Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 3. Тренінгові групи• На розвиток чого звертається особлива увага у рамках Т-груп як навчальної лабораторії? комунікативних умінь @ перцептивних умінь експерименту знань теоретичних основ
• На що спрямована основна увага роботи Т-груп як навчальної лабораторії? комунікативних умінь @ перцептивних умінь експерименту знанні теоретичних основ
• Назвіть основні цілі Т-груп розвиток самопізнання за рахунок зниження бар’єрів психологічного захисту; розуміння умов, які затрудняють чи полегшують функціонування групи; досягнення міжособистісних відносин в групі, оволодіння умінням діагностики індивідуальних, групових та організаційних проблем @ психологічна підготовка до напружених емоційних ситуацій, символічне від реагування фізіологічних та емоційних стресів, прийняття в символічній формі власної фізичної активності самопідготовка психокоректора, орієнтація в можливостях бібліотерапії, складання списку, вироблення системи читання драматизація, спрямування поведінки, робота з фантазією, робота зі снами, домашня робота
• Назвіть основну ціль груп тренінгу умінь вироблення необхідних зовнішніх форм поведінки@ опис поведінки, комунікацію відчуттів, активне слухання, зворотній зв’язок, конфронтацію встановлення контакту, побудову довірливих відносин, подолання конфліктів, подолання опору до саморозкриття; співчуття і підтримку знання теоретичних основ
• Скільки основних етапів розвитку груп соціально-психологічного тренінгу виділяють психологи? 5 @
• Скільки основних цілей Т-груп нараховують психологи? 4 @
• У чому полягає основна мета психотренінгу Впливати на особистість з метою її розвитку @ Встановити психологічний діагноз Надати рекомендації Відновити втрачену працездатність
• Хто вважається засновником Т-груп? Хілл А. К. Рудестам Р. Лабаном К. Левін @
• Хто вперше запропонував термін соціально-психологічний тренінг? Р. Лабан К. Рудестам Хілл А. М. Форвег @
• Хто є засновником Т-груп: Хілл А. К. Рудестам Р. Лабаном К. Левін @
• Що включають в себе комунікативні уміння, які розвиваються в Т-групі опис поведінки, комунікацію відчуттів, активне слухання, зворотній зв’язок, конфронтацію @ драматизацію, спрямування поведінки, роботу з фантазією, роботу зі снами, домашню роботу встановлення контакту, побудову довірливих відносин, подолання конфліктів, подолання опору до саморозкриття; співчуття і підтримку знання теоретичних основ
• Що є основною ціллю груп тренінгу умінь вироблення необхідних зовнішніх форм поведінки @ опис поведінки, комунікацію відчуттів, активне слухання, зворотній зв’язок, конфронтацію встановлення контакту, побудову довірливих відносин, подолання конфліктів, подолання опору до саморозкриття; співчуття і підтримку знання теоретичних основ
• Як називається сукупність людей, що відчувають схожі переживання, об’єднаних спільною метою Т-група @ АСПН Терапевтична група Група особистісного зростання
• Який вид групової практичної психології, зорієнтований на розвиток соціально-психологічної компетенції моделювання соціально-психологічний тренінг @ інструктаж Релаксація
• Які компоненти включає в себе група тренінгу уміння ? навчальна модель, постановка цілі, вимір і оцінка @ опис поведінки, комунікацію відчуттів, активне слухання, зворотній зв’язок, конфронтацію самопідготовка психокоректора, орієнтація в можливостях бібліотерапії, складання списку, вироблення системи читання драматизація, спрямування поведінки, робота з фантазією, робота зі снами, домашня робота
• Які компоненти включає в себе група тренінгу уміння? самопідготовка психокоректора, орієнтація в можливостях бібліотерапії, складання списку, вироблення системи читання опис поведінки, комунікацію відчуттів, активне слухання, зворотній зв’язок, конфронтацію навчальна модель, постановка цілі, вимір і оцінка @ драматизація, спрямування поведінки, робота з фантазією, робота зі снами, домашня робота
• Яку кількість основних етапів розвитку груп соціально-психологічного тренінгу виділяють психологи? 5 @
