
порід, (щільна порода на глибині 50-150 см).

100. Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід
(щільна порода глибше 150 см).


101. Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних
порід (щільні породи на глибині 50-150 ом).

102. Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних
порід (щільні породи глибше 150 см).

103. Чорноземи щебенюваті середньозмиті й дернові щебенюваті гру­нти на елювії щільних карбонатних порід.

104. Чорноземи щебенюваті сильнозмиті й дернові щебенюваті грунти на елювії щільних карбонатних порід.

105. Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті грунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльоваш.

106.Чорноземи щебенюваті й дернові щебенюваті грунти на елювії щільних карбонатнгих порід середньо- і сильнодефльовані.

Кашіанов грунти

107. Темно-каштанові несолонцюваті й слабосолонцюваті ґрунти.

108. Темно-каштанові солонцюваті ґрунти у комплексі із солонцями (10-30%). Ю9.Темио-каштанові солонцюваті грунти у комплексі із солонцями (30-50%). 1 Ю.Темно-каштанові слабозмиті грунти .

 

111. Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті ґрунти .

112. Темно-каштанові слабодефльовані грунти.

113. Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані ґрунти.

114. Каштанові солонцюваті ірунти.

115. Каштанові солонцюваті грунти у комплексі з солонцями (10-30%).

116. Каштанові солонцюваті ґрунти у комплексі із солонцями (30-50%). 117.Темно-каштанові й каштанові плантажовані ґрунти.

 

118. Темно-каштанові й каштанові вторинно-солонцюваті ґрунти.

119. Ґемно-каштанові та каштанові ґрунти вторипено-підтоплені

120. Темно-каштанові й каштанові ґрунти вторинно-підтоплені у ком­плексі з їхніми засоленими відмінами.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.