Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Складна форма недоконаного виду

Інфінітив+особові закінчення

Особа Однина Множина

1читатиму читатимемо

2читатимешчитатимете

3читатиме читатимуть

Складена форма недоконаного виду

Інфінітив+бути в особових формах

Особа Однина Множина

1 буду читати будемо читати

2 будеш читати будете читати

3 буде читати будуть читати

 

Дієслова майбутнього часу змінюються за особами й числами.

Систематичне спостереження за дієсловом-присудком у його зв'язку з підметом дозволяє розвивати в учнів навички координації головних членів речення і правильного написання особових закінчень. Цікавими в плані логічного мислення є спостереження над дієслівними словосполученнями, а запам'ятовування норм керування ряду дієслів організовує мовленнєву практику дітей.

Опрацювання дієслова як частини мови спрямоване на поглиблення знань учнів про граматичне і лексичне значення слова, про особливості словозмінювання і словотворення в українській мові, про синтаксичну роль у мовленні. При цьому вивчення дієслова відкриває великі можливості для усвідомлення граматичної будови мови, засвоєння та застосування навичок правильного вживання дієслівних форм, зв'язку їх з іншими словами.

 

23. Прислівник, його морфологічні ознаки. Розряди прислівників, їх творення. Правопис прислівників. Вивчення прислівника у початковій школі.

Прислівником називається незмінна самостійна частина мови, що виражає сталу ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки або предмета. До морфологічних ознак прислівників належать:

1) незмінність;

2)типові тільки для прислівників суфікси -о, -е, -ому, -и, -і(тихо,добре,);

3)лексична і словотвірна співвіднесеність з усіма відмінюваними частинами мови. Розряди: Означальні (якісно-означальні(як?гарно, весело), кількісно – означальні(Скільки? Наскільки? Якою мірою?: дуже, ледве),способу дії (як? яким способом?: босоніж, верхи;).

Якісно-означальні прислівники можуть мати вищий і найвищий ступені порівняння (веселіше, найкраще, значно вище)Найвищий ступінь порівняння прислівників також має просту і складену форми.

Обставинні (Місця (Де? Куди? Звідки?: згори, праворуч,там,тут),Часу (коли? З якого часу?як довго?доки?: вчора, навіки),Мети(З якою метою? Для чого?: назло, напоказ),Причини (Чому? Через що?: спросоння, спересердя).

Модальніприслівники не виражають певного значення, а лише надають окремому членові речення модальних відтінків, ствердження, порядок викладу думок.

Разом пишуться: утворені сполученням прийменника з іменником, займенником, прикметником,L потім, занадто);складні прислівники, утворені з кількох основ: праворуч, стрімголов.

Окремо пишуться: прислівникові сполучення, утворені від іменника з прийменником. без: (без кінця, без черги); на: на добраніч, на жаль; до: (до побачення, до речі; з:( з радості, з жалю);в/у:( в разі, уві сні);прислівникові сполучення, де повторюються основи, між якими стоїть прийменник: день у день, рік у рік,. Сполучення, утворені поєднанням слова в називному відмінку зі словом в орудному відмінку: кінець кінцем, один одним, сама самотою.
Пишуться через дефіс: прислівники, утворені від прикметників, займенників і прийменника по: (по-новому, по-батьківськи);— прислівники, утворені від порядкових числівників за допомогою префікса по-: (по-перше);— прислівники, утворені від синонімічних або антонімічних слів;— прислівники, в яких повторюються слова або корені (без службових слів або із службовими словами між ними): довго-довго.

Молодші школярі знайомляться з прислівником як частиною мови тільки в 4 класі. Вони дістають перше уявлення про специфічні особливості цієї частини мови, вчаться розпізнавати прислівники в тексті, знайомляться з прислівниками, близькими і протилежними за значенням, практично засвоюють правопис найчастіше вживаних прислівників.

Виконання різноманітних лексичних вправ сприяє не тільки розвиткові мовлення дітей, а й закріпленню в них навичок у розпізнаванні і правильному написанні прислівників.

Ознайомлення з прислівником як частиною мови доцільно провести на основі зв'язного тексту, де вжито прислівники різного значення, які відповідають на різні питання .

Отже, вся система роботи над прислівником має бути спрямована на усвідомлення учнями особливостей цієї частини мови та на розвиток умінь користуватися прислівниками залежно від ситуації спілкування
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.