Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Виконання тестових завдань1. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ ?

І варіант ІІ варіант
А. ..оробенятко, ..умка, ..уля, ..орщик, ..рунт. Б. ..орох, ..азда, ..осподар, ..отувати, ..удзик. В. ..анок, ..валт, ..удзь, ..уральня, ..ніт. Г. ..остювати, ..ердан, ..острий, ..отовність, а..рус. Д. За..адка, ..отель, ..отівка, ..ілка, ..ості. А. А..роном, до..ляд, ..аздиня, ..умор, ва..а. Б. ..олова, ..азель, ...ончар, ..лянути, ..ортати. В. ..анок, а..рус, ..едзь, ..ете, під..рунтя. Г. А..укати, ла.лдний, з..ортати, о..ляд, ..уляти. Д. Збері..ати, ..аба, ..ел..отати, ски..лити, ..азда.  

 

2.У якому рядку в усіх словах наголос падає на перший склад?

І варіант ІІ варіант
А. Покровителька, порожній, правда, праска, працювати. Б. Портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений. В. Посуд, правосуддя, праслов'янський, приневолений, приносити. Г. Православний, прималювати, принада, принцеса, полотно. Д. Практика, прати, парта, принцип, приятель. А. Засуха, котрий, малий, нитки. Б. Новий, нудний, обруч, оптовий. В. Бесіда, босий, випадок, загадка. Г. Тісний, легкий, товстий, приятель. Д. Легень, досвітній, праця, мавпячий.  

 

3. У якому рядку в усіх словах буквосполучення дж і дз позначають один звук?

І варіант ІІ варіант
А. Підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі. Б. Підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт. В. Дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб, дзеркало. Г. Підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем. Д. Підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий, підзвітний. А. Надзвичайний, підживитися, джунглі, відзнака. Б. Дзвін, джерело, їжджу, кукурудза В. Надземний, відзначати, дзиґа, підживлення. Г. Підзахисний, джміль, підзолотити, піджарити. Д. Імідж, дзеркало, родзинка, відзив.  

 

4. У якому рядку всі слова можуть мати подвійне наголошення при єдиному лексичному значенні?

І варіант ІІ варіант
А. Дорога, березі, руки, книжки. Б. Насип, мука, золота, села. В. Землі, замок, атлас, приклад. Г. Усмішка, алфавіт, хворост, гостям. Д. Роботи, коса, образи, договір.   А. Шкода, викликати, байдуже, атлас. Б. Затишно, простий, завжди, помилка. В. Насип, обід, прийми, жила. Г. Дзвони, дрова, землі, досипати. Д. Людський, дзвони, приклад, досипати.  

 

Ключ.

№ завдання І варіант ІІ варіант
В В
Д В
В Б
Г Б

 


Завдання для самоконтролю

Завдання 1. Уважно прочитайте слова, правильно вимовляючи звуки, позначеними виділеними літерами. Поясніть.

Грядка, вудка, допомогти, діжка, ніжка, виразка, мотузка, могти, легко, везти, кігті, гребти, ріжте, слизько, нігті, бридко, боязкий, дьогтю, зубки, бігти, солодкий, віжки, книжка.

Завдання 2. Подані слова прочитайте вголос і запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть усі випадки уподібнення свистячих до шиплячих. Порівняйте вимову з написанням.

Розчавити, зчерствіти, зчорніти, зчовгати, з човном, без черепиці, з черешнями, розчервонітися, без чогось, без шуму, з шумом, з шапкою, з жінкою, з жиром, обезжирений, зжовкнути, без жорна. Розжувати, зшити, з чоловіком, без шва, з шафи, без шухляди з джерела, з жердиною, без Жені, без джему.

Завдання 3. Запишіть групи слів фонетичною транскрипцією. Після кожної групи слів сформулюйте правило орфоепії приголосних звуків.

Губка, грубка, прядка, кладка, дружка, стрижка, слабкий, ягідка, галузка, мотузка, подружка;

Повернуться, закінчиться, зміниться, роз'їдуться, сходяться, не робиться;

Внучці, п'ятирічці, гичці, бричці, мжичці, криничці, теплушці, мушці, мурашці, пляшці, книжці, стежці, подружці, нитці, болітце, коритце;

Оглядаєшся, вмиваєшся, б'єшся, гніваєшся, задумуєшся;

Фашистський, туристський, баластний, студентський, арештантський, компостний, шістнадцять;

3 поля, без краю, через степ, розкрутити, розпороти, безперебійно;

Не поріжся, не морочся, намажся, вибачся, зважся, навантажся, уляжся;

Зжовклий, зшитий, розжований, без жінки, з шафи, з часником, без числа, з житом.

Завдання 4. Перепишіть слова і поставте на місці крапок літеру ф чи буквосполучення хв. Прочитайте ці слова, відпрацьовуючи правильну вимову.

...абрика, ...антастика, ...атати, ...остатий, напів...абрикат, роз...астатися, ...елікс, розтасований, ...илина, ...ороба, роз...ильований, нафарширувати, по...арбувати, ...остатий, а...іша, ...іртка, ...аткий, ...ігура, ...артух, у...ала, ...ерма, ...анерний.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.