Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Що з наведеного нижче відноситься до складу непрямих податків підприємства?

а) Податок на доходи фізичних осіб;

б) Збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

в) Плата за землю;

г) Мито.

 

2. До якої групи податків можна віднести акцизний податок?

а) До загальнодержавних прямих податків;

б) До загальнодержавних непрямих податків;

в) До місцевих податків;

г) До місцевих зборів.

 

3. Що з наведеного не можна віднести до складу загальнодержавних зборів?

а) Збір за спеціальне використання води;

б) Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

в) Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

г) Збір за користування радіочастотним ресурсом України.

 

4. Мобілізація коштів у розпорядження держави, формування централізованих фондів фінансових ресурсів для виконання державних функцій є змістом такої функції податків (зборів, платежів, внесків) як:

а) Фіскальної;

б) Соціального захисту;

в) Контрольної;

г) Регулюючої.

 

5. Який з податків сплачується по високорентабельних та монопольних товарах?

а) Податок на додану вартість;

б) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

в) Податок на прибуток;

г) Акцизний податок.

 

6. Сутність регулюючої функції податків (зборів, платежів, внесків) полягає в:

а) Забезпеченні соціального захисту тих категорій населення, яким це необхідно;

б) Здійсненні контролю за своєчасністю та правильністю сплати податків та зборів;

в) Забезпеченні мобілізації коштів у розпорядження держави з метою формування централізованих фондів фінансових ресурсів;

г) Забезпеченні умов підтримки та розвитку ринкової конкуренції через реалізацію принципу справедливості оподаткування.

 

7. Чи вірно ствердження, що розмір ПДВ, який належить сплаті до бюджету, визначається як різниця між обсягом податкового зобов’язання підприємства та розміром витрат?

а) Так, абсолютно вірно;

б) НІ, тому що ПДВ до бюджету визначається як різниця між доходами, що підлягають оподаткуванню, та витратами, які враховуються при оподаткуванні;

в) Ні, тому що ПДВ до бюджету є різницею між сумою податкового зобов’язання та сумою вхідного ПДВ;

г) НІ, тому що ПДВ до бюджету визначається як різниця між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.

 

8. Що з наведеного не відноситься до складу загальнодержавних податків і зборів?

а) Фіксований сільськогосподарський податок;

б) Єдиний податок;

в) Податок на прибуток;

г) Плата за землю.

 

9. Що з наведеного нижче відноситься до складу місцевих податків і зборів?

а) Податок на прибуток;

б) Фіксований сільськогосподарський податок;

в) Екологічний податок;

г) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

10. Виберіть найбільш повну та коректну характеристику ПДВ:

а) Загальнодержавний, цільовий, прямий податок;

б) Місцевий, непрямий податок;

в) Загальнодержавний, непрямий податок;

г) Загальнодержавний, непрямий, цільовий податок.

 

11. Перелік місцевих податків і зборів встановлює такий орган управління як:

а) Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції;

б) Верховна Рада України;

в) Державна податкова служба України;

г) Кабінет Міністрів України.

 

12. Установлення податків і зборів у спосіб, що не змінює конкурентоздатність платника податку – це сутність принципу побудови податкової системи:

а) Економічність оподаткування;

б) Соціальна справедливість;

в) Загальність оподаткування;

г) Нейтральність оподаткування.

 

13. Установлення податків і зборів відповідно до платоспроможності платників податків – це сутність принципу побудови податкової системи:

а) Економічність оподаткування;

б) Соціальна справедливість;

в) Загальність оподаткування;

г) Нейтральність оподаткування.

 

14. Установлення податків і зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування – це сутність принципу побудови податкової системи:

а) Економічність оподаткування;

б) Єдиний підхід;

в) Фіскальна достатність;

г) Нейтральність оподаткування.

 

15. Визначена ставка для окремого податку згідно Податкового кодексу України – це … ставка податку:

а) Базова;

б) Гранична;

в) Специфічна;

г) Адвалорна.

 

 

16. Ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування – це … ставка податку:

а) Базова;

б) Гранична;

в) Специфічна;

г) Адвалорна.

 

17. Податок виконує функції:

а) Фіскальну і дестимулюючу;

б) Фіскальну, економічну, розподільну;

в) Фіскальну, соціальну, регулюючу;

г) Фіскальну, розподільчу, регулюючу.

 

18. Показник «податковий тиск» відображає:

а) Питому вагу податкових платежів в доходах зведеного бюджету;

б) Співвідношення прямих і непрямих податків як джерел доходів бюджетів різних рівнів;

в) Відношення загальної суми податків і зборів до національного доходу;

г) Ефективність організаційної побудови Державної податкової служби України.

 

19. Коефіцієнт вилучення, навантаження, сплати, вагомості – це система основних показників:

а) Фінансової стійкості;

б) Податкової безпеки;

в) Платоспроможності;

г) Ефективності (прибутковості).

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.