Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Прав людини Європейським судомЗ прав людини

(для самостійного вивчення)

 

1. Статус Європейського суду з прав людини.

2. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини.

3. Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав людини та її розгляд.

4. Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання в національних правопорядках.

 

Список літератури за темою

 

Комаров В. В. Позовне провадження: моногр. / за ред.
В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011.

Комаров В. В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: моногр. / за заг. ред. В. В. Комарова. – Х.: Харків юрид., 2008.

Дамірлі М. Європейська конвенція з прав людини як ключовий елемент системи права Ради Європи / М. Дамірлі // Право України. – 2010. – № 10.

Дудаш Т. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у світлі праворозуміння Стасбурзького суду / Т. Дудаш // Право України. – 2010. – № 10.

Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / Де Сальвия.– СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.

Мармазов В. Принцип stare decisis та динамічність практики Європейського суду з прав людини / В. Мармазов // Право України. – 2003. – № 2.

Рабинович П. Страсбурзький суд і конституційне судочинство у сфері прав людини / П. Рабинович // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2006. – № 1.

Шевчук С. Європейська концепція “усталеної судової практики” та її вплив на правотворчу функцію Конституційного Суду України / С. Шевчук // Вісн. Конституц. Суду України.–– 2008. – № 2.

Тема 33. Господарське судочинство

Питання для обговорення

1. Система господарських судів.

2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.

3. Учасники господарського процесу.

4. Порушення провадження по справах та їх розгляд
господарськими судами.

5. Перегляд рішень, ухвал, постанов господарського суду.

6. Виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду.

Завдання

 

179.До господарського суду Донецької області 25 жовтня 2010 р. звернулось ТОВ “МАФ” із заявою та повним пакетом документів, доданих до неї, про застосування запобіжних заходів, а саме накладення арешту на майно ТОВ “КЛАУС”, посилаючись на те, що ТОВ “КЛАУС” є боржником перед ТОВ “МАФ” на суму в розмірі 130000 грн. Заяву розглянуто судом 29 жовтня 2010 р. без участі сторін та задоволено. Позовна заява про стягнення боргу позивачем подана 8 листопада 2010 р.

Які процесуальні строки порушено? Які процесуальні дії може вчинити відповідач для скасування запобіжного заходу? Який процесуальний статус буде у запобіжних заходів після подачі позовної заяви позивачем?

180. Державним департаментом Інтелектуальної власності 15 лютого 2010 р. був виданий деклараційний патент на корисну модель “Шлангове з’єднання” № 2367 на ім’я СПДФО Кондратка Н.К., 16 травня 2010 р. виданий патент України на промисловий зразок “Шланг сполучний” № 23478.

Згідно зі ст. 28 Закону України “Про охорону права на винаходи та корисні моделі” від 1 липня 1994 р. та ст. 20 Закону України “Про охорону права на промислові зразки” від
1 липня 1994 р. патент на винахід та промисловий зразок надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель), а також промисловий зразок на свій розсуд, забороняти іншим особам використовувати корисну модель та промисловий зразок, які захищені патентами, без дозволу його власника.

Після отримання деклараційного патенту на корисну модель “Шлангове з’єднання” та патенту на промисловий зразок “Шланг сполучний” на ім’я Кондратка Н.К. на ринку було виявлено тотожну продукцію, виготовленням та реалізацією якої займається СПДФО Михайлюк С.А. Продукція СПДФО Михайлюк С.А. тотожна запатентованій, але значно гіршої якості, та не відповідає необхідним технологічним вимогам, що негативно відображається на ставленні споживачів до продукції, яка виготовляється СПДФО Кондратко Н.К.

У зв’язку з тим, що, на думку СПДФО Кондратко Н.К., СПДФО Михайлюк С.А. порушує його права як власника патентів (“Шлангове з’єднання” № 2367; “Шланг сполучний”
№ 23478) шляхом реалізації продукції, яка виготовлена з використанням запатентованої корисної моделі та запатентованого промислового зразка, СПДФО Кондратко Н.К. звернулася до господарського суду з позовною заявою про заборону реалізації продукції, що виготовляється СПДФО Михайлюк К.А. та яка захищена відповідними патентами, виданими на ім’я Кондратка Н.К.

Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви на підставі п.1 ч.1. ст. 62 ГПК України.

Дайте правову оцінку діям судді. Визначте, які справи підвідомчі господарським судам.

181.ДП “Айсберг” 12 лютого 2010 р. звернулось до господарського суду Черкаської області з позовом про стягнення з ТОВ “Оріана” вартості товару, отриманого відповідачем за договором № 8 від 3 серпня 2009 р., та штрафу за порушення умов цього договору загальною сумою 34056,23 грн.

23 лютого 2010 ДП “Айсберг” подало до того ж суду позов про стягнення з ТОВ “Оріана” пені за несвоєчасну оплату поставленого за договором № 8 товару в сумі 11700 грн. Ухвалою господарського суду Черкаської області від 15 березня 2010 р. справи, порушені за обома позовами, об’єднані в одне провадження.

Відповідач позовні вимоги не визнав, стверджуючи, що договір № 8 від 3 серпня 2009 р. ним не укладався, товар згідно з накладними не отримував, а всі надані позивачем докази є підробленими. В обґрунтування цих тверджень представник відповідача просив допитати в якості свідків головного бухгалтера та фінансового директора ДП “Айсберг”, а також призначити судові експертизи.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 20 травня 2010 р. у позові відмовлено з тих підстав, що подані позивачем докази є сфальсифікованими відповідно до висновків судових експертиз; товару відповідач не отримував і, відповідно, ніякої заборгованості не має. У задоволенні клопотання відповідача про допит в якості свідків головного бухгалтера та фінансового директора було відмовлено.

Чи є підстави для об’єднання позовних вимог? Які засоби доказування передбачені ГПК України? Який процесуальний порядок призначення та проведення судових експертиз?

182.У березні 2010 р. ВАТ “Холодокомбінат № 3” звернулося до господарського суду м. Києва з позовом до ЗАТ
“Рибсервіс” та КП “СІА” про визнання недійсним укладеного між відповідачами договору уступки вимоги. Позивач зазначав, що 14 квітня 2008 р. між ЗАТ “Рибсервіс” та ПП “Альянс” укладено контракт №14/04 на поставку продукції на суму 403000 грн згідно з договором № 84 від 15 квітня 2008 р. ВАТ “Холодокомбінат № 3” передало ПП “Альянс” в оренду холодильну камеру, при цьому ніяких інших зобов’язань ВАТ “Холодокомбінат
№ 3” на себе не брало. Надалі на підставі договору уступки вимоги ЗАТ “Рибсервіс” уступило КП “СІА” право вимоги за контрактом від 14 квітня 2008 р., зокрема право витребування у ВАТ “Холодокомбінат № 3” риби свіжемороженої кількістю 67123 кг або її вартості в сумі 158900, 78 грн. Незаконність договору уступки вимоги позивач обґрунтовував тим, що він не є зобов’язаною особою за контрактом від 14 квітня 2008 р. Крім того, за умовами цього контракту сторони зобов’язалися не передавати прав і обов’язків третім особам без згоди другої сторони, а ПП “Альянс” не давало згоди ЗАТ “Рибсервіс” на уступку вимоги. КП “СІА” позов не визнало, посилаючись на безпідставність позовних вимог.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 8 травня 2010 р. скасовано ухвалу господарського суду
м. Києва від 3 липня 2009 р. про залишення позову без розгляду, справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 20 липня 2010 р. провадження у справі зупинено з посиланням на ч.1
ст. 79 ГПК України. Свою ухвалу суд мотивував тим, що Жовтневим РУ ГУ МВС України у м. Києві було порушено кримінальну справу за фактом розкрадання колективного майна ЗАТ “Рибсервіс”; і з метою всебічного та повного розгляду обставин справи суд вважає за необхідне витребувати матеріали зазначеної кримінальної справи.

Які підстави для залишення позову без розгляду? Чи були підстави для зупинення провадження по справі?

