Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Завдання-самоперевіркаПрочитайте поданий текст про себе, потім уголос, пам'ятаючи про правильну вимову звуків української мови. Зверніть увагу на вимову звукосполучень.

І варіант

Отак лежиш у полі, посеред сивого полику, в задушливому теплі, лежиш серед жовто-білого ромашкового мерехтіння, на самісінькому дні чебрецевої хвилі, що прокочується по тобі хмільним потопом, - і крутиться голова. Наморочиться в ній чи то від цієї дикої навали польового духу, від його споконвічної снага, чи від лоскітливо-дитячого остраху, що всі ці трави і бур'яни, на яких ти лежиш і які ти прим’яв, проростуть крізь тебе, пронизавши хребет, пробивши серце, проткнувши груди. Отак заплющ очі, дай волю уяві - й відчуєш, як уже став часткою землі, як усе те зело вже росте крізь тебе. п'ючи свої соки, твою кров. (Є.Гуцало).

ІІ варіант

Соняшники - мов кулі жовтого вогню, той вогонь із пелюстками, вік висить на стеблах над городиною, їхнім полум'ям просякнуло зараз повітря, настрій серпневого дня, вони повертають людські голови до себе й примушують думати про них. Соняшники говорять на подвір'ях, за огорожами, вони повиходили до самої дорога, тут ростуть на вільному місці, н, дивлячись на них, хочеш усміхнутись, ловиш себе на тому, що зласкавів і здобрів безпричинно. Соняшники піднялися над землею і своїм легким полум’ям наче й тебе окрилюють, підносять.

(Є.Гуцало).

Вимовляй і пиши правильно

 

Молотьба [молод'ба]
Боротьба [бород'ба
Просьба [проз'ба]
Вокзал [вогзал] []
Рюкзак [р'угзак]
Шістнадцять [ш'існад'ц'ат']
Нігті [н'іхт'і]
Кігті [к'іхт'і]
Легко [лехко]
Дьогтю [д'охт'у]
Вогко [вохко]
Двигтить [двиехтит']
Зцілити [с'ц'ілити]
Зсунути [с:унути]
Розповісти [роспов'істи]
Розклад [росклад]
Безпечно [бекспечно]
Безшумно [беижшумно]
Прирісши [прие р'іш:и]
Крутиться [крутиец':а]
Умиваєшся [умиевайес':а]
Ґедзь [гедз']
Зжалитись [ж:алиетис']
Робиться [робиец':а]
Ручці [руц'.і]
Коритце [кориц:е]
Заквітчана [закв'іч:ана]
Коротший [короч:ий]
Принісши [прин'іш:и]
Без шуму [беи жш:уму]
Зжити [ж:ити]
Смієшся [с'м'ійес':а]
3 селом [с:елом]

 

Графіка (від гр. graphikos - письмовий, зображений) - розділ науки про мову, який вивчає сукупність умовних знаків, за допомогою яких мова передається на письмі.

Найголовнішою вимогою графіки є та, що кожному звукові мови повинна відповідати окрема літера (телемайстер - телемайстер, картопля - картопля, вода - вода).

АЛФАВІТ

Звуки мови ми вимовляємо і чуємо. На письмі звуки позначаються буквами. Букви - це умовні знаки, за допомогою яких на письмі передаються звуки. Всього в українській мові 33 букви. Послідовність їх у певному порядку називається алфавітом (від назв перших літер грецького алфавіту - альфа і бета), або азбукою (від перших двох літер слов'янського алфавіту - аз і буки), або абеткою(від перших двох літер українського алфавіту - а і бе).

Азбука сучасної української мови утворена на основі слов'янської азбуки, що мала назву кирилиця (за ім'ям болгарських місіонерів Кирила та Мефодія, які склали цю азбуку для слов'ян і переклали грецькі релігійні книги на слов'янську мову).

 

Букви в алфавіті мають такі назви:

Ааа Бббе Ввве Ггге Ґґґе Ддде Еее Єєйе Жжже Зззе Иии Ііі Їїйі Ййй(йот) Ккка Ллел Ммем Ннен Ооо Пппе Ррер Ссес Ттте Ууу Ффеф Ххха Ццце Ччче Шшша Щщща Ььм'який знак Ююйу Яяйа

 

32 букви українського алфавіту передають на письмі мовні звуки, а ь (м'який знак) позначає м'якість приголосних на письмі (кінь, тінь).

За графічним зображенням розрізняють такі букви:

- великі (прописні- В, Ж, З, К) і малі (рядкові- в, ж, з, к);

- друковані (Б, б, Г, р) і писані (Б, б, Г, р).

ІНШІ ГРАФІЧНІ ЗНАКИ

Крім букв алфавіту, для передачі слів в українській мові використовуються апостроф, знак наголосу, дефіс (риска), крапка, знак питання, знак оклику, кома, тире, двокрапка, лапки, дужки, три крапки та ін. знаки:

Знак Його графічне позначення Приклад використання
наголос За́мок - замо́к
дефіс - хмарки-лебеді
крапка . Темна ніч. Шлях.
кома , Спить озеро, і ліс, і очерет (Леся Українка).
знак питання ? Чому ж так буває?
знак оклику ! Слава Україні!
тире - Це – ти.
двокрапка : Все: жито, пшениця та овес - разом поспіло
лапки " " "Слухаю,"- відповів майор
дужки ( ) Там (він це знав) буяла весна
три крапки Далі буде…

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.