• Яку кількість основних цілей Т-груп нараховують психологи? 4 @
• Яке поняття Т-груп передбачає експериментальний характер випробування нових способів поведінки? навчальна лабораторія навчання тому як навчатися «тут і тепер»  
• Визначте поняття Т-груп «навчальна лабораторія». поняття Т-груп передбачає експериментальний характер випробування нових способів поведінки поняття Т-груп передбачає навчання через досвід, що безпосередньо переживається поняття Т-груп,що передбачає циклічне чергування самопрезинтації, зворотнього звязку та експериментування  
• Якому поняттю Т-груп відповідає циклічне чергування самопрезинтації, зворотнього звязку та експериментування? навчання тому як навчатися «тут і тепер» навчальна лабораторія  
• Визначте поняття Т-груп «навчання тому як навчатися». поняття Т-груп,що передбачає циклічне чергування самопрезинтації, зворотнього звязку та експериментування поняття Т-груп передбачає навчання через досвід, що безпосередньо переживається поняття Т-груп передбачає експериментальний характер випробування нових способів поведінки  
• Визначте елемент циклічного процесу навчання тому як навчатися: протягом всього існування групи сприймання учасниками того, що відбувається проявляється у їхніх діях? самопрезентація зворотній звязок експериментування  
• Що передбачає елемент циклічного процесу навчання тому як навчатися «самопрезентація»? протягом всього існування групи сприймання учасниками того, що відбувається проявляється у їхніх діях учасники випробовують нові способи та стратегії поведвнки одні члени групи повідомляють про свої реакції на поведінку інших учасників  
• Визначте елемент циклічного процесу навчання тому як навчатися: одні члени групи повідомляють про свої реакції на поведінку інших учасників. зворотній звязок експериментування самопрезентація  
• Що передбачає елемент циклічного процесу навчання тому як навчатися «зворотній звязок»? одні члени групи повідомляють про свої реакції на поведінку інших учасників учасники випробовують нові способи та стратегії поведвнки протягом всього існування групи сприймання учасниками того, що відбувається проявляється у їхніх діях  
• Визначте елемент циклічного процесу навчання тому як навчатися: учасники випробовують нові способи та стратегії поведвнки. експериментування зворотній звязок самопрезентація  
• Що передбачає елемент циклічного процесу навчання тому як навчатися «експериментування». учасники випробовують нові способи та стратегії поведвнки одні члени групи повідомляють про свої реакції на поведінку інших учасників протягом всього існування групи сприймання учасниками того, що відбувається проявляється у їхніх діях  
• Яке поняття Т-груп передбачає навчання через досвід, що безпосередньо переживається? «тут і тепер» навчальна лабораторія навчання тому як навчатися  
• Визначте поняття Т-груп «тут і тепер». поняття Т-груп передбачає навчання через досвід, що безпосередньо переживається поняття Т-груп передбачає експериментальний характер випробування нових способів поведінки поняття Т-груп,що передбачає циклічне чергування самопрезинтації, зворотнього звязку та експериментування  
• Яка процедура Т-груп розглядає стратегіїї поведінки тренера підчас групової роботи? поведінка керівника комунікативні навички навчання тому як навчатися «тут і тепер»
• Визначте процедуру Т-груп «поведінка керівника». процедура Т-груп розглядає стратегіїї поведінки тренера підчас групової роботи процедура Т-груп дозволяє розглядати роботу в ній як навчальну лабораторію, де розвиваються та відточуються навички міжособистісного спілкування учасники випробовують нові способи та стратегії поведвнки протягом всього існування групи сприймання учасниками того, що відбувається проявляється у їхніх діях
• Яка процедура Т-груп дозволяє розглядати роботу в ній як навчальну лабораторію, де розвиваються та відточуються навички міжособистісного спілкування? комунікативні навички поведінка керівника навчання тому як навчатися «тут і тепер»