183.Господарський суд м.Києва 27 травня 2007 р. виніс рішення про стягнення грошової компенсації у розмірі 50000 грн з ЗАТ “УКРНАТ” на користь ТОВ “МАРШ” за несвоєчасне виконання послуг, а на підставі нього ТОВ “МАРШ” отримало наказ на стягнення даної суми. Зазначений наказ ТОВ “МАРШ” протягом певного часу не надав на виконання, а у зв’язку з пожежею наказ господарського суду був утрачений. ТОВ “МАРШ” звернулось до господарського суду 1 червня 2010 р. із заявою про видачу дубліката наказу, але суд відмовив у задоволенні даної заяви.

Дайте правову оцінку діям суду. Які процесуальні дії може вчинити ТОВ “МАРШ” для отримання дублікату наказу?

184. 15 жовтня 2009 р. між ПП “Сінтез” та КВЖРЕП-2 Київського р-ну було укладено договір підряду №17/10-06, згідно з умовами якого “Підрядник” ПП “Сінтез” взяло на себе зобов’язання виконати роботи з ремонту покрівлі за адресою
м. Харків, вул. Старошишківська, 9. “Замовник” КВЖРЕП-2 Київського р-ну у свою чергу взяв на себе зобов’язання оплатити виконану за договором роботу в розмірі, визначеному у
п. 3.1. та кошторисі договірної ціни. Сума, на яку виконано роботи, за договором складає 65660 грн.У п. 3.5 договору сторони домовились про те, що остаточний розрахунок за виконану роботу “Замовник” проводить після повного завершення робіт з ремонту покрівлі.

У п. 4.3. договору визначено, що кінцевий термін закінчення робіт – 30 листопада 2009 р. Роботи за договором Підрядник ПП “Сінтез” закінчило 26 листопада 2009 р., про що був складений відповідний акт, підписаний повноважними представниками сторін та скріплений печатками.

20 грудня 2009 р. ПП “Сінтез” звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до КВЖРЕП-2 Київського р-ну про стягнення 65660 грн за роботи, виконані згідно з умовами договору підряду №17/10-06.

За результатами розгляду справи судом було постановлене рішення, яким позов ПП “Сінтез” до КВЖРЕП-2 Київського р-ну було задоволено в повному обсязі. Відповідно до
рішення суду на користь позивача належить стягнути суму 65660 грн – заборгованість за договором підряду, суму державного мита – 656 грн 60 к. та 118 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Який порядок виконання зазначеного рішення суду? Які органи здійснюють виконання рішень господарського суду? Які терміни пред’явлення рішення до примусового виконання?

 

Тема34. Адміністративне судочинство

Питання для обговорення

1. Система адміністративних судів.

2. Юрисдикція адміністративних судів.

3. Предметна та територіальна підсудність адміністративних справ.

4. Принципи адміністративного судочинства.

5. Учасники адміністративного судочинства.

6. Порядок адміністративного розгляду справ.

7. Особливості перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві.

 

Завдання

 

185. До Запорізького окружного адміністративного суду
4 квітня 2011 р. надійшов адміністративний позов Соколова до держави Україна в особі Фонду Державного майна України про визнання недійсним рішення щодо результатів аукціонів, визнання недійсною інформації про заявника як про власника акцій підприємства, що внесена до реєстрів акціонерів, і відшкодування матеріальної та моральної шкоди в розмірі 1 000 000 грн.

Суд відмовив у відкритті провадження у справі за адміністративним позовом, посилаючись на те, що в даному випадку існує спір, безпосередньо пов’язаний із реалізацією позивачем права володіння, користування та можливістю розпоряджатись своєю власністю, що, в свою чергу, виключає вирішення спору в порядку адміністративного судочинства.

Проаналізуйте дії суду. У порядку якого виду судочинства має вирішуватися дана справа? Визначте підстави та наслідки відмови у відкритті провадження у справі.

186. 29 березня 2011 р. Перунова подала до суду адміністративний позов до Вилоцької селищної ради про визнання протиправним та скасування рішення Вилоцької селищної ради
№ 548 від 14 грудня 2010 р., яким порушено право позивачки на житло. У позовній заяві зазначено, що позивачка тривалий час проживала в квартирі, яка була надана їй під час роботи на Вилоцькій взуттєвій фабриці. Як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, у позові зазначено Виноградівську райдержадміністрацію та греко-католицьку громаду смт Вилок.

