Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 13,14, 15. Спеціалізовані терапевтичні групи. Підготовка групового психотерапевта. Психотерапевт: спеціалізовані формати та процедурні допоміжні засоби• Скільки стадій навчання включає в себе підготовка компетентного спеціаліста в галузі групової психотерапії? 3 @
• Яка якість психтерапевта необхідна для того, щоб об’єднати незнайомих людей у групу? сміливість @ доброта почуття гумору самопізнання
• Яка якість психотерапевта проявляється в умінні дозволити собі помилятися? сміливість @ доброта почуття гумору Самопізнання
• Яка якість психокотерапевта проявляється в здатності протистояти учасникам групи? сміливість @ доброта почуття гумору Самопізнання
• Яка якість психотерапевта проявляється в умінні приймати рішення? сміливість @ доброта почуття гумору Самопізнання
• Яка якість психотерапевтапроявляється в здатності бути прямим і чесним з учасниками групи? сміливість @ доброта почуття гумору Самопізнання
• Як називається включеність керівника групи в емоційні переживання учасників? емоційне включення @ уміння приймати агресію особистісна сила Сміливість
• Яка якість психотерапевта найбільшою мірою сприяє створенню та підтримці атмосфері довіри у групі відкритість @ уміння приймати агресію особистісна сила Сміливість
• Як називається вміння правильно реагувати на критику учасників та їхні ворожі реакції? відкритість уміння приймати агресію @ особистісна сила Сміливість
• Як називається вміння керівника спрямовувати поведінку учасників в потрібне русло? відкритість уміння приймати агресію особистісна сила @ сміливість
• Яка якість психотерапевта допомагає знаходити вихід в унікальних та складних ситуаціях? кмітливість @ відкритість уміння приймати агресію особистісна сила
• Як називається пізнання своїх цілей, ідентичності, сильних та слабких сторін? кмітливість відкритість самопізнання @ особистісна сила
• Кому належить думка про те, що кваліфікація психокоректора включає в себе професійні знання, професійні навички та професійний досвід? О. Осіповій К. Рудестаму Р. Кочунасу@ К. Вачкову
• Які професійні навички використовують для створення згуртованості групи ?: мікронавички @ правильне вираження почуттів навички невербального спілкування глибоке розуміння процесу, що відбувається в групі
• Яка техніка передбачає вміння чути лише те, про що говорять і не приности свої думки в слова співбесідника? інтерпритація активне слухання @ переформулювання тверджень Пояснення
• Яка техніка передбачає повторення керівником своїми словами тверджень учасників групи без спотворення їх думок з метою перевірити чи правільно він все зрозумів? інтерпритація активне слухання переформулювання тверджень @ Пояснення
• Яка техніка передбачає виділення сутності висловлювань учасників групи завдяки спрощення цих висловлювань? інтерпритація активне слухання переформулювання тверджень пояснення@
• Яка техніка передбачає звязування окремих моментів міжособистісної взаємодії і окремих елементів роботи групи? інтерпритація активне слухання переформулювання тверджень узагальнення @
• За допомогою якого вміння можна заохочувати подальшу бесіду, отримувати інформацію, стимулювати мислення активне слухання переформулювання тверджень узагальнення вміння формулювати питання@
• За допомогою якої техніки керівник групи пояснює поведінку, почуття та думки учасників, їх взаємозвязки інтерпритація @ активне слухання переформулювання тверджень Пояснення
• Як називається спонукання учасників звернути увагу на протиріччя в їх словах і діях, між окремими твердженнями, на неспівпадання вербальної та невербальної поведінки це: вміння вступати в конфронтацію @ активне слухання переформулювання тверджень пояснення
• Як називається реакція керівника групи на нереальні установки чи очікування членів групи? контрперенос @ перенос динамічний баланс Злість
• Як називається роз’яснення неясного або прихованого для клієнта? Аналіз Інтерпретація @ Синтез Пояснення
• Як називається розуміння і визнання того факту, що у кожній людині поєднуються різноманітні, доповнюючи одне одного індивідуальні якості позитивного та негативного характеру? інтеграція протилежностей @ розширення свідомості робота з мріями прийняття відповідальності