• Визначте процедуру Т-груп «комунікативні навички» процедура Т-груп розглядає стратегіїї поведінки тренера підчас групової роботи процедура Т-груп дозволяє розглядати роботу в ній як навчальну лабораторію, де розвиваються та відточуються навички міжособистісного спілкування учасники випробовують нові способи та стратегії поведвнки протягом всього існування групи сприймання учасниками того, що відбувається проявляється у їхніх діях
• Як називається тренінг, що передбачає практику психологічного впливу, яка основана на активних методах групової роботи? соціально-психологічний тренінг тренінг особистісного зростання комунікативний тренінг тренінг асертивності
• Метою якого тренінгу є підвищення компетентності в сфері спілкування? соціально-психологічний тренінг тренінг особистісного зростання комунікативний тренінг тренінг асертивності
• Для якого виду тренінгу найбільш розповсюдженими є групова дискусія та ігровий метод? соціально-психологічний тренінг тренінг особистісного зростання комунікативний тренінг тренінг асертивності
• Як називається тренінг, що проводиться в цілях формування та вдосконалення загальнокомунікативної готовності особистості? соціально-психологічний тренінг тренінг особистісного зростання групи розвитку комунікативних навичок та вміньг тренінг асертивності
• Визначте вид комунікативного тренінгу: спрямований на формування партнерської установки у спілкуванні, вміння бути на рівних з партнером? базовий тренінг-тренінг партнерства тренінг ведення переговорів тренінг асертивності тренінг приняття і реалізації стратегічного значення в умовах невизначенності та ризику
• Розкрийте сутність комунікативного тренінгу базового тренінгу-тренінгу партнерства комунікативний тренінг спрямований на формування партнерської установки у спілкуванні, вміння бути на рівних з партнером вид комунікативного тренінгу, що передбачає розробку тактики підготовки до переговорів вид комунікативного тренінгу, що передбачає створення установки на відкрите вираження власних почуттів без пригнічення прав партнерів вид комунікативного тренінгу, що передбачає підвищення успішності аналізу ситуації, виділення суттєвої протилежної та неправдивої інформації
• Визначте вид комунікативного тренінгу: розробка тактики підготовки до переговорів? базовий тренінг-тренінг партнерства тренінг ведення переговорів тренінг асертивності тренінг приняття і реалізації стратегічного значення в умовах невизначенності та ризику
• Розкрийте сутність комунікативного тренінгу «тренінг ведення переговорів». комунікативний тренінг спрямований на формування партнерської установки у спілкуванні, вміння бути на рівних з партнером вид комунікативного тренінгу, що передбачає розробку тактики підготовки до переговорів вид комунікативного тренінгу, що передбачає створення установки на відкрите вираження власних почуттів без пригнічення прав партнерів вид комунікативного тренінгу, що передбачає підвищення успішності аналізу ситуації, виділення суттєвої протилежної та неправдивої інформації
• Визначте вид комунікативного тренінгу: створення установки на відкрите вираження власних почуттів без пригнічення прав партнерів? базовий тренінг-тренінг партнерства тренінг ведення переговорів тренінг асертивності тренінг приняття і реалізації стратегічного значення в умовах невизначенності та ризику
• Розкрийте сутність комунікативного тренінгу «тренінг асертивності». комунікативний тренінг спрямований на формування партнерської установки у спілкуванні, вміння бути на рівних з партнером вид комунікативного тренінгу, що передбачає розробку тактики підготовки до переговорів вид комунікативного тренінгу, що передбачає створення установки на відкрите вираження власних почуттів без пригнічення прав партнерів вид комунікативного тренінгу, що передбачає підвищення успішності аналізу ситуації, виділення суттєвої протилежної та неправдивої інформації