6 квітня 2011 р. суд, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених ст. 106 КАС, постановив ухвалу про залишення позовної заяви без руху, оскільки ні позов, ні долучені до нього матеріали не підтверджують право позивачки на проживання в зазначеній квартирі. Крім того, позивачкою не долучено до матеріалів справи рішення Вилоцької селищної ради № 548 від 14 грудня 2010 р. Для усунення недоліків позивачці було надано час до 15 квітня 2011 р.

Надайте оцінку діям суду. Яким вимогам має відповідати позовна заява? Які наслідки недотримання цих вимог передбачені КАС? Чи є підстави для участі у цій справі зазначених третіх осіб?

187. Петренко звернулась до Київського районного суду
м. Донецька з позовом до Донецької міської ради про стягнення заробітної плати. У позовній заяві вказувалося, що позивачка працювала на посаді голови постійної комісії по соціальному забезпеченню, милосердю, по справах інвалідів та ветеранів Донецької міської ради, перебувала у штаті апарату ради та отримувала заробітну плату за рахунок державних коштів на утримання апарату.

Ухвалою Київського районного суду м. Донецька справу було закрито на тій підставі, що дана адміністративна справа належить до компетенції Донецького окружного адміністративного суду.

Чи підлягає справа розгляду в порядку адміністративного судочинства? Визначте підсудність даної категорії справ. Чи були підстави для закриття провадження у справі?

 

188. Прокурор Сокальського району в інтересах держави в особі Сокальського районного центру зайнятості звернувся до суду з позовом до Ватутіної про стягнення коштів, посилаючись на те, що за результатом перевірки, проведеної в Сокальському районному центрі зайнятості прокуратурою Сокальського району в рамках нагляду за дотриманням законодавства щодо стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, було встановлено, що відповідачка, перебуваючи на обліку в Сокальському районному центрі зайнятості з 12 лютого 2010 р. до 24 грудня 2010 р. як безробітна, фактично з 29 грудня 2005 р. здійснювала підприємницьку діяльність та мала дохід, незаконно отримала за вказаний період матеріальне забезпечення на випадок безробіття в розмірі 5404,87 грн. У судовому засіданні прокурор, а також представник Сокальського районного центру зайнятості Пономаренко позовні вимоги підтримали. При розгляді справи відповідачка позов не визнала і зауважила, що саме позивач як суб’єкт владних повноважень має доводити обґрунтованість своїх вимог, а суд повинен перевірити його дії на предмет законності.

За власною ініціативою суд отримав довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-ців від 12 березня 2011 р., відповідно до якої Ватутіна є фізичною особою-підприємцем (реєстраційний номер 20036304764). На цій підставі позов було задоволено.

Чи правомірні дії суду? У чому проявляється зміст принципів змагальності та диспозитивності у даній ситуації? Які є специфічні принципи адміністративного судочинства? Визначте підстави та форми участі прокурора в адміністративному процесі.

189.25 березня 2011 р. Державна податкова інспекція у
м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю спільного Українсько-Російського підприємства “Трейдхімпекс” про стягнення заборгованості у розмірі 2695,69 грн. У позовній заяві також міститься клопотання позивача про забезпечення позову, шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю спільному Українсько-Російському підприємству “Трейдхімпекс” розпоряджатися активами, крім розпорядження активами в рахунок погашення податкового боргу.

Суд розглянув клопотання без участі представників сторін і відмовив у його задоволенні з тих підстав, що позивачем не було доведено у встановленому законом порядку факту необхідності вжиття заходів забезпечення адміністративного позову.

Що таке забезпечення адміністративного позову та який його порядок?

 

190. У квітні 2011 р. Матвієнко звернувся до суду з адміністративним позовом до Військової частини А 0828 та Управління Пенсійного Фонду України у Білогірському районі АРК про виплату грошового забезпечення за час відсторонення від займаної посади та зобов’язання вчинити певні дії. Районний суд відкрив провадження у справі та призначив справу до судового розгляду, в результаті якого відмовив у задоволенні позову.