• Скільки видів контр переносу виділяють в психотерапевтичних групах? 5 @
• Скільки основних компонентів налічують у професійній готовності до корекційного впливу: 3@
• Який вид роботи дозволяє клієнту усвідомити ті аспекти власної особистості, які ніколи ним повністю не усвідомлювались робота зі снами драматизація спрямування поведінки робота з фантазією @
• Як називається втручання керівника групи, завдяки якому він допомагає учасникам групи завдяки порадам моделювання інструктаж @ підкріплення релаксація
• Як називається заохочення чи покарання, які стимулюють правильну поведінку учасників групи в ситуації, яку розігрують: моделювання інструктаж підкріплення @ Релаксація
• Як називається реакція керівника групи на нереальні установки чи очікування членів групи? контрперенос @ перенос динамічний баланс Злість
• Як називається розкриття змісту почуттів учасникам це активне слухання переформулювання тверджень пояснення відображення почуттів @
• Як називається підбадьорення учасників групи, що допомагає створювати безпечну атмосферу в групі, заохочує довіру? надання підтримки @ переформулювання тверджень пояснення відображення почуттів
• Як називається ототожнення з учасниками групи, здатність побачити події через призму їх суб’єктивного світу? фасилітація емпатія @ саморозкриття відображення почуттів
• Як називається заохочення керівником відкритого спілкування в групі, допомога учасникам в поступовому покладанні на себе все більшої відповідальності за перебіг роботи у групі це: фасилітація @ емпатія саморозкриття відображення почуттів
• Яка із запропонованих мікронавичок допомагає учасникам створити більш чітке уявлення про те як їхню поведінку «бачать» інші? реагування @ емпатія саморозкриття відображення почуттів
• Як називається вміння психолога вчасно надати учасникам групи потрібні знання чи дати пораду, що допомогають знайти альтернативні способи поведінки? реагування емпатія саморозкриття інформування @
• Як називається відкрите емоційне реагування керівника на події, що відбуваються в групі «тут і тепер», що сприяє більш глибокому спілкуванні у групі? реагування саморозкриття @ емпатія Інформування
• Як називається демонстрація керівником своїми діями бажаної поведінки в групі, що сприяє більш продуктивній поведінці учасників? моделювання @ реагування саморозкриття інформування
• Який прояв контрпереносу групі, передбачає наступне: деякі люди обирають професію психолога, уявляючи, що інші будуть їх любити та поважати, шукати їхньої допомоги. потреба в постійній підтримці та допомозі @ ідентифікація з проблемами учасників закоханість керівника та сексуальні почуття стосовно учасників нав’язування порад
• Який прояв контрпереносу групі, передбачає наступне:переживаючи проблеми учасників можна втратити обєктивність і можливість допомогти учасникам в рішенні їхніх проблем. потреба в постійній підтримці та допомозі ідентифікація з проблемами учасників закоханість керівника та сексуальні почуття стосовно учасників нав’язування порад
• Який прояв контрпереносу групі, передбачає наступне: поведінка деяких учасників групи, особливо якщо вони симпатичні керівнику, може бути причиною виникнення почуттів керівника стосовно них. потреба в постійній підтримці та допомозі ідентифікація з проблемами учасників закоханість керівника та сексуальні почуття стосовно учасників @ нав’язування порад
• Який прояв контрпереносу групі, передбачає наступне: постійне прагнення психолога поради учасникам, що може бути вираженням невирішених внутрішніх конфліктов. потреба в постійній підтримці та допомозі ідентифікація з проблемами учасників закоханість керівника та сексуальні почуття стосовно учасників нав’язування порад 2
• Який прояв контрпереносу групі, який передбачає наступне: психолог та деякі учасники прагнуть мати більш близькі особистісні стосунки з керівником бажання підтримувати стосунки з учасниками групи за її межами @ ідентифікація з проблемами учасників закоханість керівника та сексуальні почуття стосовно учасників нав’язування порад

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.