• Визначте вид комунікативного тренінгу: підвищення успішності аналізу ситуації, виділення суттєвої протилежної та неправдивої інформації? базовий тренінг-тренінг партнерства тренінг ведення переговорів тренінг асертивності тренінг приняття і реалізації стратегічного значення в умовах невизначенності та ризику
• Розкрийте сутність комунікативного тренінгу «тренінг приняття і реалізації стратегічного значення в умовах невизначенності та ризику». комунікативний тренінг спрямований на формування партнерської установки у спілкуванні, вміння бути на рівних з партнером вид комунікативного тренінгу, що передбачає розробку тактики підготовки до переговорів вид комунікативного тренінгу, що передбачає створення установки на відкрите вираження власних почуттів без пригнічення прав партнерів вид комунікативного тренінгу, що передбачає підвищення успішності аналізу ситуації, виділення суттєвої протилежної та неправдивої інформації
• Визначте вид комунікативного тренінгу: виявлення особливостей лідерських якостей учасників, мотивації, стиля керівництва? загальний менеджерський тренінг тренінг навичок роботи з клієнтом-споживачем тренінг проведення опитувань та співбесід тренінг педагогічного спілкування
• Розкрийте сутність комунікативного тренінгу «загальний менеджерський тренінг». вид комунікативного тренінгу, що передбачає виявлення особливостей лідерських якостей учасників, мотивації, стиля керівництва вид комунікативного тренінгу, що передбачає оволодіння техніками роботи з клієнтом вид комунікативного тренінгу, що передбачає оволодіння техніками проведення опитувань, співбесід, консультацій вид комунікативного тренінгу, що спрямований на роботу у студентських групах чи у групах молодих педагогів
• Визначте вид комунікативного тренінгу: оволодіння техніками роботи з клієнтом? загальний менеджерський тренінг тренінг навичок роботи з клієнтом-споживачем тренінг проведення опитувань та співбесід тренінг педагогічного спілкування
• Розкрийте сутність комунікативного тренінгу «тренінг навичок роботи з клієнтом-споживачем». вид комунікативного тренінгу, що передбачає виявлення особливостей лідерських якостей учасників, мотивації, стиля керівництва вид комунікативного тренінгу, що передбачає оволодіння техніками роботи з клієнтом вид комунікативного тренінгу, що передбачає оволодіння техніками проведення опитувань, співбесід, консультацій вид комунікативного тренінгу, що спрямований на роботу у студентських групах чи у групах молодих педагогів
• Визначте вид комунікативного тренінгу: оволодіння техніками проведення опитувань, співбесід, консультацій? загальний менеджерський тренінг тренінг навичок роботи з клієнтом-споживачем тренінг проведення опитувань та співбесід тренінг педагогічного спілкування
• Розкрийте сутність комунікативного тренінгу «тренінг проведення опитувань та співбесід». вид комунікативного тренінгу, що передбачає виявлення особливостей лідерських якостей учасників, мотивації, стиля керівництва вид комунікативного тренінгу, що передбачає оволодіння техніками роботи з клієнтом вид комунікативного тренінгу, що передбачає оволодіння техніками проведення опитувань, співбесід, консультацій вид комунікативного тренінгу, що спрямований на роботу у студентських групах чи у групах молодих педагогів
• Визначте вид комунікативного тренінгу: тренінг спрямований на роботу у студентських групах чи у групах молодих педагогів? загальний менеджерський тренінг тренінг навичок роботи з клієнтом-споживачем тренінг проведення опитувань та співбесід тренінг педагогічного спілкування
• Розкрийте сутність комунікативного тренінгу «тренінг педагогічного спілкування». вид комунікативного тренінгу, що передбачає виявлення особливостей лідерських якостей учасників, мотивації, стиля керівництва вид комунікативного тренінгу, що передбачає оволодіння техніками роботи з клієнтом вид комунікативного тренінгу, що передбачає оволодіння техніками проведення опитувань, співбесід, консультацій вид комунікативного тренінгу, що спрямований на роботу у студентських групах чи у групах молодих педагогів

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.