В апеляційній скарзі позивач посилався на те, що суд порушив норми КАС України, оскільки не провів ніяких обов’язкових підготовчих дій до розгляду справи, не провів обов’язкового попереднього судового засідання, чим позбавив його можливості уточнити позов та подати клопотання про витребування певних доказів.

Які дії вчиняються судом під час підготовки справи до розгляду? У чому полягає мета попереднього судового засідання? Визначте склад осіб, які братимуть участь у справі.

 

191. Коваленко звернувся до суду з адміністративним позовом до відділу ДАІ УМВС України в м. Рівне про скасування постанови від 25 лютого 2011 р. щодо притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КУпАП у вигляді штрафу в сумі 300 грн та закриття провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за відсутності складу адміністративного правопорушення.

Постановою Рівненського міського суду від 10 березня 2011 р. в позові відмовлено з тих підстав, що відповідач довів правомірність своїх дій, які полягали у притягненні позивача до адміністративної відповідальності за порушення п. 12.4 Правил дорожнього руху України.

Не погодившись з рішенням суду, Коваленко подав апеляційну скаргу, посилаючись на те, що постанова суду прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, зокрема висновки суду не відповідають обставинам справи. Крім того, судом не враховано, що жодними доказами відповідач не довів вину Коваленка щодо порушення п. 12.4 Правил дорожнього руху України.

Визначте предметну та територіальну підсудність даної категорії справ. У яких випадках можливий розгляд справи у порядку письмового провадження? Надайте характеристику апеляційного провадження. Яке з повноважень апеляційний суд має застосувати за результатами розгляду скарги?

 

 

Тема 35. Нотаріат і нотаріальний процес

Питання для обговорення

1. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності.

2. Організаційні засади нотаріальної діяльності.

3. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

4. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення безспірних прав.

5. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення безспірних фактів.

6. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої сили.

7. Нотаріальні дії, спрямовані на збереження майна та документів.

Завдання

 

192. Нотаріус Котелевської нотаріальної контори направив спадкоємцю Тищенку Л. лист наступного змісту: “Вами була подана заява про прийняття спадщини 23 травня 2010 р. після померлого 25 листопада 2009 р. Соловей П. До цього часу Ви жодного разу не звертались в нотаріальну контору щодо оформлення документів на спадщину. На запити нотаріуса не відповідаєте. Прошу Вас відповісти, чому Ви не оформляєте спадщину. У випадку неодержання відповіді спадщина буде видана повністю дружині померлого”.

Яких помилок припустився нотаріус? Які принципи нотаріального процесу при цьому порушуються?

 

193. Нотаріус Прокопенко С., який працює у м. Харкові, звернувся до управління юстиції з повідомленням, що має намір йти у відпустку, і уклав угоду з нотаріусом Грищенком про заміщення з 17 червня 2010 р. до 30 липня 2010 р.

Виїхавши з сім’єю до м. Маріуполя, Прокопенко дізнався, що мати його дружини Прокопенко І. – Войніченко Г. по-страждала від дорожньо-транспортної пригоди і перебуває в лікарні. З огляду на тяжкий стан, в якому перебувала Войніченко, вона виявила бажання терміново укласти заповіт, в якому єдиною спадкоємницею належної їй на праві власності трикімнатної квартири визначила свою дочку Прокопенко І., а всіх інших спадкоємців позбавила права спадкування, незалежно від віку та стану працездатності. Нотаріус Прокопенко С. посвідчив заповіт Войніченко вищезазначеного змісту. При цьому підпис замість заповідачки, яка внаслідок свого тяжкого стану сама
підписатися не могла, з її згоди і за її бажанням, проставила її дочка Прокопенко І.

У жовтні 2010 р. Войніченко Г. померла. До суду звернувся її син – Войніченко А. – з позовом про визнання заповіту недійсним. Свій позов він обґрунтовував тим, що як інвалід
I групи має право на обов’язкову частку у спадщині. Крім того, на думку позивача, при посвідчені заповіту нотаріусом Прокопенком С. були допущені інші суттєві порушення закону.

