Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що може виступати підставою для порушення справи про банкрутство підприємства?

а) Письмова заява боржника про його фінансову неспроможність;

б) Невизнання боржником претензії про відшкодування заборгованості;

в) Отримання балансових збитків у поточному році;

г) Поточна неплатоспроможність підприємства.

 

3. Неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого терміна їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами – це:

а) Банкрутство;

б) Реструктуризація;

в) Санація;

г) Неплатоспроможність.

 

4. Внутрішні причини банкрутства проявляються у …

а) Нестабільності міжнародної торгівлі;

б) Спаді ділової активності в економіці;

в) Політичній нестабільності суспільства;

г) Втраті клієнтів та покупців.

 

5. Відмова у порушенні справи про банкрутство може бути якщо:

а) Подана заява у господарський суд безпосередньо боржником;

б) В загальній сумі заборгованості вимоги кредиторів склали більше 300 розмірів мінімальних зарплат;

в) В загальній сумі заборгованості вимоги кредиторів склали 100 розмірів мінімальних зарплат;

г) Вимоги кредиторів у певному обсязі не були задоволені боржником протягом 3-х місяців після встановленого для їх погашення терміну.

 

6. У разі, якщо справа про банкрутство порушується за заявою боржника, він зобов’язаний одночасно подати:

а) План санації;

б) План проведення санаційного аудиту;

в) Відомості про наявність майна;

г) Реєстр вимог кредиторів.

 

7. В першу чергу задовольняються вимоги, які виникли у підприємства-банкрута:

а) Перед кредиторами, що забезпечені заставою;

б) Відносно сплати податків і зборів;

в) Перед власними працівниками;

г) Відносно повернення внесків членів трудового колективу в статутний капітал.

 

8. Вимоги, які виникли за зобов’язаннями банкрута перед власними працівниками, задовольняються тільки після повного задоволення вимог:

а) Перед кредиторами, що забезпечені заставою;

б) Відносно сплати податків і зборів;

в) Перед кредиторами, що не забезпечені заставою;

г) Відносно повернення внесків членів трудового колективу в статутний капітал.

 

9. Одним із заходів щодо відновлення платоспроможності боржника може бути:

а) Ліквідація активів боржника;

б) Мирова угода;

в) Санаційний аудит;

г) Санація.

 

10. Санація вводиться на термін:

а) Не менше 12 місяців;

б) Не більше 12 місяців;

в) Не більше 6 місяців;

г) Не більше 3 місяців.

 

11. Санаційний аудит передбачає:

а) Проведення експрес-аналізу фінансового стану підприємства;

б) Визначення ймовірності банкрутства за моделями Альтмана;

в) Виявлення сильних і слабких сторін підприємства;

г) Вивчення фінансового стану за 2 останніх роки.

 

12. Параметри факторів виробництва з урахуванням стадії життєвого циклу, рівень галузевої конкуренції, параметри попиту, вплив державної політики – все це:

а) Основні чинники, що спричиняють банкрутство підприємства;

б) Основні чинники, що обумовлюють напрями плану санації;

в) Напрями проведення санаційного аудиту;

г) Середовище функціонування підприємства.

 

13. Здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства являє собою:

а) Перепрофілювання;

б) Реструктуризація;

в) Диверсифікація;

г) Досудова санація.

 

14. Державним органом, що примає рішення про оголошення боржника банкрутом, є:

а) Адміністративний суд;

б) Господарський суд;

в) Арбітражний суд;

г) Державна податкова служба.

15. Система заходів з фінансового оздоровлення підприємства, що реалізуються з допомогою сторонніх юридичних чи фізичних осіб, спрямованих на запобігання оголошення підприємства боржника банкрутом і його ліквідації, - це:

а) Реорганізація;

б) Реструктуризація;

в) Санація.

 

16. Наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних і правових можливостей, які визначають його здатність до успішного проведення фінансової санації, - це:

а) Платоспроможність підприємства;

б) Санаційна спроможність підприємства;

в) Кредитоспроможність підприємства.

17. Санація, яка здійснюється з використанням власних коштів підприємства та коштів його власників, - це:

а) Зовнішня санація;

б) Автономна санація;

в) Безповоротна санація.

18. Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності підприємства або визнання його банкрутом» виділяють такі види фінансової санації підприємства:

а) Досудова та судова;

б) Автономна та зовнішня;

в) Реорганізація та реструктуризація.

19. Санація без залучення додаткових фінансових ресурсів підприємством реалізується за допомогою таких шляхів:

а) Зменшення номінального капіталу підприємства, конверсія власності у борг, самофінансування, пролонгація сплати заборгованості;

б) Зменшення номінального капіталу підприємства з подальшим його збільшенням, емісія облігацій конверсійної позики, залучення додаткових позик, пролонгація сплати заборгованості;

в) Зменшення номінального капіталу підприємства, конверсія власності у борг, самофінансування, пролонгація сплати заборгованості.

20. Метою фінансової санації є:

а) Покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення; поновлення та збереження ліквідності активів і платоспроможності підприємства; скорочення всіх видів заборгованості; покращення структури капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру;

б) Забезпечення фінансових можливостей для успішної господарської діяльності, досягти прибутковості і конкурентоспроможності підприємства;

в) Пошук резервів збільшення його прибутковості, рентабельності та платоспроможності.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.