Яке рішення і за якими мотивами має прийняти суд? Визначте суб’єктний склад такої судової справи. Яка відповідальність може наставати для нотаріуса у таких випадках?

 

194. 21 січня 2010 р. до нотаріуса звернувся Федорченко Р. із заявою про видачу свідоцтва про право власності на жилий будинок, успадкований після смерті батька Федорченка І., який помер 20 грудня 2009 р. Нотаріус дослідив надані у справі документи і роз’яснив Федорченку Р., що свідоцтво про право на спадщину може бути видано йому після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини. 18 червня 2010 р. до нотаріуса звернулася Кулешова М. із заявою про видачу їй свідоцтва про право на спадщину ¼ жилого будинку, що належав за життя Федорченку І. Свою заяву Кулешова М., мотивувала тим, що перебувала на утриманні спадкодавця, однак документів на підтвердження цього факту не надала.

23 червня 2005 р. нотаріус роз’яснив Федорченку Р., що не може видати йому свідоцтво про право на спадщину у зв’язку із заявою, яка надійшла від Кулешової М., незважаючи на те, що Федорченко не заперечує проти визнання Кулешової М. законною спадкоємницею.

Чи правомірні такі дії нотаріуса? Визначте порядок видачі свідоцтва про право на спадщину. Як має діяти нотаріус в тому випадку, якщо Федорченко Р. не згодний на визнання Кулешової М. спадкоємницею?

 

195. До нотаріуса звернулася Болотова з проханням по-свідчити договір дарування належної їй на праві власності двокімнатної квартири на користь її онуки Рябко. При складанні проекту даного договору Болотова наполягала на тому, що в ньому обов’язково треба передбачити обов’язок Рябко утримувати її і дбати про неї. Нотаріус роз’яснив Болотовій, що договір дарування в даному випадку він посвідчити не може.

Болотова заявила, що хоче укласти саме договір дарування, оскаржити незаконність відмови нотаріуса в суді і вимагає письмову постанову про відмову. Нотаріус відмовився видавати постанову, мотивуючи це тим, що він не відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, а, навпаки, реалізуючи роз’яснювальні повноваження, пропонує укласти проект іншого правочину.

Чи законні такі дії нотаріуса? Чи може Болотова звернутися до суду з приводу незаконності відмови у вчиненні нотаріальної дії за умови відсутності письмової постанови нотаріуса про таку відмову і в якому порядку? Яке рішення може прийняти суд?

 

196. Коломієць звернувся до нотаріуса з проханням засвідчити копію його паспорта, що необхідна йому для надання у кредитну спілку для отримання кредиту. Нотаріус відмовив у вчиненні такої нотаріальної дії. Тоді Коломієць попросив засвідчити правильність виписки з паспорта про реєстрацію його за місцем проживання.

Якими мають бути дії нотаріуса? Визначте порядок та умови засвідчення вірності копії (фотокопії) документів та виписок з них.

197. Домнін звернувся до своєї знайомої Коваленко з проханням позичити йому 30 000 грн. Коваленко погодилася за умови, що через рік їй буде повернуто 35 000 грн. Крім того, вона наполягала на нотаріальному посвідченні договору.

Сторони звернулися до нотаріуса, але дізнавшись про розмір оплати за посвідчення такого договору, заявили про бажання просто засвідчити справжність їх підписів на розписці.

Якими мають бути дії нотаріуса?

 

198. До нотаріуса звернувся Храпко, маючи намір продати Розову належну йому частку в спільній власності на жилий будинок у м. Запоріжжі у зв’язку з переїздом до нового місця роботи в м. Київ. При цьому він пояснив, що його співвласник Решетько не бажає придбавати частку, що відчужується, оскільки вважає ціну на неї занадто завищеною. До нотаріуса для оформлення згоди на вчинення Храпком і Розовим даного правочину Решетько йти відмовляється.

Нотаріус відмовив учасникам правочину у посвідченні договору, мотивувавши свої дії тим, що правочин не є безспірним і за вимогою Решетька може бути в подальшому визнаний недійсним.

Храпко звернувся до суду з позовом до нотаріуса про відшкодування шкоди, заподіяної незаконною, на його думку. відмовою у вчиненні нотаріальної дії, оскільки Розов відмовився від наміру придбавати належну Храпку частку в спільній власності, а іншого покупця протягом часу, що залишився до переїзда, Храпко так і не знайшов.

Чи законні дії нотаріуса? Чи підлягає задоволенню позов Храпко? Визначте правила посвідчення правочинів щодо розпорядження часткою нерухомого майна в спільній власності.

199. У березні 2010 р. Бурлаков оформив у нотаріуса довіреність, якою уповноважував Таюшеву продати належну йому на праві власності квартиру. У серпні 2010 р. Бурлаков одружився і вирішив квартиру не продавати. Він звернувся до нотаріуса з проханням роз’яснити йому, яким чином можна скасувати довіреність і надати цій дії безспірності з тим, щоб Таюшева не змогла в подальшому ані продати квартиру, ані заявити, що вона не отримувала повідомлення про скасування довіреності.

Дайте роз’яснення від імені нотаріуса.

200. До нотаріуса звернувся Григоров із заявою про внесення грошової суми в депозит. Григоров пояснив, що він має намір виїхати на постійне місце проживання до Німеччини і шляхом внесення в депозит нотаріуса грошей у сумі 42 000 грн бажає зробити дарунок своєму братові, який зможе цей дарунок отримати тільки після закінчення ним фармацевтичної академії.

Як має діяти нотаріус? Який порядок та умови внесення грошей у депозит нотаріуса? Яким чином слід реалізувати наміри Григорова?

201. До нотаріуса звернувся начальник Новосалтівського відділення Харківської філії АКБ “Укрсоцбанк” з вимогою вчинити виконавчий напис проти Нестеренка, який не виконав умови кредитного договору і не повернув кредит, наданий йому для придбання квартири та забезпечений іпотечним договором. Для вчинення виконавчого напису нотаріусу було надано кредитний договір та договір купівлі-продажу квартири, на яку пропонувалося звернути стягнення.

Нотаріус відклав вчинення нотаріальної дії і запропонував кредитору додатково надати документи, що свідчать про те, що стягнення має звертатися саме на квартиру. Крім того, нотаріус вимагав підтвердження того, що Нестеренко повідомлений про майбутнє звернення стягнення і у нього відсутні заперечення проти вчинення виконавчого напису.

Чи законні вимоги нотаріуса? Чи були підстави для відкладення даної нотаріальної дії? Визначте порядок та умови вчинення виконавчого напису

 

 

Тема 36. Третейське судочинство

(для самостійного вивчення)

 

1. Третейський суд. Значення третейського розгляду цивільно-правових спорів.

2. Третейський розгляд цивільно-правових спорів громадян.

3. Третейський розгляд господарських спорів.

4. Постійно діючі третейські суди з розгляду спорів між суб’єктами права різних країн.

 

Завдання

202.Б. звернувся до Харківської філії КБ “Приватбанк” з метою отримання кредиту на придбання автомобіля. Банк погодився надати йому кредит, але запропонував у кредитному договорі зробити третейське застереження, згідно з яким усі спори, що виникають з приводу виконання та розірвання кредитного договору, підлягають вирішенню у третейському суді.

Чи можуть Б. та банк передбачити можливість роз-гляду таких спорів у третейському суді? Як оформлюється третейське застереження?

203. Між М. та С. було укладено договір позики. Оскільки С. не виконав свох зобов’язань щодо своєчасного повернення отриманих грошей, М. звернувся до третейського суду з позовною заявою про стягнення суми заборгованості. Компетенція третейського суду була визначена в договорі позики, посвідченому нотаріально. Третейський суд позов задовольнив.

Чи може С. оскаржити рішення третейського суду?

 

204. Унаслідок ДТП заподіяно шкоду В. Він звернувся до АТП “33201”, якому належав автомобіль “Газель”, водій якого спричинив ДТП, з вимогою про відшкодування заподіяної шкоди. Представник АТП запропонував В. укласти третейський договір про передачу спору на розгляд третейського суду.

Чи може третейський суд розглянути спір, що виникає з позадоговірних відносин? Коли сторони мають право укласти третейський договір для передачі справи на розгляд третейського суду?

 

205.Між ВАТ “Харківський тракторний завод
ім. С. Орджонікідзе” та російським ТОВ “Тракторімпорт” укладено договір купівлі-продажу 15 тракторів. У договорі сторони зазначили, що всі спори, що виникають з приводу виконання договору, підлягають розгляду в третейському суді при Торгово-промисловій палаті Харківської області згідно із Законом України “Про третейські суди”.

Чи відповідає таке третейське застереження вимогам закону?

206. Третейським судом постановлено рішення на користь Б. про стягнення з Д. 8500 грн. Отримавши рішення третейського суду, Б. звернувся до органів державної виконавчої служби з заявою про відкриття виконавчого провадження на підставі цього рішення. Однак державний виконавець відмовив Б. у відкритті виконавчого провадження, зазначивши, що рішення третейського суду не підлягають примусовому виконанню органами державної виконавчої служби.

Чи може рішення третейського суду бути виконане примусово?

 

 

Тема 37. Міжнародний комерційний арбітраж

(для самостійного вивчення)

1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу.

2. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного
арбітражу.

3. Міжнародні регламенти, Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ

4. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу.

5. Арбітражні рішення. Виконання рішень.

 

С п и с о к л і т е р а т у р и з а т е м о ю

 

Комаров В. В. Международний коммерческий арбитраж / В. В. Комаров, В. Н. Погорецкий. – Х.: Право, 2009.

Актуальна тема номера. Міжнародний комерційний арбітраж: сучасні тенденції розвитку і проблеми (від арбітражного застереження до винесення рішення) // Право України. – 2011. – № 1.

Комаров В. В. Правовой статус арбитра международного коммерческого арбитража // Международный коммерческий арбитраж в Украине и мире: вчера, сегодня, завтра. – К., 2012. – С. 77-93.

Практика МКАС при ТПП Украины: внешнеэкономи-ческие споры / под общ. ред. И. Г. Побирченко. – К., 2006.

 

 

Т е м а 38. Медіація та цивільний процес

(для самостійного вивчення)

1. Юридична природа медіації.

2. Принципи медіаційної процедури.

3. Присудова та зовнішня медіація.

4. Практика застосування медіації.

 

С п и с о к л і т е р а т у р и з а т е м о ю

Бондаренко-Зелінська Н. Л. Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський досвід для України / Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Приват. право і підприємництво. – Вип. 8. – К.: НДІ приват. права і підприємництва АПН України, 2009. – С. 162-165.

Давыденко Д. Директива ЕС о медиации в гражданских и коммерческих делах: статус и механизм приведения в исполнение мировых соглашений / Д. Давыденко // Хоз-во и право. – 2009. – № 9. – С. 107-112.

Кільдюшкіна О. О. Медіація як засіб захисту цивільних прав: сутність та переваги / О. О. Кільдюшкіна // Проблеми цивільного приватного процесу: матеріали наук.-практ. конф. [присвяч. пам’яті проф. О. А. Пушкіна] (22 травн. 2010 р.) – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 278-280.

Кільдюшкіна О. Медіація як позасудовий засіб вирішення конфліктів у сфері охорони здоров’я / О. Кільдюшкіна // Юрид. вісн. України. – 2011. – № 9. – С. 15.

Львова О. А. Медиация – шаг вперед к гражданскому обществу / О. А. Львова // Рос. юстиция. – 2010. – № 1. – С. 11-12.

Носырева Е. И. Соотношение правосудия и альтернативних процедур разрешения споров // Е. И. Носырева / Проблемы защиты прав и законних интересов граждан и организаций: материалы международной научно-практической конференции (Краснодар-Сочи, 23-26 мая 2002 г.). – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2002. – С. 196-201.

Притика Ю. Альтернативні методи вирішення спорів / Ю. Притика // Вісн. Львів. ун-ту.– Сер. юрид. – Вип. 41. – 2005. –
С. 219-226.

Притика Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації / Ю. Д. Притика // Бюл. М-ва юстиції України. – 2010. – № 10. – С. 86-92.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.